De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kadernotitie Participatiewet  Ontwikkelingen sinds november 2013  Doelstelling blijft  Hoofdlijnen Participatiewet  Hoofdlijnen van de kadernotitie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kadernotitie Participatiewet  Ontwikkelingen sinds november 2013  Doelstelling blijft  Hoofdlijnen Participatiewet  Hoofdlijnen van de kadernotitie."— Transcript van de presentatie:

1 Kadernotitie Participatiewet  Ontwikkelingen sinds november 2013  Doelstelling blijft  Hoofdlijnen Participatiewet  Hoofdlijnen van de kadernotitie

2

3 Ontwikkelingen sinds november 2013  Participatiewet door Tweede Kamer aangenomen op 20 februari 2014  Wet Maatregelen WWB door Tweede Kamer aangenomen op 11 februari 2014  Besluitvorming Eerste Kamer in juli 2014  Quotumwet naar verwachting rond de zomer naar de Tweede Kamer

4 Doelstelling blijft: Iedereen doet mee  Werken naar vermogen via betaald werk  Als dat (nog) niet haalbaar is, dan actief deelnemen aan de samenleving naar vermogen  Invoeringsdatum: 1 januari 2015

5 Hoofdlijnen Participatiewet - 1  Toegang tot WSW stopt per 1 jan 2015  Toegang tot Wajong per 1 jan 2015 alleen voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben  Gemeente krijgt nieuwe instrumenten

6 Hoofdlijnen Participatiewet - 2  Loonkostensubsidie  Beschut werk (30.000)  Garantiebanen (125.000)  Bemiddeling via 35 Regionale Werkbedrijven  Indicatiestelling door UWV  Ongedeeld re-integratiebudget

7 Hoofdlijnen WWB-maatregelen  Kostendelersnorm  Aanscherping arbeidsverplichtingen  Tegenprestatie naar vermogen  Intensivering armoedebeleid

8 Kadernotitie Participatiewet  Uitgangspunten: oDoelstellingen Participatiewet oAlgemeen beleidskader Sociaal Domein  Toegang  Dienstverlening  Bedrijfsvoering

9 Toegang  Burgers kunnen terecht bij Het Plein, maar ook bij de andere ingangen  Professional zorgt voor vraagverheldering volgens principes van de kanteling  Gemeente beoordeelt aanvraag

10 Dienstverlening  De basis is het Plan van aanpak  Burger is zelf de regisseur  Zo nodig hulp- en dienstverlening om het werk heen organiseren  Ondersteuning op maat  Handhaving van de afspraken  Leren & werken

11 Dienstverlening  Kader 1 Werk voorop, participatie de norm  Kader 2 Werkgevers zijn onze belangrijkste partners  Kader 3 Beschut werk nieuwe stijl zo regulier mogelijk  Kader 4 Meedoenplekken voor mensen die (nog) geen uitzicht hebben op betaald werk  Kader 5 Huidige WSW-ers behouden hun rechtspositie en werken zo regulier mogelijk  Kader 6 Armoedebeleid is ondersteunend en activerend  Kader 7 Scenario’s voor een nieuwe uitvoeringsstructuur  Kader 8 Vormgeving Cliëntparticipatie

12 Scenario’s uitvoeringsstructuur -1  Scenario 1: privaatrechtelijke vorm  Scenario 2: openbaar lichaam (GR)  Scenario 3: centrumgemeente  Scenario 4: gemeente voert uit

13 Scenario’s uitvoeringsstructuur -2 Advies:  Combinatie scenario 2 en 3  Het Plein/Delta fuseren  Lochem en Zutphen nemen deel  Brummen, Voorst, Bronckhorst sluiten aan of kopen onderdelen in

14 Financiën  Ongedeeld re-integratiebudget oParticipatiebudget ‘oude stijl’ oBudget WSW-oud: regulier / beschut oRe-integratiebudget nieuwe doelgroepen  Inkomensondersteuning (incl loonkostensubsidies)  Budget voor armoedebeleid

15 Inkoopmodel  Deel van het budget voor algemene oplossingen in combi met Jeugd/WMO  Re-integratie zoveel mogelijk in eigen beheer en rechtstreeks op de werkplek  Beperkte inkoop van specialistische trajecten en instrumenten  Op basis van bestuurlijke aanbesteding

16 Monitoring & verantwoording  Prestatie-indicatoren: oinstroom o(gedeeltelijke) uitstroom naar betaald werk ostijging op participatieladder  Aansluiten bij landelijke uitvraag (Rijk/Divosa benchmark)  Verantwoording als basis voor reflectie

17


Download ppt "Kadernotitie Participatiewet  Ontwikkelingen sinds november 2013  Doelstelling blijft  Hoofdlijnen Participatiewet  Hoofdlijnen van de kadernotitie."

Verwante presentaties


Ads door Google