De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Amaryllis: landingsbaan voor de decentralisaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Amaryllis: landingsbaan voor de decentralisaties."— Transcript van de presentatie:

1 Amaryllis: landingsbaan voor de decentralisaties

2 3D’s en Welzijn Nieuwe Stijl Stop met pamperen!

3 3D’s en Welzijn Nieuwe Stijl Pamperen van incontinente mensen moet!

4 3D’s en Welzijn Nieuwe Stijl Steunberen van de samenleving Kwetsbaar, maar met steun redzaam Buitengesloten of sluit zichzelf buiten 80%: Lost eigen problemen op. Zoekt zelf hulp in sociale omgeving of markt 15%: Is af en toe, of semipermanent afhankelijk van collectieve arrangementen 5 %: Is langdurig, soms meerdere generaties, op meerdere levensgebieden afhankelijk van collectieve arrangementen

5 3D’s en Welzijn Nieuwe Stijl Uitgangspunten 1.Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid staan voorop 2.Ondersteuning wordt eerst gezocht in het eigen netwerk 3.Bij gevaar of (ernstige) bedreiging van ontwikkeling snel ingrijpen 4.Preventie en faciliteren gaan vóór hulpverlenen 5.Overheidsvoorzieningen waar mogelijk collectief aanbieden 6.Vertrouwen waar mogelijk, procedures waar noodzakelijk 7.Sluitende financieringssystemen 8.Waar nodig gebiedsgebonden en vindplaatsgericht 9.Afstemming van hulp op de vraag: van eenvoudig naar complex En: 10.Eén Huishouden, Eén Plan, Eén Hulpverlener voor individuele problematiek op alle leefgebieden

6 3D’s en Welzijn Nieuwe Stijl sociaal werker = ‘sociale huisarts’: Werkend in teamverband (wijk en vindplaats ingericht) Werkend in volle breedte van het sociale domein Vervlechten sociaal wijkteam met CJG Geen afbakeningsdiscussie met 2 e lijn maar invulling van verbinding: o Deskundigheidsbevorderende rol van 2 e lijn voor 1 e o Invulling consultfunctie door 2 e lijn Afspraken met politie, corporatie etc.

7 3D’s en Welzijn Nieuwe Stijl Kader 1. a. versterken van het zelforganiserend vermogen ( 0 e lijn) b. versterken van de algemene voorzieningen (1 e lijn) c. Terugdringing specialistische ondersteuning ( 2 e lijn) 2. Uitvoering binnen het geheel van de budgettaire kaders op het sociale domein 3. Vangnet voor kwetsbaren

8 3D’s en Welzijn Nieuwe Stijl Beoogde maatschappelijke effecten Zelfredzaamheid Participatie Gezonde Ontwikkeling & leefomgeving Borgen Ondersteuning & Bescherming voor wie het nodig heeft

9 3D’s en Welzijn Nieuwe Stijl Doorbreken opdruk naar 2 e lijn; cultuur en prikkel Integrale vraagverheldering/ ondersteuningsvraag/ ontkokering Gebiedsgebonden en vindplaatsgericht Professionaliteit sociaal wijkteams Heldere verantwoordelijkheid, aansturing en positionering Goede verbinding 0 e, 1 e en 2 e lijn Integraliteit en samenhang resultaatgerichtheid Sleutel voor vernieuwing

10 3D’s en Welzijn Nieuwe Stijl Uitwerken vanuit perspectief burger 1.Informatievoorziening en laagdrempelige toegang 2.Vernieuwing sociale arrangementen 3.Sturen op resultaten met nieuwe vormen van contracteren 4.Niet-bureaucratisch verantwoorden


Download ppt "Amaryllis: landingsbaan voor de decentralisaties."

Verwante presentaties


Ads door Google