De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiële voordelen voor de werkgever

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiële voordelen voor de werkgever"— Transcript van de presentatie:

1 Financiële voordelen voor de werkgever
UWV WERKbedrijf Financiële voordelen voor de werkgever

2 Naam: Ronald van Ammers
Senior adviseur werkgeversdiensten “Subsidioloog” voor de regio Noord Holland Noord PAG 2 2

3 Financiële voordelen bij SROI
Regelingen en voorzieningen Loonkostensubsidies gemeenten / SW-bedrijven Mobiliteitsbonus ouderen en arbeidsgehandicapten Afdrachtvermindering onderwijs O&O fondsen

4 Proefplaatsing Tijdelijk (maximaal 6 maanden) bij een werkgever werken met behoud van uitkering. Werknemer ontvangt geen salaris. Werkgever moet een baan intentie afgeven (6 mdn). Werkgever moet een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afsluiten

5 Mobiliteitsbonus ouderen
Werknemer is 50 jaar of ouder en heeft direct voor indiensttreding een uitkering (o.a. WW,WWB, ANW) De korting bedraagt max. € per jaar bij een urige werkweek Zolang als de dienstbetrekking bestaat, max. 3 jaar Werknemer mag persoonlijk via een doelgroepverklaring aanvragen of via een machtiging Korting op premie WAO/WIA/WW-Awf/Ufo PAG 5 5

6 Mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapten
Werknemer heeft recht op een WIA-uitkering Werknemer heeft recht op een Wajong-uitkering Werknemer heeft door ziekte of handicap problemen gehad met het volgen van onderwijs bv. Praktijkschool (Verklaring Scholingsbelemmering) Werknemer heeft een WSW-indicatie begeleid werken Werknemer is minder dan 35% arbeidsongeschikt

7 Hoogte mobiliteitsbonus AG
De premiekorting bedraagt max. € per jaar bij een 36-urige werkweek als de werknemer tenminste het minimumloon verdient. Ingeval van loondispensatie (Wajong) is het bedrag € per jaar. Zolang als de dienstbetrekking bestaat, max. 3 jaar Korting op premie WAO/WIA/WW-Awf/Ufo

8 Kenniscentra

9 WVA Onderwijs Beroepspraktijkvorming
U heeft recht op de afdrachtvermindering onderwijs als u een werknemer of leerling in dienst hebt die een leerwerktraject volgt via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL niveau 1 t/m 4) Bedrag maximaal € 2.700,00 per leerling per jaar op basis van 36-urige werkweek.

10 WVA Onderwijs Startkwalificatie
Als u een werkloze opleidt tot startkwalificatieniveau, kunt u nòg een afdrachtvermindering toepassen. U heeft een “Verklaring Werkloze” nodig van UWV WERKbedrijf waaruit blijkt dat de werknemer voorafgaand aan het dienstverband als werkloze geregistreerd heeft gestaan bij UWV WERKbedrijf Bedrag maximaal € 3.274,00 per werknemer per jaar op basis van een 36-urige werkweek

11 Voorwaarden WVA Startkwalificatie
Werknemer wordt opgeleid tot startkwalificatie-niveau (= niveau 1 of 2) Verklaring Werkloze aanvragen bij UWV WERKbedrijf binnen 4 maanden na datum indiensttreding Werknemer stond voorafgaand aan datum indienstreding ingeschreven bij UWV WERKbedrijf als niet-werkend werkzoekende Loon mag niet meer bedragen dan 130% van het wettelijk minimumloon (= € 2.014,17 bruto p/mnd)

12 Vragen? (bij voorkeur per e-mail)
Naam : Ronald van Ammers Mobiel : Mail : Internet :


Download ppt "Financiële voordelen voor de werkgever"

Verwante presentaties


Ads door Google