De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Civitas maatschappijleer op niveau! Civitas maatschappijleer op niveau! Civitas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Civitas maatschappijleer op niveau! Civitas maatschappijleer op niveau! Civitas."— Transcript van de presentatie:

1 Civitas maatschappijleer op niveau! Civitas maatschappijleer op niveau! Civitas

2 Civitas maatschappijleer op niveau! Opzet van deze presentatie 1. HET EIGENE VAN CIVITAS A.DE INHOUD: Wat leerlingen moeten weten - essentiële begrippen - breed spectrum van kennis De ordening van de leerstof - vergelijking en analyse B. DIDACTISCHE HULPMIDDELEN De begrippenstructuur - de leertheorie De beeldtaal - de rechthoek - de driehoek SE - de lichaamsmetafoor Activerende werkvormen 2. DE KENMERKEN VAN CIVITAS

3 Civitas maatschappijleer op niveau! Waarin verschillen de nieuwe maatschappijleermethoden? a.De inhoud: de vraag wat leerlingen moeten weten en hoe we de leerstof moeten ordenen b.De didactische hulpmiddelen: de vraag wat leerlingen helpt om de stof te begrijpen: begrippenstructuur en grafische hulpmiddelen

4 Civitas maatschappijleer op niveau! De inhoud: wat leerlingen moeten weten de ordening van de leerstof

5 Civitas maatschappijleer op niveau! De inhoud: wat leerlingen moeten weten Eindtermen zijn globale opsommingen van de vier domeinen maar ze bouwen het vak niet op Er zitten onzichtbare gaten tussen Auteurs moeten die gaten zien Als ze die niet repareren houden de leerlingen de stof niet vast

6 Civitas maatschappijleer op niveau! De inhoud: wat leerlingen moeten weten Hoe vinden we die gaten? Voorbeeld 2: Kunnen de leerlingen alle betrokken politieke partijen van elkaar onderscheiden? Voorbeeld 1: Weten de leerlingen wat sociale problemen zijn? Welke begrippen zijn essentieel om de stof stap voor stap te begrijpen

7 Civitas maatschappijleer op niveau! De inhoud: de ordening van de leerstof Funderende kennis - Algemeen: De Opbouw - Specifiek: Typologieën en Begrippen Wording en werking - Geen lege thema’s: dat betekent reduceren van de stof tot items, eilandjes in een lege zee - Wel wording, dus historische opmaat, achtergronden van ideologische stromingen in de vorming van de democratie, de rechtsstaat, de verzorgingsstaat en (minder) de cultuur - Wel werking, dus analysebegrippen uit de sociale wetenschappen

8 Civitas maatschappijleer op niveau! De didactische hulpmiddelen: de vraag wat leerlingen helpt om de stof te begrijpen - De begrippenstructuur - De beeldtaal - Activerende werkvormen

9 Civitas maatschappijleer op niveau! De didactische hulpmiddelen: De begrippenstructuur De leertheorie: de vraag hoe leerlingen blijvend vat krijgen op de werkelijkheid Blooms “taxonomie” feiten begrip toepassing analyse synthese evaluatie

10 Civitas maatschappijleer op niveau! De didactische hulpmiddelen: De begrippenstructuur De thema’s zaten vol met feiten, en ad hoc werden daar begrippen bij gezet Maar voor Civitas is een begrippenstructuur ontwikkeld, en daar worden feiten aangehangen

11 Civitas maatschappijleer op niveau! De didactische hulpmiddelen: De begrippenstructuur Startpunt: Het basisbegrip “waarde” wordt gekoppeld aan “mensbeelden”: Via de mensbeelden worden waarden gerangschikt Mensbeelden zijn “visies op wat de mens eigenlijk is”

12 Civitas maatschappijleer op niveau! De didactische hulpmiddelen: De begrippenstructuur Mensbeelden zijn “visies op wat de mens eigenlijk is” Deze visies kijken naar twee kwaliteiten van de mens: a.zijn sociale inslag b.zijn capaciteiten

13 Civitas maatschappijleer op niveau! De didactische hulpmiddelen: De beeldtaal * de rechthoek * de driehoek SE * de lichaamsmetafoor

14 Civitas maatschappijleer op niveau! De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: * de rechthoek Mensbeelden OptimistischPessimistisch sociale inslag capaciteiten De mens is een sociaal wezen De mens is op eigenbelang uit Ieder mens heeft veel capaciteiten Talenten zijn zeer ongelijk verdeeld

15 Civitas maatschappijleer op niveau! De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: * de rechthoek mensbeelden Godsbeelden optimistisch pessimistisch optimistisch pessimistisch

16 Civitas maatschappijleer op niveau! De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: * de rechthoek Grote gelijkheid Minder gelijkheid Ongelijkheid Gezag Naastenliefde de Wrake Gods Ieder mens is gelijk in de ogen van God Oog om oog, tand om tand De rangschikking van waarden

17 Civitas maatschappijleer op niveau! De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: * de rechthoek De rangschikking van stromingen

18 Civitas maatschappijleer op niveau! De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: * de rechthoek De rangschikking van partijen: alleen in Civitas kunnen álle partijen tot hun recht komen SP GRLVVD pop SGP CDA D66 PvdA CU CDA

