De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Participatiewet De weg naar werk na 2015 Branko Hagen LCR, 22-11-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Participatiewet De weg naar werk na 2015 Branko Hagen LCR, 22-11-2015."— Transcript van de presentatie:

1 De Participatiewet De weg naar werk na 2015 Branko Hagen LCR, 22-11-2015

2

3 Agenda Waarom Participatiewet? Wat verandert er? –Gemeente verantwoordelijk voor reintegratie –Uitkering Zelf doen, ondersteuning krijgen …

4 De LCR Cliëntenraad van minister SZW Wettelijk overlegorgaan 18 leden, waaronder LPGGz Volg ons via @ttendering (www.landelijkeclientenraad.nl)

5 Waarom Participatiewet? Minder regelingen –Integratie WWB/werkregelingWajong/toekomst WSW –Wajong alleen voor mensen die nooit kunnen werken –Jonggehandicapten voortaan naar Pwet –Wajongers die wel kunnen werken: na herbeoordeling naar Pwet (2015-2018) 140.000 van de 240.000 Overdracht naar gemeente? ‘Zachte landing’ –WSW op slot in 2015 (behoud rechten). Nieuw: 30.000 beschut werken plaatsen (Pwet)

6 Waarom Participatiewet? Regie bij gemeente –Dicht bij burger –Combinatie met andere ondersteuning in maatschappij

7

8 NU: Inkomen -> Re-integratie verantwoordelijk Wajong, WIA, ZW, WW BijstandLoonGeen ANW Zorg Regulier werk UWVGemeenteWerkgeverGemeente Werk- Voorzie- ningen UWV Beschut werk Gemeente (indicatie UWV) Gemeente Dagbeste ding Zorgkan toor

9 2015: Inkomen -> Re-integratie verantwoordelijk Wajong WIA, ZW, WW PwetLoonGeen ANW Zorg Intra Muraal Zorg Ambu lant Regulier werk UWVGemeen te Werkge ver Gemeen te Werk- Voorzie ningen UWVGemeen te UWVGemeen te Beschut werk Gemeen te Gemeen te Dagbes teding Zorgkan toor Gemeen te

10 Participatiewet Gemeente maakt zelf beleid, zij KAN … Burgers zelf verantwoordelijk incl. wat (directe) omgeving aan steun kan bieden Financiële prikkel Verordeningsplicht voor Re-integratie –Wat biedt gemeente aan wie? Evenwichtige begeleiding doelgroepen –Instrumenten –Beschut werk 35 Werkbedrijven / werkpleinen –1 loket voor de werkgever –…..

11 Instrumenten

12 Instrumenten arbeidsondersteuning Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) -> N? Re-integratietraject -> ‘kan’ Proefplaatsing -> Y Scholing -> N Premiekorting -> ? No-riskpolis -> ‘kan’ / niet volledig Loondispensatie -> Loonkostensubsidie Voorzieningen -> ‘kan’ Jobcoaching -> ‘kan’ WSW -> Beschut werken 12

13 Instrumenten Loondispensatie wordt loonkostensubsidie (LKS) –Aanvulling tot minimumloon Hoger dan 30% loonwaarde Tot 80% loonwaarde –Loonwaarde bepaling keuze gemeente –Hoger loon door werkgever Bepaling loonwaarde ? Overige instrumenten: gemeente is vrij

14 Baangarantie / Quotumregeling Baangarantie –125.000 banen toegezegd (geleidelijke opbouw) –Als toezegging niet wordt waargemaakt: Qutumregeling 5% doelgroep in dienst Zo niet:5000,- boete –Doelgroep baangarantie Nieuwe mensen met beperking in dienst Werkt met LKS of Persoonlijke Ondersteuning Definities /telling nog in uitwerking

15 Andere maatregelen per medio 2014 –4 wekeneis –3 maanden geen uitkering bij niet voldoen aan verplichtingen Aanvaarden / behoud (alg. geacepteerde) arbeid Opgelegde verplichting inschrijving uitzendbureau Verkrijgen werk (bereid te verhuizen, 3 uur reistijd) Verkrijgen / behoud kennis en vaardigheden Naar vermogen verkrijgen, aanvaarden en behouden niet belemmeren door kleding, gedrag, persoonlijke verzorging Gebruik maken van aangeboden voorzieningen of onderzoek gericht op arbeidsinschakeling Onderwerpen aan medische behandeling

16 Andere maatregelen per medio 2014 ! Tenzij volledig niet verwijtbaar ! Tenzij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt ! Inkeer regeling ! Bewijslast bij cliënt –Tegenprestatieplicht gemeente –Kostendelersnorm – ex Wajongers tijdelijk uitgezonderd

17 De weg naar werk

18 Zelf de weg vinden (met maatje) Weinig houvast een wettelijke rechten Zorg dat je bij gemeente binnen komt (steun bij aanvraag) Samen voorstel maken naar werk, ondersteuning vragen –Er is al steun via maatje –Plan van Aanpak (-27 jaar moet) –Laat zien wat de mogelijkheden zijn –Maar ook dat je ‘compensatie’ nodig hebt –Echte jobcoach (register) Tegenprestatie ‘naar vermogen’ Besluiten altijd op papier (bezwaar/beroep)

19 Belangenbehartiging NVA lid van LPGGz –RCO’s –Projecten als Open voor werk (volg website LPGGz) Cliëntenraden WWB


Download ppt "De Participatiewet De weg naar werk na 2015 Branko Hagen LCR, 22-11-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google