De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappijleer 2 Nadya Karim. Werkgevers en werknemers Hoe gaan deze twee groepen met elkaar om?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappijleer 2 Nadya Karim. Werkgevers en werknemers Hoe gaan deze twee groepen met elkaar om?"— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappijleer 2 Nadya Karim

2 Werkgevers en werknemers Hoe gaan deze twee groepen met elkaar om?

3  Werknemers kunnen lid worden van een vakbond.  Een vakbond komt op voor de belangen van werknemers.  Alle vakbonden samen noemen we de vakbeweging. http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20100 317_geschiedenisvakbond02

4 De meeste vakbonden zijn aangesloten bij een van de volgende drie vakcentrales:  De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging)  De CNV (Christelijke Nationaal Vakverbond)  De Unie MHP (De Unie voor Middengroepen en Hoger personeel)

5 1. Individuele belangenbehartiging 2. Onderhandelen op bedrijfsniveau (bijv. staking) 3. Onderhandelen op bedrijfstakniveau (bijv. CAO’s) CAO= Collectieve Arbeids Overeenkomst) 4. Overleg met de overheid op landelijk niveau

6  Voldoende werkgelegenheid  Goede arbeidsvoorwaarden (loon e.d.)  Goede arbeidsomstandigheden (gezonde werkplek)  Promotiekansen  Medezeggenschap  Uitkering indien nodig

7 Drie grote werkgeversorganisaties  VNO-NCW (fusie tussen Verbond van nederlandse ondernemingen en Nederlands Christelijk Werkgeversverbond)  MKB-Nederland (Koninklijke Vereniging Midden- en Kleinbedrijf)  LTO (Federatie van Land- en Tuinbouworganisaties)

8  Lage kosten (loonkosten e.d.)  Weinig concurrentie buitenland  Ijverige, goed opgeleide werknemers  Arbeidsrust  Zo min mogelijk regels van de overheid

9 De werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties samen noem je de sociale partners. Een van de belangrijkste taken van de sociale partners is het afsluiten van CAO’s. Als de minister de CAO akkoord gaat, is de CAO bindend.

10 Werknemers kunnen via vakbonden en vakcentrales op verschillende manier invoed uitoefenen:  Onderhandelen  Journalisten benaderen  Praten met politici  Actie voeren  Laatste redmiddel is staken!

11 Werkgevers kunnen op hun manier ook invloed uitoefenen:  Dreigen met ontslag  Naar de rechter stappen De sociale partners willen conflicten zoveel mogelijk voorkomen.

12  Hoe ziet de Verzorgingsstaat eruit?  Wat doet de overheid om ervoor te zorgen dat Nederland een verzorgingsstaat blijft?

13 In een verzorgingsstaat zorgt de overheid voor een bestaansminimum voor al haar burgers d.m.v. allerlei sociale wetten. M.a.w. een land waarin de overheid verantwoordelijk is voor een minimum bestaanszekerheid voor al haar burgers!

14  Rond 1960 sociale zekerheid voor iedereen!  Denk hierbij aan: Inkomen bij ziekte, ouderdom, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Maatregelen welzijn verbeteren:  Kinderbijslag  Maatschappelijk werk  Huursubsidie

15 1. Beschermen burgers tegen verlies van inkomen (sociale zekerheid) 2. Zorgen voor welzijnsvoorzieningen 3. Streven naar gelijke verdeling van inkomen * 4. Bevorderen van voldoende werkgelegenheid* *Geen garantie http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/2010110 4_verzorgingsstaat01

16 De sociale zekerheid bestaat uit: 1. sociale verzekeringen (premie betalen) 2. sociale voorzieningen http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/2011062 1_soczekerheid01

17 WERKNEMERSVERZEKERINGENVOLKSVERZEKERINGEN Voor wie? Voor alle mensen in loondienst Hoe? Premie over loon Wanneer? Werkloosheid (WW) 70-75 procent van laatstverdiende loon http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/2 0110621_wwnlbelgiedtsl01 Bij ziekte met vast contract (WULBZ) 2 jr loon doorbetalen Bij ziekte met tijdelijk contract (ZW) Na twee jaar ziek zijn (WIA) 70 procent Voor wie? Voor iedereen Hoe? Via loon of belasting Wanneer? Voor iedereen vanaf 67 jaar Voor weduwe, wees of weduwnaar Iedereen met kinderen Bij ziekte of ongeval Een ander soort volksverzekering is Zorgverzekeringswet. Iedereen moet een zorgverzekering hebben (basispakket).

18  Sociale voorzieningen worden betaald uit Algemene middelen (volledig betaald door de overheid: belastinginkomsten).  Minimaal bedrag om rond te kunnen komen: de overheid bepaalt dit aan de hand van je persoonlijke situatie.

19  Ook wel Wet Werk en Bijstand genoemd: m.a.w. de Bijstand.  Voor iedereen die op geen enkele andere manier aan geld kan komen (het sociale vangnet).  Je bent verplicht om werk dat je wordt aangeboden aan te nemen, ook als het onder je niveau is of als je het werk niet leuk vindt. Bij weigering: word je gekort op je uitkering!

20 Tussen  De algemeen noodzakelijke kosten van bestaan (Algemene Bijstand genoemd)  Bijzondere omstandigheden: bij bijzondere kosten als gevolg van ziekte of handicap, kinderopvang of rechtshulp (Bijzondere bijstand genoemd). De noodzaak wordt door de sociale dienst van de gemeente vastgesteld.

21 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/2011062 1_uwvgemeente01


Download ppt "Maatschappijleer 2 Nadya Karim. Werkgevers en werknemers Hoe gaan deze twee groepen met elkaar om?"

Verwante presentaties


Ads door Google