De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6.1: De macht van de media • Planning SE • Nakijken • Intro • HC • Opdracht: herhaling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "6.1: De macht van de media • Planning SE • Nakijken • Intro • HC • Opdracht: herhaling."— Transcript van de presentatie:

1 6.1: De macht van de media • Planning SE • Nakijken • Intro • HC • Opdracht: herhaling

2 Wanneer is het SE? • Op dinsdag 11 februari het 3 e uur is het SE. • 14 (4Hd) en 17 (4HE) januari het debat! • Vanaf de week van 20 januari beginnen we met een volgend blok (verzorgingsstaat). Dit kan helaas niet anders maar we blijven politiek wel herhalen.

3 Nakijken • Ik controleer aantekeningen en huiswerk Steekproefsgewijs • Als ik rondloop bespreken jullie samen de antwoorden op het huiswerk • Als iets niet duidelijk is behandelen we dat samen

4 Nakijken: burgerlijke ongehoorzaamheid 1.Lees de tien criteria voor burgerlijke ongehoorzaamheid op bladzijde 55 2.Leg in je eigen woorden uit wat burgerlijke ongehoorzaamheid is 3.Geef van de volgende drie acties aan of ze vallen onder burgerlijke ongehoorzaamheid? Toets de actie aan alle tien de criteria! • Fietsen op de stoep • Kamperen in iemand anders zijn tuin • Alcohol drinken als 16 jarige in 2014

5 intro • http://www.youtube.com/watch?v=cdgCsws-aQA http://www.youtube.com/watch?v=cdgCsws-aQA

6 Journalisten controleren de politiek • “De pers is een belangrijk middel om te voorkomen dat politici vier jaar kunnen waar ze zelf zin in hebben” • Persvrijheid: geen toezicht van overheid op wat journalist mag schrijven • Censuur: wel toezicht van overheid (dictatuur) • Uiteraard zijn er grenzen aan wat je als journalist uitzend, maar die grens is vaag • In vergelijking met buitenland gaan politici vriendelijker met elkaar om, valt roddelpers mee en zijn er weinig grote demonstraties

7 TV-democratie hoe je in beeld komt is belangrijker geworden dan de inhoud Volk eist goede politici die uitleggen hoe ze hun problemen oplossen (veel zwevende kiezers) Er is concurrentie tussen de media, iedereen zoekt sensatie en spanning (infotainment) Politici nemen allemaal een spindocter (die helpt goed in beeld te komen) Het beeld van een politicus wordt belangrijker dan de inhoud Meningsverschillen tussen politici worden als karakterbotsing gebracht (als in een soap) Deel van het volk vind dat democratie teveel “gedoe” is

8 Voorbeeld TV-democratie: make-up op

9 Huiswerk Opdracht: • 2 + 3 + 11 Ik controleer de volgende les altijd steekproefsgewijs of je het gemaakt hebt, en of je aantekeningen gemaakt hebt!

10 Opdracht: herhaling politiek

11 Weet je nog wat onderstaande begrippen betekenen?? Bedenk eerst wat deze begrippen met elkaar gemeen hebben. • Amendement • Stellen van mondeling of schriftelijke vraag • Recht van interpellatie • Recht van Enquête • Motie

12 Wat heeft deze man bereikt?

13 5.1: Wie heeft het meeste te zeggen? Het besluitvormingsmodel (ook wel barrière model): hoe wordt de wens van de burger overheidsbeleid? 1.Wensen van burgers moeten op de politieke agenda komen. Dit gaat vaak via de media of belangengroepen 2.Politici beslissen welk onderwerp ze oppakken, er zijn altijd te veel onderwerpen 3.De politici besluiten voor een bepaalde oplossing te kiezen. Dit doen ze op advies van ambtenaren en lobbygroepen 4.Als mensen die de beslissing moeten uitvoeren er anders over denken komt er mogelijk niks van terecht. agendavorming Politici stellen prioriteiten besluitvormingbeleidsuitvoering

14

15 Opdracht: standpunten Kies één van de onderstaande opdrachten en lever die in 1.Ga op je mobiel naar de website van één van de politieke partijen en zoek daar een standpunt van hun op. Past dit standpunt bij hun positie in het assenstelsel? Leg uit. 2.Voorspel twee concrete standpunten van één partij aan de hand van hun positie in het assenstelsel.

16 Beantwoord de volgende vragen • Wat betekent kwantificeren? • Noem een doelstelling die de regering in Nederland zou kunnen hebben en kwantificeer die • Waarom is kwantificeren belangrijk? • Wat heeft dit te maken met de tevredenheid van de burger?

17 Reden voor falend beleid • Individuele samenleving: gedrag van mensen moeilijk voorspelbaar • Internationale veranderingen zoals nieuwe regels vanuit de EU • Korte termijn visie van sommige politici (willen na vier jaar herkozen worden) • Bureaucratische cultuur: eindeloos formulieren invullen en altijd jezelf indekken.


Download ppt "6.1: De macht van de media • Planning SE • Nakijken • Intro • HC • Opdracht: herhaling."

Verwante presentaties


Ads door Google