De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3. Het sociaal-economisch systeem Het Sociaal-Economisch Systeem Civitas Hoofdstuk 10 1 Sociaal-Economisch Systeem = Stelsel waarin regeringen in de economie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3. Het sociaal-economisch systeem Het Sociaal-Economisch Systeem Civitas Hoofdstuk 10 1 Sociaal-Economisch Systeem = Stelsel waarin regeringen in de economie."— Transcript van de presentatie:

1 3. Het sociaal-economisch systeem Het Sociaal-Economisch Systeem Civitas Hoofdstuk 10 1 Sociaal-Economisch Systeem = Stelsel waarin regeringen in de economie ingrijpen om sociale ongelijkheid te houden of te veranderen Er zijn er twee: De Verzorgingsstaat De Nachtwakersstaat

2 3. Het sociaal-economisch systeem Het Sociaal-Economisch Systeem Civitas Hoofdstuk 10 2 In Nederland zijn we gegroeid van een Nachtwakerstaat naar een Verzorgingsstaat Zie Civitas pagina 203 tot en met 206 voor het ontstaan van de Nederlandse verzorgingsstaat. Opdracht: Noteer waarom en wanneer die in eerste instantie groeide en waarom en wanneer die inkromp (Goed te zien in de ontwikkeling van de collectieve sector, pagina 202)

3 3. Het sociaal-economisch systeem Het Sociaal-Economisch Systeem Civitas Hoofdstuk 10 3 De grootte van de collectieve sector geeft aan of we in een NS of een VS leven: Als er veel quasi-collectieve goederen en diensten zijn en er zijn veel of hoge uitkeringen, is de collectieve sector groter Het lichte gebied is de overgang tussen deze twee sociaal- economische systemen AE VOP VS NS

4 4. Typologie van Verzorgingsstaten Het Sociaal-Economisch Systeem Civitas Hoofdstuk 10 4 AE VOP Er zijn drie subsystemen A Het Rijnlandse model B Het Scandinavische model C Het Angelsaksische model A B C

5 4. Typologie van Verzorgingsstaten Het Sociaal-Economisch Systeem Civitas Hoofdstuk 10 5 De sociaal-economische subsystemen Het Rijnlandse model is een sterke verzorgingsstaat. Het heeft deze naam gekregen omdat het te vinden is in de landen waar de Rijn door of langs stroomt. Het Scandinavische model: korte maar hoge uitkeringen, om mensen te simuleren te werken. In Noord-Europa Het Angelsaksische model staat wat meer naar rechts in de gemengde economie. Hier een minimale verzorgingsstaat. Bedrijven moeten zo min mogelijk worden belast. In Engelssprekende landen

6 4. Typologie van Verzorgingsstaten Het Sociaal-Economisch Systeem Civitas Hoofdstuk 10 6 AE VOP Stake- holders Share- holders Ondernemingsmodellen: Het stakeholdersmodel houdt in dat bedrijven de belangen van hun werknemers meer nadruk moet geven dan die van hun aandeelhouders. Bedrijven zouden zich volgens het stakeholdersmodel bezig moeten houden met de lange termijn. Dit past meer in het Rijnlandse model. Het shareholdersmodel houdt in dat bedrijven de belangen van hun aandeelhouders scherp in de gaten moeten houden. Managers zouden zich moeten richten op winsten op korte termijn. Dit past in het Angelsaksische model

7 4. Typologie van Verzorgingsstaten Het Sociaal-Economisch Systeem Civitas Hoofdstuk 10 7 AE VOP A B C De stromingen en hun opvattingen over de verzorgingsstaat

8 5. De Nederlandse VOP en VS Het Sociaal-Economisch Systeem Civitas Hoofdstuk 10 8 Zie pagina 210 en 211 - Organisaties FNV en CNV - Hun waarden - Waar houden ze zich mee bezig? - Hoe doen ze dat ( oa CAO - Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden De vakbonden

9 5. De Nederlandse VOP en VS Het Sociaal-Economisch Systeem Civitas Hoofdstuk 10 9 Zie pagina 211 en 212 Het VNO-NCW - Belangen - Ondernemingsraad en CWI - Waar houdt het zich mee bezig - Middelen - Stichting van de Arbeid en SER Werkgeversorganisaties

10 5. De Nederlandse VOP en VS Het Sociaal-Economisch Systeem Civitas Hoofdstuk 10 10 De overheid Zie pagina 212 - Doelen van het overheidsbeleid, oa welvaart - Sociale Zekerheid: sociale verzekeringen en sociale voorzieningen - Waarden - Verschillende rollen

11 11 Dit bedoelen we niet met het Poldermodel. 5. De Nederlandse VOP en VS Het Sociaal-Economisch Systeem Civitas Hoofdstuk 10

12 12 5. Het Nederlandse Model Het Sociaal-Economisch Systeem Civitas Hoofdstuk 10 Het Poldermodel De systemenDe subsystemen Het economische systeem VOP-systeemDe Gemengde Economie De politiek- economische cultuur Een Overleg- cultuur Het sociaal- economische systeem Verzorgingsstaat systeem Het Rijnlandse model

13 13 5. De Nederlandse VOP en VS Enkele termen verklaard We kunnen de SE ook gebruiken om belangrijke beleidstermen in één klap duidelijk te maken privatisering nationalisatie/soci alisering vermaatschappelijking verstatelijking liberalisering vermarkting/commercialisering Het Sociaal-Economisch Systeem Civitas Hoofdstuk 10

14 14 5. De Nederlandse VOP en VS De drie sociaal-economische denkmodellen We kunnen nu onze kennis van dit hoofdstuk gebruiken om op een rijtje te krijgen hoe de verschillende stromingen en partijen denken over economische en sociaal-economische problemen. Deze kunnen samengevat worden in drie soorten visies: Het Sociaal-Economisch Systeem Civitas Hoofdstuk 10 Het linkse denkmodelHet rechtse denkmodel Het confessionele denkmodel

15 15 Het Sociaal-Economisch Systeem Civitas Hoofdstuk 10 Civitas bladzijde 215:


Download ppt "3. Het sociaal-economisch systeem Het Sociaal-Economisch Systeem Civitas Hoofdstuk 10 1 Sociaal-Economisch Systeem = Stelsel waarin regeringen in de economie."

Verwante presentaties


Ads door Google