De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eerst je Bachelor, dan een baan,... en dan pas een Master Jan Bransen Onderwijsdag 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eerst je Bachelor, dan een baan,... en dan pas een Master Jan Bransen Onderwijsdag 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Eerst je Bachelor, dan een baan,... en dan pas een Master Jan Bransen Onderwijsdag 2007

2 Vier stellingen 1.Vanuit het perspectief van de universiteit is niet de arbeidsmarkt de vertegenwoordiger van de samenleving, maar de universiteit zelf. 2.De Bachelor-opleiding moet breed en reflexief zijn. Studenten hoeven maar één ding te leren: weten wat het is om in de samenleving wetenschapper te zijn. 3.Alleen op de arbeidsmarkt kun je het relevante niet-weten vinden dat je toegang verschaft tot de Master, namelijk in een functie die intellectuele problemen impliceert zonder dat die in die functie zelf gethematiseerd kunnen worden. 4.De Master-opleiding moet gericht zijn op de afstemming van theorie op praktijk. Dit geldt ook voor Research- Masters. Eerst BA, dan AM... En dan pas MA Onderwijsdag 2007

3 Maak van de student een reflexieve wetenschapper Eerst BA, dan AM... En dan pas MA Onderwijsdag 2007 samenleving wetenschap arbeidsmarkt studentopleiding = Maak er een wetenschapper van die weet wat het is om in de samenleving wetenschapper te zijn

4 Eerst BA, dan AM... En dan pas MA Onderwijsdag 2007 Wat is wetenschap? (1) Wetenschap is ons maatschappelijke arrangement voor de verwerving van Kennis (wetenschappelijke kennisclaims hebben uit de aard der zaak het hoogste gezag) Hier ligt een heel specifiek (modern) mens- en maatschappijbeeld aan ten grondslag –Mensen lossen problemen via kennis op –Theorie is de ultieme vorm waarin kennis gestalte krijgt –Er is een fundamenteel onderscheid tussen theorie (die onbetrokken en objectief is) en praktijk –Theorievorming gebeurt in een aparte maatschappelijke niche –De vertaalslag van theorie naar praktijk behoort zelf niet tot het domein van de theorie (zuivere en toegepaste wetenschap zijn 2) Wetenschap kan zijn maatschappelijke positie alleen waarborgen als ze intrinsiek reflexief is.

5 Eerst BA, dan AM... En dan pas MA Onderwijsdag 2007 Wat is wetenschap? (2) Geen toegepaste wetenschap zonder zuivere wetenschap, geen zuivere wetenschap zonder wetenschapsfilosofie Een wetenschap van wetenschap bestaat niet. Wetenschap die reflexief is heeft wetenschapsfilosofie in haar hart. Een wetenschapper die weet wat zij is, verdiept zich grondig in haar disciplinaire matrix –Welke verplichtingen gaat zij aan op het gebied van: »Metafysica (wat is de aard van haar onderzoeksobjecten?) »Taal (op welke begrippen is haar theorievorming gebaseerd?) »Instrumenten (welke middelen kunnen ingezet worden om feiten en theorieën te produceren?) »Procedures (hoe kan kennis ontwikkeld en gewaarborgd worden?) In de eerste wetenschappelijke opleiding moet deze zelfkennis centraal staan.

6 Discipline-brede Bachelor-opleidingen Bachelorstudenten moeten eerst maar eens wetenschapper worden (een attitude krijgen gekenmerkt door inzicht in de relevantie van niet-weten) Ze moeten daarom op reflexieve wijze vertrouwd worden met hun disciplinaire matrix. Dat lukt alleen in discipline-brede Bachelor-opleidingen: –Natuurwetenschappen –Levenswetenschappen –Sociale wetenschappen –Gedragswetenschappen –Klinische wetenschappen –Culturele wetenschappen Veel aandacht nodig voor metafysica, conceptuele analyse, methodologie, argumentatieleer (oftewel, ahum, filosofie) Eerst BA, dan AM... En dan pas MA Onderwijsdag 2007

7 Taking Bologna seriously: na de BA een baan! De Master-opleiding is specialistisch, en toegepast. Naast enkele brede Bacheloropleidingen zullen er heel veel smalle Masteropleidingen nodig zijn Maar waarom zou iemand een Master doen? Omdat er een nieuw, relevant niet-weten is ontstaan! Waar? Op de arbeidsmarkt; in een functie die intellectuele problemen impliceert zonder dat die in die functie zelf gethematiseerd kunnen worden. Eerst BA, dan AM... En dan pas MA Onderwijsdag 2007

8 Master-opleidingen: toegepaste wetenschap Dus? Eerst als Bachelor (academisch denkniveau) aan het werk (minstens 5 jaar), en pas als je specifieke intellectuele problemen ontdekt hebt terugkomen voor een Master. De Master verbindt theorie met praktijk; de Master draait om toegepaste wetenschap Dit geldt ook voor Research-masters Die zouden pas na de promotie moeten beginnen Het promotie-traject is het equivalent binnen de universiteit voor de 5-jarige werkervaring die iedere Bachelor nodig heeft om tot een Master toegelaten te worden. Eerst BA, dan AM... En dan pas MA Onderwijsdag 2007

9 Vier stellingen 1.Vanuit het perspectief van de universiteit is niet de arbeidsmarkt de vertegenwoordiger van de samenleving, maar de universiteit zelf. 2.De Bachelor-opleiding moet breed en reflexief zijn. Studenten hoeven maar één ding te leren: weten wat het is om in de samenleving wetenschapper te zijn. 3.Alleen op de arbeidsmarkt kun je het relevante niet-weten vinden dat je toegang verschaft tot de Master, namelijk in een functie die intellectuele problemen impliceert zonder dat die in die functie zelf gethematiseerd kunnen worden. 4.De Master-opleiding moet gericht zijn op de afstemming van theorie op praktijk. Dit geldt ook voor Research- Masters. Eerst BA, dan AM... En dan pas MA Onderwijsdag 2007


Download ppt "Eerst je Bachelor, dan een baan,... en dan pas een Master Jan Bransen Onderwijsdag 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google