De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Wot nieuwland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Wot nieuwland."— Transcript van de presentatie:

1 Project Wot nieuwland

2 Wijkondersteuningsteam
Kernteam WOT bestaat uit casemanagers: Algemeen Maatschappelijk Werk Stichting MEE Flexus Jeugdplein jeugd- en opvoedhulp SWS Wijkwerker Stichting Pameijer: GZ, LVB en GGZ Beschikbaar als schil rond het Kernteam Participatiecoach, Zichtbare Schakel ( de verpleegkundige in de wijk), GGZ, Jeugdzorg, Schuldhulpverlening.

3 Waarom een Wot? Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle niet medische zorg en ondersteuning aan haar bewoners Gemeenten kunnen dienstverlening dicht bij hun bewoners organiseren. Beter aansluiten bij de eigen kracht en zijn sociale omgeving. Zorg en ondersteuning goedkoper en beter Dit gaat gepaard met forse besparingsmaatregelen. Een betaalbare sociale infrastructuur voor maatschappelijke ondersteuning en zorg afgestemd op behoefte, mogelijkheden en omgeving van de bewoner.

4 Ambities Een samenhangende ondersteuningsstructuur met een integrale en multidisciplinaire en sluitende aanpak. Er is één regisseur voor de aanpak op alle leefgebieden (huisvesting, financiën, sociaal en psychisch functioneren, gezondheid, werk/zinvolle dagbesteding). Het benutten van eigen kracht en de inzet van informele sociale netwerken staan centraal en gaan voor de inzet van zorg.

5 Interventies van het Wot
Integraal over alle leefgebieden In nabijheid van bewoners Eigen kracht benutten Vrijwilligers organiseren Maatwerk oplossingen Regievoering: 1 huishouden, 1 plan, 1 casemanager

6 Na het eerste jaar een evaluatie
Gesprekken met medewerkers en clienten Analyse van casuistiek Maatschappelijke kosten- en batenanalyse.

7 Opzet interviews Wat zijn de ervaringen met het Wot?
Cliëntperspectief (4 respondenten) Medewerkersperspectief (6 respondenten) Verhalende weergave aan de hand van gesprekpuntenlijsten (semi-gestructureerde diepte-interviews

8 Conclusies interviews
Sterke punten Verbeterpunten Team: integraal en onderlinge chemie Regels en procedures Laagdrempelig en dichtbij Nauwer samenwerken JZ/GGZ/Woonplus Minder shopgedrag, efficiency Huisvesting en automatisering Ergere problematiek voorkómen Groei op het gebied van inzet netwerk cliënt en versterken eigen kracht

9 Resultaten Analyse casuistiek
Toetspunt: Resultaat: Integraal werken De problematiek is in samenhang aangepakt. Maatwerk Er is gekozen voor een op maat gesneden aanpak. Eigen kracht Zoveel mogelijk een beroep gedaan op de cliënt zelf. Inzet netwerk cliënt Zoveel mogelijk een beroep gedaan op het netwerk van de cliënt. Inzet vrijwilligers Zoveel mogelijk een beroep gedaan op vrijwilligers. Regie bij casemanager Het streven “1 huishouden, 1 plan, 1 casemanager” is gelukt.

10 Resultaten MKBA Saldo (baten minus kosten) € 134.400- KB 0,70
Wat zijn de huidige baten? Saldo (baten minus kosten) € KB 0,70 Wat is de potentie van de ontwikkelde aanpak? Saldo (baten minus kosten) € KB 1,35 Wat moet daar nog voor gebeuren? 1. Huishoudens: (alleen hh met meervoudige problemen) 2.Integrale(re) wijkteams: –Effectiever: werk, schuldhulpverlening en jeugd/schooluitval –Meer voorkomen escalatie –Besparing coördinatiekosten

11 Positie Wot: 1e lijn Het gesprek: Enkelvoudige vraag Meervoudige vraag
De casemanager: Het gesprek: Wat wil je bereiken? Wat kan je zelf? Wat kan je voor een ander doen? Het arrangement: Gericht op zo groot mogelijke zelfredzaamheid - Maatwerk Regie Op alle vormen van zorg en ondersteuning. arrangement Uitvoeringsorganisaties - Netwerk schuldhulp ROG plus Stichting MEE

12 Uitrol Wot In 2014 teams in Wijken met lage sociale index: Oost :.
Nieuwland:. Doorgaan plus de opdracht proeftuin decentralisatie Jeugdzorg Oost :. Opdracht verbeding met activering/reintegratie en handhaving. Groenoord: Opdracht nauwe samenwerking met actieve bewoners

13 Wat zijn de vragen Team uitlijnen met de wijken.
Kansen en vragen schaalgrootte Aansturing en organisatie Ja/nee detachering van medewerkers Aansluiting met gemeentelijk organisatie Samen met bewoners. Budgetten per wijk


Download ppt "Project Wot nieuwland."

Verwante presentaties


Ads door Google