De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7.1: Van de wieg tot het graf • Nakijken • Intro • HC • Opdracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7.1: Van de wieg tot het graf • Nakijken • Intro • HC • Opdracht."— Transcript van de presentatie:

1 7.1: Van de wieg tot het graf • Nakijken • Intro • HC • Opdracht

2 Nakijken • Ik controleer aantekeningen en huiswerk Steekproefsgewijs • Als ik rondloop bespreken jullie samen de antwoorden op het huiswerk • Als iets niet duidelijk is behandelen we dat samen

3 intro • http://nos.nl/artikel/574173-tegenprestatie-bij- bijstand.html http://nos.nl/artikel/574173-tegenprestatie-bij- bijstand.html

4 Wat is de verzorgingsstaat? • Iedere burger heeft sociale grondrechten • De overheid heeft de plicht voor burgers te zorgen die daar zelf niet goed toe instaat zijn • De overheid moet mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid (bijv leerplicht) • Parasiteren op de gemeenschap moet voorkomen worden

5 Hoe werkt de verzorgingsstaat • Bedrijven en burgers moeten naar draagkracht belasting betalen • Dit geld wordt uitgegeven aan collectieve voorzieningen (voorzieningen die er zijn voor iedereen) • Voorbeelden: leger, politie, wegen, onderwijs, zorg • Waarom doen we dit?  collectieve voorzieningen zijn niet winstgevend dus niemand gaat ze zelf oprichten. We moeten ze dus met z’n allen sponsoren

6 Waarom zijn er uitkeringen en verzekeringen? • Solidariteit = De bereidheid in een groep of samenleving om risico’s met elkaar te delen • We geven allemaal een deel van ons salaris aan mensen die te oud zijn om te werken, omdat als we zelf zo oud zijn we dit ook nodig hebben. • Iedereen betaalt premie voor zijn zorgverzekering. Zo ontstaat er een pot met geld. De mensen met een ongeluk krijgen geld uit die pot. Je weet nooit van tevoren of je geluk of ongeluk zal hebben.

7 Het stelcel van sociale zekerheid Sociale verzekeringen Werknemers- verzekeringen volksverzekeringen Sociale voorzieningen Bedoeld als aanvulling op de verzekeringswetten

8 Werknemersverzekeringen • Verplichte verzekeringen voor alle mensen die in loondienst werken (dus niet voor ZZP-ers). • Omslagstelsel • WW, ZW, WIA • Premies hiervoor worden van je bruto loon afgehaald. Ook werkgever betaalt deel van de premie.

9 Volksverzekeringen • Verplichte verzekering waar iedereen aan meebetaald en iedereen recht op heeft (dus niet alleen werkende) • AOW, ANW, AKW, AWBZ • Ook via omslagstelsel (behalve AKW daarvoor is geen premie die komt uit de belastingen)

10 Sociale voorzieningen • Aanvulling op de verzekeringswetten • Wordt uit belastinggeld betaald (algemene middelen), niet uit premies! • WWB, Huursubsidie • Gemeenten voeren het uit

11 Opdracht: van wieg tot graf 1.Schrijf bij ieder plaatje op of het gaat om een sociale verzekering, een volksverzekering of een sociale voorziening 2.Schrijf bij ieder plaatje op hoe deze voorziening/verzekering wordt betaald 3.Welke van alle voorzieningen/verzekeringen vind jij het meest belangrijk? Koppel dit aan de waarden uit de vorige les

12 Opdracht: Een wereld van dilemma’s 1.Schrijf bovenaan je plakker de stelling waar je op reageert. Leg in vier regels uit waarom je het eens of oneens bent met de stelling. Plak je plakker bij eens of oneens. 2.Pak een plakker van het bord waar jij het niet mee eens bent. Schrijf op de achterkant in vier regels waarom je het er niet mee eens bent 3.Ga in groepjes van drie of vier zitten. Pak per groep één plakker van het bord. Bekijk als groep of je het eens of oneens bent met wat op de plakker staat en leg dat vervolgens aan de klas uit

13 Een comazuiper moet zelf de ziekenhuisrekening betalen Als je een uitkering krijgt moet je vrijwillig afval prikken Als je ouder wordt moeten je familie en vrienden voor je zorgen en niet de overheid De overheid moet kinderen van ouders die in de bijstand zitten een laptop geven Iedereen moet verplicht een ziektekostenverzekering hebben De overheid mag de accijnzen op alcohol verhogen om te zorgen dat mensen minder gaan drinken

14 Huiswerk Opdracht: 7.1: 2 + 8 Ik controleer de volgende les altijd steekproefsgewijs of je het gemaakt hebt, en of je aantekeningen gemaakt hebt!


Download ppt "7.1: Van de wieg tot het graf • Nakijken • Intro • HC • Opdracht."

Verwante presentaties


Ads door Google