De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kadernotitie Participatiewet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kadernotitie Participatiewet"— Transcript van de presentatie:

1 Kadernotitie Participatiewet
Ontwikkelingen sinds november 2013 Doelstelling blijft Hoofdlijnen Participatiewet Hoofdlijnen van de kadernotitie

2

3 Ontwikkelingen sinds november 2013
Participatiewet door Tweede Kamer aangenomen op 20 februari 2014 Wet Maatregelen WWB door Tweede Kamer aangenomen op 11 februari 2014 Besluitvorming Eerste Kamer in juli 2014 Quotumwet naar verwachting rond de zomer naar de Tweede Kamer 3

4 Doelstelling blijft: Iedereen doet mee
Werken naar vermogen via betaald werk Als dat (nog) niet haalbaar is, dan actief deelnemen aan de samenleving naar vermogen Invoeringsdatum: 1 januari 2015 4

5 Hoofdlijnen Participatiewet - 1
Toegang tot WSW stopt per 1 jan 2015 Toegang tot Wajong per 1 jan 2015 alleen voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben Gemeente krijgt nieuwe instrumenten 5

6 Hoofdlijnen Participatiewet - 2
Loonkostensubsidie Beschut werk (30.000) Garantiebanen ( ) Bemiddeling via 35 Regionale Werkbedrijven Indicatiestelling door UWV Ongedeeld re-integratiebudget 6

7 Hoofdlijnen WWB-maatregelen
Kostendelersnorm Aanscherping arbeidsverplichtingen Tegenprestatie naar vermogen Intensivering armoedebeleid 7

8 Kadernotitie Participatiewet
Uitgangspunten: Doelstellingen Participatiewet Algemeen beleidskader Sociaal Domein Toegang Dienstverlening Bedrijfsvoering 8

9 Toegang Burgers kunnen terecht bij Het Plein, maar ook bij de andere ingangen Professional zorgt voor vraagverheldering volgens principes van de kanteling Gemeente beoordeelt aanvraag 9

10 Dienstverlening De basis is het Plan van aanpak
Burger is zelf de regisseur Zo nodig hulp- en dienstverlening om het werk heen organiseren Ondersteuning op maat Handhaving van de afspraken Leren & werken 10

11 Dienstverlening Kader 1 Werk voorop, participatie de norm
Kader 2 Werkgevers zijn onze belangrijkste partners Kader 3 Beschut werk nieuwe stijl zo regulier mogelijk Kader 4 Meedoenplekken voor mensen die (nog) geen uitzicht hebben op betaald werk Kader 5 Huidige WSW-ers behouden hun rechtspositie en werken zo regulier mogelijk Kader 6 Armoedebeleid is ondersteunend en activerend Kader 7 Scenario’s voor een nieuwe uitvoeringsstructuur Kader 8 Vormgeving Cliëntparticipatie 11

12 Scenario’s uitvoeringsstructuur -1
Scenario 1: privaatrechtelijke vorm Scenario 2: openbaar lichaam (GR) Scenario 3: centrumgemeente Scenario 4: gemeente voert uit 12

13 Scenario’s uitvoeringsstructuur -2
Advies: Combinatie scenario 2 en 3 Het Plein/Delta fuseren Lochem en Zutphen nemen deel Brummen, Voorst, Bronckhorst sluiten aan of kopen onderdelen in 13

14 Financiën Ongedeeld re-integratiebudget
Participatiebudget ‘oude stijl’ Budget WSW-oud: regulier / beschut Re-integratiebudget nieuwe doelgroepen Inkomensondersteuning (incl loonkostensubsidies) Budget voor armoedebeleid 14

15 Inkoopmodel Deel van het budget voor algemene oplossingen in combi met Jeugd/WMO Re-integratie zoveel mogelijk in eigen beheer en rechtstreeks op de werkplek Beperkte inkoop van specialistische trajecten en instrumenten Op basis van bestuurlijke aanbesteding 15

16 Monitoring & verantwoording
Prestatie-indicatoren: instroom (gedeeltelijke) uitstroom naar betaald werk stijging op participatieladder Aansluiten bij landelijke uitvraag (Rijk/Divosa benchmark) Verantwoording als basis voor reflectie 16

17 17


Download ppt "Kadernotitie Participatiewet"

Verwante presentaties


Ads door Google