De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

in Civitas wordt in het intermezzo stap voor stap uitgelegd hoe de rechthoek in elkaar zit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "in Civitas wordt in het intermezzo stap voor stap uitgelegd hoe de rechthoek in elkaar zit."— Transcript van de presentatie:

1

2 in Civitas wordt in het intermezzo stap voor stap uitgelegd hoe de rechthoek in elkaar zit

3 Wat denken de mensen over hun medemensen? Als we dat willen weten, moeten we naar de mensbeelden kijken

4 Wat zijn mensbeelden? Dat zijn ideeën over mensen: • hoe sociaal de mensen eigenlijk zijn en • welke capaciteiten de mensen hebben

5 Er zijn twee soorten mensbeelden: • het optimistische mensbeeld • het pessimistische mensbeeld Er zijn ook twee soorten Godsbeelden die in grote lijnen met de mensbeelden overeenkomen

6 We kunnen dit samenvatten in het volgende overzicht: het optimistische mensbeeld het pessimistische mensbeeld Sociale kant Capaciteiten kant

7 Volgens het optimistische mensbeeld Volgens het pessimistische mensbeeld Hoe sociaal zijn de mensen eigenlijk?

8 Volgens het optimistische mensbeeld Volgens het pessimistische mensbeeld Als we onderzoeken hoe de capaciteiten verdeeld zijn, vinden we de volgende opvattingen:

9 Volgens het optimistische mensbeeld Volgens het pessimistische mensbeeld wie kunnen politiek mee doen? iedereenmaar enkelen, een elite

10 De lijn links stelt een 100% optimistisch mensbeeld voor En de lijn rechts een 100 % pessimistisch mensbeeld iemand op de linkse lijn vindt dat mensen compleet vrij moeten zijn, geen enkele leiding nodig hebben, bovendien dat ze allemaal veel in hun mars hebben iemand op de rechter lijn, vindt dat er één geniale leider is die bepaalt wat er moet gebeuren, anders maken ze elkaar af, de meeste mensen zijn dom

11 Maar bijna niemand denkt zo rechtlijnig de meeste mensen zitten daar tussenin ze nemen de mensbeelden zwakker over hoe meer ze naar de andere kant zitten, hoe zwakker

12 je ziet ook dat iedereen de twee mensbeelden tegelijkertijd heeft over het ene onderwerp denk je meer optimistisch. over het andere meer pessimistisch

13 Onder de mensbeelden vinden we de Godsbeelden mensbeelden: Godsbeelden: optimistisch pessimistisch

14 In deze rechthoek gaan we waarden plaatsen we gebruiken daarvoor twee regels: • van links naar rechts en van rechts naar links plaatsen we ze volgens de twee mensbeelden • aan de bovenkant volgens de mensbeelden en aan de onderkant volgens de Godsbeelden

15 Waarden in de rechthoek: ze passen bij de beelden die eronder liggen Grote gelijkheid Minder gelijkheid Ongelijkheid Gezag Naastenliefde de Wrake Gods Ieder mens is gelijk in de ogen van God Oog om oog, tand om tand

16 hier kwam iemand uit bij de “ideologische test” (achterin je werkboek, of via www.philippens.com) Je kunt zien dat hij niet-gelovig is en meer sterke pessimistische waarden heeft en minder optimistische

17 Naast hem kwamen nog anderen terecht met hun individuele ideologie

18 zo vinden we in dit vlak een groep van mensen met vergelijkbare opvattingen zo’n groep heet een stroming

19 Civitas behandelt 16 stromingen die we naast elkaar kunnen zetten volgens dit patroon: als je goed telt zie je er 15, maar een is onzichtbaar De meeste maatschappijleermethoden behandelen niet meer dan vier stromingen

20 Het ontstaan van de stromingen de liberalen Eerst zien we tegenover de conservatieve machten die al eeuwen aan de macht waren en socialisten opkomen

21 Het ontstaan van de stromingen De confessionele stromingen ontstaan aan het eind van de 19e eeuw

22 Het ontstaan van de stromingen Rond 1900 splitst de socialistische beweging zich in de revolutionaire anarchisten en communisten aan de ene kant en de op democratie gerichte sociaal-democraten aan de andere kant

