De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatiewet. Korte geschiedenis Stand van zaken Participatiewet Doel Participatiewet WWnV  Participatiewet Sociaal akkoord Randvoorwaarden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatiewet. Korte geschiedenis Stand van zaken Participatiewet Doel Participatiewet WWnV  Participatiewet Sociaal akkoord Randvoorwaarden."— Transcript van de presentatie:

1 Participatiewet

2 Korte geschiedenis Stand van zaken Participatiewet Doel Participatiewet WWnV  Participatiewet Sociaal akkoord Randvoorwaarden

3 Geschiedenis -‘ Kansen geven, kansen grijpen’ - PvdA-plan -Wet Werken naar Vermogen -Participatiewet -Sociaal akkoord

4 Stand van zaken Contourenbrief Participatiewet –21 december 2012 Sociaal akkoord –11 april 2013 Contourenbrief 2 Participatiewet –Laatste week juni 2013 Behandeling wetsvoorstel najaar

5 Doel Participatiewet Alle mensen moeten mee kunnen doen aan onze samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) een brug te ver is, dan participatie op een andere manier. De Participatiewet is er voor de mensen, met voldoende beleidsvrijheid voor gemeenten en betrokkenheid van sociale partners voor een goede uitvoering.

6 WWnV  Participatiewet Samenvoegen Bijstand, Wajong en Sociale werkvoorziening tot één regeling Gemeenten worden verantwoordelijk Loondispensatie (pilots) Ingangsdatum 1-1-2014

7 WWnV  Participatiewet (2) Meer inspanning van werkgevers: quotum –Werkgevers > 25 medewerkers 5% Geen herkeuring zittend bestand Wajong Herstructurering SW in 6 jaar ipv 3 jaar Meer gemeentelijke vrijheid, minder bureaucratie Gemeenten organiseren zelf beschut werk –30.000 plekken tegen minimumloon –SW per 1-1-2014 dicht voor nieuwe instroom, geen verplichting meer om 1/3 vrijgevallen plaatsen op te vullen.

8 Sociaal akkoord Ingangsdatum Participatiewet 1-1-2015 –Wajong per 1-1-2015 alleen nog toegankelijk voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikt –Per 1-1-2015 geen nieuwe instroom meer in de WSW –Mensen die niet meer in de WSW of voor Wajong in aanmerking komen, kunnen een beroep doen op het Werkbedrijf 35 regionale Werkbedrijven (plaatsing) –Samenwerking gemeenten, sociale partners en het UWV. Gemeenten hebben de lead. –Loonwaardebepaling in samenspraak met werkgever –Werkbedrijf zorgt voor begeleiding op werkplek Verkenning één indicatieorgaan (UWV + CIZ)

9 Sociaal akkoord (2) Mensen met een beperking 1.Duurzaam geen arbeidsvermogen (Wajong-uitkering) –Iedere 5 jaar herkeuring; zittend bestand wordt herkeurd 2.Beschut werk (Werkbedrijf) –Iedere 3 jaar herkeuring, financiering voor 30.000 plekken –In dienst bij het Werkbedrijf, en daarmee bij de gemeente –Beloning conform gemeente-cao (beloningsregeling), of indien bij een reguliere werkgever werkzaam die cao. –Loonkostensubsidie ter grootte van verschil loonwaarde en wettelijk minimumloon. Is de cao hoger? Meerkosten voor werkgever.

10 Sociaal akkoord (3) Mensen met een beperking 3.Gedeeltelijk inzetbaar bij reguliere werkgever –Jaarlijkse loonwaardemeting –Beloning conform cao werkgever. –Loonkostensubsidie ter grootte van verschil loonwaarde en wettelijk minimumloon, gemaximeerd op 70% WML. Is de cao hoger? Meerkosten voor werkgever. Gedeeltelijk inzetbaar, werkloos en zorgindicatie?  Gevolgen kostendelersnorm worden gecompenseerd

11 Sociaal akkoord (4) Afspraken over banen! -Werkgevers 100.000 extra banen -Overheid 25.000 extra banen -Jaarlijkse monitoring, quotum wordt geactiveerd indien er onvoldoende banen worden gerealiseerd.

12 Randvoorwaarden -Voldoende beleidsvrijheid en budget -Waarborging rechten en plichten burgers Evenwicht: -Bezwaar en beroep -Recht op een second opinion -Ondersteuning bij keukentafelgesprek -Objectieve indicatiestelling -Deskundige gespreksvoerders -Recht op een deugdelijk plan -Persoonsgebonden budget (individuele voorzieningen)


Download ppt "Participatiewet. Korte geschiedenis Stand van zaken Participatiewet Doel Participatiewet WWnV  Participatiewet Sociaal akkoord Randvoorwaarden."

Verwante presentaties


Ads door Google