De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AANVULLENDE UITKERING SOCIALE ZEKERHEID Politiek Beraad 9 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AANVULLENDE UITKERING SOCIALE ZEKERHEID Politiek Beraad 9 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 AANVULLENDE UITKERING SOCIALE ZEKERHEID Politiek Beraad 9 oktober 2012

2 Inhoud 1.Opgave 2.Meerjarige Aanvullende Uitkering 3.Sociale Agenda 4.Leidende principes: kaders & dilemma’s 5.Proces

3 3 Opgave Sturen op het terugdringen van een tekort op de uitkeringslasten van bijna € 6 miljoen  Merendeel gemeenten tekort uitkeringslasten  Verdeelmodel is nadelig en staat ter discussie  Financiële tekorten in principe opvangen binnen sociaal domein

4 MAU 2012 - 2014  In 3 jaar met steun Rijk tekort I-deel terugbrengen naar bijna 0  Plan van aanpak met maatregelen indienen  Investeringen nodig om resultaat te kunnen halen  Structurele vrijval voor de algemene dienst

5 Sociale agenda  Eigen kracht en oplossend vermogen omgeving  Werkloosheidsvraagstuk delen we met partijen in de stad: grote rol voor werkgevers  Gerichte aandacht voor groep met multi- problematiek

6 Leidende principes 1.Iedereen zorgt voor zijn eigen inkomen 2.Ieder gewerkt uur telt 3.Iedereen actief 4.Afspraak is afspraak 5.Voorwaardelijke ondersteuning

7 Iedereen zorgt voor zijn eigen inkomen Inwoners van Almelo zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven, … verdienen zelf een inkomen… en zijn zo min mogelijk afhankelijk van de gemeente.  Ontmoedigingsbeleid: we doen er alles aan om te voorkomen dat mensen een uitkering aanvragen en jongeren stimuleren we naar school te gaan.

8 Ieder gewerkt uur telt Ook mensen met een uitkering… hebben loonwaarde en kunnen geld verdienen… met werkzaamheden die ook tijdelijk mogen zijn.  Ieder vorm van werk is passend en we verzilveren loonwaarde.

9 Iedereen actief Alle mensen met een uitkering… die in principe kunnen werken… spannen zich in voor de samenleving.  We voeren een verplichte tegenprestatie in voor de uitkering.

10 Afspraak = Afspraak Als iemand een afspraak niet nakomt… ondanks goede voorlichting… volgt een sanctie.  We hanteren de één-waarschuwingsregel en voeren bij handhaving zero-tolerance in.

11 Voorwaardelijke ondersteuning Mensen die dat nodig hebben, bieden we een vangnet en ondersteuning … onder de voorwaarde dat … zij zich inspannen om zelfredzaam te worden.  De WMO kanteling passen we ook in de WWB toe.

12 Maatregelen: samenhangend pakket -Instroombeperking -Uitstroombevordering -Handhaving -Terugvordering en verhaal -Aanpalend beleid

13 Proces 5-10Concept ter toetsing naar Inspectie 9-10Consultatie raad 9 oktober 2012 15-10Reactie Inspectie 30-10Plan van aanpak in B&W 31-10Plan van aanpak naar Inspectie 20-11Vaststelling plan van aanpak door Raad


Download ppt "AANVULLENDE UITKERING SOCIALE ZEKERHEID Politiek Beraad 9 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google