De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7.1: Van de wieg tot het graf

Verwante presentaties


Presentatie over: "7.1: Van de wieg tot het graf"— Transcript van de presentatie:

1 7.1: Van de wieg tot het graf
Nakijken Intro HC Opdracht 10 min Begin: Absenten. Deel studiewijzers uit. Wat gaan we doen deze les. 10 nakijken: Wees duidelijk over aantekeningen en controle daarvan! – vraag in dit geval terug over vorige les! 5 intro: goed nabespreken 20: HC 15: Opdracht 10: HW

2 Nakijken Ik controleer aantekeningen en huiswerk Steekproefsgewijs
Als ik rondloop bespreken jullie samen de antwoorden op het huiswerk Als iets niet duidelijk is behandelen we dat samen 2 en 8 van 7.1

3 intro http://www.youtube.com/watch?v=VlOBzgN7OVY
Het gaat dit blok om de links – rechts schaal !

4 Het stelsel van sociale zekerheid
Sociale verzekeringen Werknemers- verzekeringen volksverzekeringen Sociale voorzieningen Bedoeld als aanvulling op de sociale verzekeringen

5 Werknemersverzekeringen
Verplichte verzekeringen voor alle mensen die in loondienst werken (dus niet voor ZZP-ers) Deel van je loon gaat naar premies voor deze verzekeringen. NWW (Nieuwe Werkeloosheids Wet) en WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen – voor arbeidsongeschikten). Ruim een miljoen mensen in NWW of WIA.

6 Volksverzekeringen Verplichte verzekering waar iedereen aan meebetaalt en iedereen recht op heeft AOW en AKW (kinderbijslag) 2,5 miljoen hebben een AOW uitkering In 2040 wordt dat ongeveer 4,5 miljoen!

7 Sociale voorzieningen
Worden betaald uit de algemene belastingen, niet uit premies Wet Werk en Bijstand (WWB). Het je alleen recht op als je geen recht (meer) hebt op sociale verzekeringen Gaat niet alleen over inkomen van mensen maar ook om bijvoorbeeld subsidies van voetbalclubs Gemeenten voeren het uit

8 Opdracht: van wieg tot graf
Schrijf bij ieder plaatje op of het gaat om een werknemersverzekering, een volksverzekering of een sociale voorziening Schrijf bij ieder plaatje op hoe deze voorziening/verzekering wordt betaald Overleg de antwoorden in een groepje

9 Huiswerk Opdracht: 7.1: Ik controleer de volgende les altijd steekproefsgewijs of je het gemaakt hebt, en of je aantekeningen gemaakt hebt!


Download ppt "7.1: Van de wieg tot het graf"

Verwante presentaties


Ads door Google