De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Civitas maatschappijleer op niveau!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Civitas maatschappijleer op niveau!"— Transcript van de presentatie:

1 Civitas maatschappijleer op niveau!

2 Civitas maatschappijleer op niveau!
Opzet van deze presentatie 1. HET EIGENE VAN CIVITAS DE INHOUD: Wat leerlingen moeten weten - essentiële begrippen - breed spectrum van kennis De ordening van de leerstof - vergelijking en analyse B DIDACTISCHE HULPMIDDELEN De begrippenstructuur - de leertheorie De beeldtaal - de rechthoek - de driehoek SE - de lichaamsmetafoor Activerende werkvormen 2. DE KENMERKEN VAN CIVITAS

3 Civitas maatschappijleer op niveau!
Waarin verschillen de nieuwe maatschappijleermethoden? De inhoud: de vraag wat leerlingen moeten weten en hoe we de leerstof moeten ordenen De didactische hulpmiddelen: de vraag wat leerlingen helpt om de stof te begrijpen: begrippenstructuur en grafische hulpmiddelen

4 Civitas maatschappijleer op niveau!
De inhoud: wat leerlingen moeten weten de ordening van de leerstof

5 Civitas maatschappijleer op niveau!
De inhoud: wat leerlingen moeten weten Eindtermen zijn globale opsommingen van de vier domeinen maar ze bouwen het vak niet op Er zitten onzichtbare gaten tussen Auteurs moeten die gaten zien Als ze die niet repareren houden de leerlingen de stof niet vast

6 Civitas maatschappijleer op niveau!
De inhoud: wat leerlingen moeten weten Hoe vinden we die gaten? Welke begrippen zijn essentieel om de stof stap voor stap te begrijpen Voorbeeld 1: Weten de leerlingen wat sociale problemen zijn? Voorbeeld 2: Kunnen de leerlingen alle betrokken politieke partijen van elkaar onderscheiden?

7 Civitas maatschappijleer op niveau!
De inhoud: de ordening van de leerstof Funderende kennis - Algemeen: De Opbouw - Specifiek: Typologieën en Begrippen Wording en werking - Geen lege thema’s: dat betekent reduceren van de stof tot items, eilandjes in een lege zee - Wel wording, dus historische opmaat, achtergronden van ideologische stromingen in de vorming van de democratie, de rechtsstaat, de verzorgingsstaat en (minder) de cultuur - Wel werking, dus analysebegrippen uit de sociale wetenschappen

8 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen: de vraag wat leerlingen helpt om de stof te begrijpen De begrippenstructuur De beeldtaal Activerende werkvormen

9 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen: De begrippenstructuur De leertheorie: de vraag hoe leerlingen blijvend vat krijgen op de werkelijkheid evaluatie synthese Blooms “taxonomie” analyse toepassing begrip feiten

10 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen: De begrippenstructuur De thema’s zaten vol met feiten, en ad hoc werden daar begrippen bij gezet Maar voor Civitas is een begrippenstructuur ontwikkeld, en daar worden feiten aangehangen

11 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen: De begrippenstructuur Startpunt: Het basisbegrip “waarde” wordt gekoppeld aan “mensbeelden”: Via de mensbeelden worden waarden gerangschikt Mensbeelden zijn “visies op wat de mens eigenlijk is”

12 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen: De begrippenstructuur Mensbeelden zijn “visies op wat de mens eigenlijk is” Deze visies kijken naar twee kwaliteiten van de mens: zijn sociale inslag zijn capaciteiten

13 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen: De beeldtaal * de rechthoek * de driehoek SE * de lichaamsmetafoor

14 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: * de rechthoek Mensbeelden Optimistisch Pessimistisch sociale inslag De mens is een sociaal wezen De mens is op eigenbelang uit Ieder mens heeft veel capaciteiten Talenten zijn zeer ongelijk verdeeld capaciteiten

15 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: * de rechthoek mensbeelden optimistisch pessimistisch pessimistisch Godsbeelden optimistisch

16 Ieder mens is gelijk in de ogen van God
Civitas maatschappijleer op niveau! De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: * de rechthoek Grote gelijkheid Minder gelijkheid Ongelijkheid Gezag de Wrake Gods Ieder mens is gelijk in de ogen van God Oog om oog, tand om tand Naastenliefde De rangschikking van waarden

17 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: * de rechthoek De rangschikking van stromingen

18 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: * de rechthoek GRL VVD SP PvdA D66 pop CDA SGP CU CDA De rangschikking van partijen: alleen in Civitas kunnen álle partijen tot hun recht komen

