De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DR’AN IN DE TRANSITIES Regionale samenwerkingsopgaven sociaal domein in de Achterhoek Raadsledenbijeenkomst 15 april.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DR’AN IN DE TRANSITIES Regionale samenwerkingsopgaven sociaal domein in de Achterhoek Raadsledenbijeenkomst 15 april."— Transcript van de presentatie:

1 DR’AN IN DE TRANSITIES Regionale samenwerkingsopgaven sociaal domein in de Achterhoek Raadsledenbijeenkomst 15 april

2 PROCES TOT NU TOE • Begin 2013 Achterhoekse kaderstelling sociaal domein • 2013 verkenning op regionale samenwerking in opgaven sociaal domein • Eind 2013 Dr’an in de transities: 7 opdrachten • Nu uitwerken opdrachten uit Dr’an

3 Stand van zaken wetgeving Jeugdwet: Wetsvoorstel aangenomen door EK Uitvoeringsbesluit jeugdhulp : internetconsultatie Participatiewet: Wetsvoorstel aangenomen door TK, door naar EK WMO-AWBZ: Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling Wet langdurige zorg: ook ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

4 OP HET LIJF GESCHREVEN • zelfredzaam, toegankelijk, duurzaam, leefwereld, meedoen naar vermogen, maatwerk: • de uitgangspunten van 3d zitten heel dicht op de regionale cultuur en gewoonten • in alles: werken en denken vanuit de vraag van burgers, zo dichtbij mogelijk • lokaal wat kan, bovenlokaal waar blijkt dat dat slimmer is voor de inwoner • werken vanuit wensen van inwoners, regels en wetten volgen de leefwereld • doen wat nodig is, op de juiste tijd, binnen budgetten • de transformatie is niet klaar op 1/1/2015, spannend maar we laten de kop niet gek maken • de informele netwerken helpen om door deze complexiteit te sturen • we gaan erop af, niet bang, openhartig over onzekerheid en fouten, en lerend • eenvoud maken door overzicht wat we regionaal doen, vooral lokaal aan de slag

5 OPDRACHTEN DR’AN 1.Kennis delen en kennis ontwikkelen 2.Zicht op complexe ondersteuningsvraag gericht op participatie en zelfredzaamheid 3.Gezamenlijke financiering van gespecialiseerde voorzieningen 4.Uniforme toeleiding naar gespecialiseerde voorzieningen 5.Gemeenschappelijk inkoopkader op diverse ondersteuningsvormen 6.Gezamenlijk vormgeven van een aantal uitvoeringstaken 7.Gemeenschappelijk vormgeven aan onderdelen van de bedrijfsvoering in de back-office

6 Stuurinformatie

7 Stand van zaken opdrachten • kennis en communicatie – onder controle, volgens plan • vraagverheldering en toeleiding specialistische ondersteuning – kritisch, extra aandacht nodig voor het wat (mogelijk onderscheid tussen 2015 en 2016 e.v.) en inrichten toeleiding • bekostiging inkoop – onder controle, vinger aan de pols houden m.b.t bestek en facturering • uitvoeringstaken – onder controle, loopt volgens plan • bedrijfsvoering back office – onder controle, vinger aan de pols houden m.b.t. ontvangt cliëntgegevens en uitvoering privacy- en beveiliging maatregelen • beleid jeugd, participatie en Wmo – onder controle, vinger aan de pols houden m.b.t. bestek en sla’s

8 Lokaal wat kan, regionaal waar slimmer • de kernopgaven voor de komende maanden, lokaal – inrichting lokale toegang – uitwerking en implementatie resultaatsturing – bedrijfsvoering/financien • de kernopgaven regionaal voor de komende maanden – toeleiding specialistische hulp – inkoopafspraken specialisaties hulp – ontvangst cliëntgegevens en overgangsrecht


Download ppt "DR’AN IN DE TRANSITIES Regionale samenwerkingsopgaven sociaal domein in de Achterhoek Raadsledenbijeenkomst 15 april."

Verwante presentaties


Ads door Google