23 Het ontstaan van de stromingen In de jaren dertig van de twintigste eeuw komt het fascisme op

24 Het ontstaan van de stromingen In de jaren zeventig van de twintigste eeuw verschijnen de radicalen, de ecologische beweging als laatste stroming

25 over deze stromingen (ofwel: collectieve ideologieën) tekenen we de partijen die daarbij horen Je vindt alle partijen die in het parlement zitten op pagina 105 van Civitas de VVD bijvoorbeeld: liberaal én conservatief:

26 hier zie je de VVD en daaronder het CDA links van de VVD zie je D66

27 de plaats van de regering tekenen we door in het zwaartepunt van de drie partijen een dikke lijn te trekken

28 Zo was de regering Balkenende samengesteld in de vorige jaren

29 Maar in een vorig kabinet zaten CDA, PvdA en ChristenUnie Dit kabinet-Balkenende zat meer naar links

30 In het vorige kabinet zitten CDA en VVD (en de PVV gedoogde) Dit kabinet-Rutte was wat rechtser

31 In dit kabinet zitten VVD en PvdA Dit kabinet-Rutte is “midden” en moet rekening houden met andere partijen in de Eerste Kamer

32 De Nederlandse Politieke Partijen VVD GRL SPPVV SGP CUCDA PvdAD66 PvdD

33 in Nederland zitten onze regeringen altijd in het midden, in alle westerse democratische landen is dat het geval soms iets meer naar links, soms naar rechts ze zitten bij ons dus ergens in dit vlak in het midden

34 “gemiddeld” zitten westerse democratieën in het midden we tekenen nu die gemiddelde plaatsen van de verschillende soorten landen linkse (communistische) dictatuur links ontwikkelingsland “normaal” ontwikkelingsland rechtse dictatuur westerse democratie

35 progressief en konservatief: Let op: konservatief met een k! J.L Heldring onderscheidt Conservatisme en conservatisme

36 progressief = vernieuwend konservatief = alles zo houden of terug gaan naar “vroeger”

37 Onze regeringen zaten vroeger helemaal rechts, we zijn in de vorige eeuw naar het midden opgeschoven

38 Let op: we tekenen altijd de vorige plaats van een regering met een stippellijn

39 We kwamen van rechts (in 1848 toen onze moderne staat ontstond, bevonden we ons daar) We zijn doorgeschoven naar het midden

40 Konservatief zit dus op de lijn van de regering (zo houden als het nu is) en alles tot aan de rechterkant

41 De regering sleept konservatief achter zich aan; voor haar uit is alles nog progressief

42 hier zitten de conservatieven zij zijn een stroming met duidelijke waarden

43 in 1815 waren deze conservatieven nog progressief want de regeringen zaten toen in de rechterhoek en het vlak daarvoor was progressief

44 nu zijn deze conservatieven konservatief want onze regeringen zitten ergens in het midden en het konservatieve vlak zit rechts daarvan

45 Opdracht 1: In de krant staat: “De leider van de VVD noemt de SP conservatief, omdat die partij de verzorgingsstaat wil houden” Hoe schrijven wij dat schuingedrukte woord: met een c of een k?

46 Opdracht 2: Waarom is ex-president Clinton voor Amerikanen progressief en voor Nederland konservatief?

47 antwoord: teken eerst de regering van VS die zit vaak wat rechtser Clinton is daar progressief, die zit dus ergens in het linkervlak

48 Clinton is konservatief, die zit voor Nederland ergens in het rechtervlak teken dan de regering van Nederland in een rechthoek daaronder

49 Clinton Clinton moet dus tussen beide regeringen zitten

50 CONCLUSIE: •De rechthoek bestaat uit drie lagen

51 de eerste laag: de laag van de waarden die over de mensbeelden liggen

52 daar overheen de tweede laag: de laag van de ideologieën

53 daar overheen de derde laag: de laag van de partijen en regeringen

54 linksrechts midden Links en rechts komen aan de orde in hoofdstuk 4, Midden in hoofdstuk 5


Download ppt "in Civitas wordt in het intermezzo stap voor stap uitgelegd hoe de rechthoek in elkaar zit."

Verwante presentaties


Ads door Google