19 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: * de rechthoek In Civitas laten we met de beeldtaal zien Coalities van partijen en dus: Regeringen De begrippen progressief en conservatief/konservatief

20 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: * de rechthoek En in Civitas laten we met de beeldtaal zien De domeinen: Het politiek systeem, oa de Parlementaire Democratie Het rechtsstatelijk systeem, oa de Nederlandse Rechtsstaat Het economisch systeem: oa de Gemengde Economie Het sociaal-economische systeem: oa de Verzorgingsstaat

21 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen De beeldtaal:* de rechthoek de Parlementaire Democratie tussen de andere politieke systemen We bepalen eerst waar de soevereiniteit ligt: volk, volk-partij, volk, volk-wisselende elite, vaste elite, leider, God Zo komen we tot het systeem: v v-p v v - we ve l G 1. Basisdemocratie, 2. Volksdem/partij-dictatuur 3. Radicale democratie 4/5: Representatieve dem. (parlementaire/presidentiële) 6. Aristocratie (soms monarch) 7. Rechtse dictatuur 8. Theocratie / 8

22 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: * de rechthoek De Verzorgingsstaat tussen de andere politiek-economische systemen Hier zien we dat de eindtermen essentiële begrippen overslaan. We zullen eerst naar het soort economie moeten kijken voor we de verzorgingsstaat of nachtwakerstaat kunnen begrijpen

23 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: * de rechthoek het Economisch Systeem tussen de andere politieke systemen = de marktsector, over blijft de collectieve sector AE VOP

24 De didactische hulpmiddelen De beeldtaal:* de rechthoek
Civitas maatschappijleer op niveau! De didactische hulpmiddelen De beeldtaal:* de rechthoek De Verzorgingsstaat tussen de andere politiek-economische systemen 1 2 3 4 Totale Noordse/ Rijnlandse Angelsak-sische Nachtwakers-staat AE VOP

25 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: de driehoek SE: In maatschappijleer staan sociale problemen centraal De leerlingen moeten de groepen die daarbij betrokken zijn van elkaar kunnen onderscheiden En begrijpen waarin ze verschillen Civitas heeft daarvoor een handig hulpmiddel ontwikkeld

26 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: de driehoek SE overheid markt maatschappelijk middenveld Eigen aan de drie groepen in de hoeken is, dat ze georganiseerd zijn: bereikbaar zijn voor beleidsmakers

27 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: de driehoek SE o SP PvdA GRL D66 VVD PvdV mm m CDA CU We kunnen de SE gebruiken om te laten zien vanuit welke hoek politieke partijen traditioneel denken

28 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: de driehoek SE o privatisering nationalisatie/socialisering vermaatschap-pelijking verstatelijking liberalisering mm m vermarkting/commercialisering We kunnen de SE ook gebruiken om belangrijke beleidstermen in één klap duidelijk te maken

29 Civitas maatschappijleer op niveau!
de lichaamsmetafoor De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: de driehoek SE de samenleving en het gezin worden vergeleken met een lichaam hoofd borstkas hart voortplantingsorgaan ledematen

30 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen De beeldtaal: de driehoek SE GEZIN MAATSCHAPPIJ hoofd vader elite borstkas man politie/leger hart moeder vrouwen voortplantings-orgaan vrouw vrouwen ledematen kinderen burgers

31 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen Activerende werkvormen waarden en belangen: “de vijf wensen” leerlingen presenteren 15 stromingen de groepsopdracht “kwaliteit van de media” de Praktische Opdracht

32 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen Activerende werkvormen waarden en belangen: “de vijf wensen” belangen waarden waarden:idealen droomwensen omschrijvingen omschrijvingen omschrijvingen omschrijvingen wensen wensen wensen wensen

33 Civitas maatschappijleer op niveau!
De didactische hulpmiddelen Activerende werkvormen De groepsopdracht: kwaliteit van de informatie naam krant AD FD ND NRC Ref SC Tel Tr VK Reg land-regio prijs ob-ub doelgroep ex-zuil kader-massa

34 Civitas maatschappijleer op niveau!
Uniek in Civitas is: een samenhangend consistent begrippenkader een concentrisch begrippenkader een begrippenkader dat zich baseert op de sociale wetenschappen een uitgerijpt begrippenkader de doordachte en geraffineerde beeldtaal de oefening in de praktijk: de Praktische Opdracht een PO die de leraar werk uit handen neemt werkvormen die léérlingen laat werken

35 Civitas maatschappijleer op niveau!
Overzicht: het STROOMSCHEMA van Civitas


Download ppt "Civitas maatschappijleer op niveau!"

Verwante presentaties


Ads door Google