19 Civitas maatschappijleer op niveau! De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: * de rechthoek In Civitas laten we met de beeldtaal zien Coalities van partijen en dus: Regeringen De begrippen progressief en conservatief/konservatief

20 Civitas maatschappijleer op niveau! De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: * de rechthoek En in Civitas laten we met de beeldtaal zien De domeinen: Het politiek systeem, oa de Parlementaire Democratie Het rechtsstatelijk systeem, oa de Nederlandse Rechtsstaat Het economisch systeem: oa de Gemengde Economie Het sociaal-economische systeem: oa de Verzorgingsstaat

21 Civitas maatschappijleer op niveau! de Parlementaire Democratie tussen de andere politieke systemen 1 2 3 4/5 6 7 8 We bepalen eerst waar de soevereiniteit ligt: volk, volk-partij, volk, volk-wisselende elite, vaste elite, leider, God v v-p v v - we ve l G Zo komen we tot het systeem: 1. Basisdemocratie, 2. Volksdem/partij-dictatuur 3. Radicale democratie 4/5: Representatieve dem. (parlementaire/presidentiële) 6. Aristocratie (soms monarch) 7. Rechtse dictatuur 8. Theocratie De didactische hulpmiddelen De beeldtaal:* de rechthoek

22 Civitas maatschappijleer op niveau! De Verzorgingsstaat tussen de andere politiek- economische systemen Hier zien we dat de eindtermen essentiële begrippen overslaan. We zullen eerst naar het soort economie moeten kijken voor we de verzorgingsstaat of nachtwakerstaat kunnen begrijpen De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: * de rechthoek

23 Civitas maatschappijleer op niveau! het Economisch Systeem tussen de andere politieke systemen AE VOP = de marktsector, over blijft de collectieve sector De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: * de rechthoek

24 Civitas maatschappijleer op niveau! De Verzorgingsstaat tussen de andere politiek-economische systemen AE VOP 1 2 3 4 12341234 Totale Noordse/ Rijnlandse Angelsak- sische Nachtwakers- staat De didactische hulpmiddelen De beeldtaal:* de rechthoek

25 Civitas maatschappijleer op niveau! De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: de driehoek SE: Civitas heeft daarvoor een handig hulpmiddel ontwikkeld In maatschappijleer staan sociale problemen centraal De leerlingen moeten de groepen die daarbij betrokken zijn van elkaar kunnen onderscheiden En begrijpen waarin ze verschillen

26 Civitas maatschappijleer op niveau! overheid maatschappelijk middenveld markt De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: de driehoek SE Eigen aan de drie groepen in de hoeken is, dat ze georganiseerd zijn: bereikbaar zijn voor beleidsmakers

27 Civitas maatschappijleer op niveau! o mmm We kunnen de SE gebruiken om te laten zien vanuit welke hoek politieke partijen traditioneel denken SP PvdA VVD PvdV GRL CDA CU D66 De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: de driehoek SE

28 Civitas maatschappijleer op niveau! o mmm We kunnen de SE ook gebruiken om belangrijke beleidstermen in één klap duidelijk te maken privatisering nationalisatie/ socialisering vermarkting/commercialisering vermaatschap- pelijking verstatelijking liberalisering De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: de driehoek SE

29 Civitas maatschappijleer op niveau! de lichaamsmetafoor de samenleving en het gezin worden vergeleken met een lichaam hoofd hart borstkas voortplantings orgaan ledematen De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: de driehoek SE

30 Civitas maatschappijleer op niveau! hoofd hart borstkas voortplantings- orgaan ledematen vader man moeder vrouw kinderen politie/leger elite burgers vrouwen MAATSCHAPPIJGEZIN De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: de driehoek SE

31 Civitas maatschappijleer op niveau! Activerende werkvormen De didactische hulpmiddelen - waarden en belangen: “de vijf wensen” - leerlingen presenteren 15 stromingen - de groepsopdracht “kwaliteit van de media” - de Praktische Opdracht

32 Civitas maatschappijleer op niveau! Activerende werkvormen De didactische hulpmiddelen - waarden en belangen: “de vijf wensen” wensen wensen omschrijvingen omschrijvingen belangen waarden waarden:idealen droomwensen

33 naam krant prijs land-regio ob-ub doelgroep ex-zuil kader-massa AD FD ND NRC Ref SC Tel Tr VK Reg Civitas maatschappijleer op niveau! Activerende werkvormen De groepsopdracht: kwaliteit van de informatie De didactische hulpmiddelen

34 Civitas maatschappijleer op niveau! Uniek in Civitas is: een samenhangend consistent begrippenkader een concentrisch begrippenkader een begrippenkader dat zich baseert op de sociale wetenschappen een uitgerijpt begrippenkader de doordachte en geraffineerde beeldtaal de oefening in de praktijk: de Praktische Opdracht een PO die de leraar werk uit handen neemt werkvormen die léérlingen laat werken

35 Civitas maatschappijleer op niveau! Overzicht: het STROOMSCHEMA van Civitas


Download ppt "Civitas maatschappijleer op niveau! Civitas maatschappijleer op niveau! Civitas."

Verwante presentaties


Ads door Google