De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Globalisatie en antiglobalisatie: Waar ligt de waarheid? Emeritiforum, 29 maart 2007 Karel Vinck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Globalisatie en antiglobalisatie: Waar ligt de waarheid? Emeritiforum, 29 maart 2007 Karel Vinck."— Transcript van de presentatie:

1 Globalisatie en antiglobalisatie: Waar ligt de waarheid? Emeritiforum, 29 maart 2007 Karel Vinck

2 2 Globalisatie: definitie  Toegenomen integratie van de wereldeconomie met twee componenten:  Liberalisering van handel in goederen en diensten, kapitaal en arbeid,  Nieuwe mogelijkheden in informatie- en communicatie technologieën, transport en logistiek.

3 3 Waar ligt de waarheid?  Zal het integratieproces zich voortzetten of gaat het stoppen?  Paradoxaal antwoord: geen van beide.

4 4 Het zal voortgaan want:  Verdere technologische revolutie,  Communicatie makkelijker en goedkoper,  Transport en logistiek: factor voor economische groei op bedrijfs-, sectorieel, nationaal, Europees en wereldvlak,  Permanente innovatie: basis van ontwikkeling zowel in westerse als in opkomende landen.

5 5 Wat is innovatie?  Innovatie in producten en diensten  Innovatie in processen  Innovatie in structurele ingrepen

6 6 Bekommernissen over globalisatie  Bevolkingen en beleidslieden zenuwachtig zowel in Noord-Amerika, Europa en zelfs in China om vrij verkeer van goederen, kapitaal en mensen toe te laten  Intense nationalistische trends om energie en grondstoffen onder controle te houden,  Contradictie: verdere globalisering versus optrekken van barrières om globalisering te vertragen of te belemmeren.

7 7 Rol van nationale regeringen  Voordelen van globalisering verkopen aan bezorgde bevolking  Ingrijpen om verwachte voordelen te verzekeren  Rechtvaardige verdeling van de baten

8 8 Hinderpalen bij globalisering  Verschil van visie tussen VSA en EU over rol van internationale instellingen  Geen regelgeving voor kapitaalbewegingen  Voorkeur voor bilaterale handelsakkoorden,  Beperkt verkeer van mensen,  Groeiend scepticisme bij de publieke opinie,  Groeiend ongenoegen bij de onrechtvaardige verdeling van de baten tussen de landen en binnen de landen.

9 9 Is ons sociaal model bedreigd?  Sociale bescherming versus concurrentiekracht?  Sociale uitgaven in % van BNP in Oeso-landen gestegen  Scandinavische landen:  Sociaal vangnet kan pluspunt zijn  Value for tax money  Toegevoegde waarde creëren,  Aantal werklozen verminderen om draagvlak te verbreden  Verschuiving van directe naar indirecte fiscaliteit.

10 10 Veranderingen in arbeidsmarkt  Groei in gelegenheidswerk, deeltijdse systemen en contractuele arbeidsvoorwaarden  Unfaire inkomstenkloof tussen winnaars (aandeelhouders en top management) en verliezers (arbeiders, bedienden en kaders)  Groeiend gevoel van onzekerheid en wrevel bij de actieve bevolking die vroeg of laat een politieke uitlaatklep zoekt.

11 11 Voorbeeld inkomstenkloof in VSA  Tussen 1979 en 2006, groeiden de inkomsten als volgt: Gemiddelde van de inkomstencurve: 11,5% Top van de inkomstencurve: 33% Onderste gedeelte van de inkomstencurve: 4%  (Bernanke)

12 12 Nood aan Governance  Markteconomie ontleent morele en politieke legitimiteit aan de veronderstelling dat inkomen grosso modo overeenstemt met de bijdrage aan de economie (Karel De Gucht)  Globalisering van markten is geen probleem, governance van globalisering is het probleem  Nood aan sociale en economische instellingen die internationaal doeltreffend zijn.

13 13 Nieuwe rol van vakbonden  Vakbonden moeten aanvaarden dat de prioriteiten nu zijn: Tewerkstelling en “employability” Begeleiding van werklozen Onderwijs en opleiding Inschakeling van vrouwen in arbeidscircuit.  Werkgevers, vakbonden en regeringen moeten verantwoorde inkomstenzekerheid geven in ruil voor aanvaarde aanpassing aan veranderende omstandigheden.

14 14 Voorwaarden voor rechtvaardige globalisering  Coherent macro-economisch beleid  Tewerkstelling genererend  Rechtvaardige en transparante “governance” regelgeving  Visionaire en moedige sociale partners gesteund door de overheid die langetermijn vooropstelt  Permanente, doordringende en eerlijke communicatie.


Download ppt "Globalisatie en antiglobalisatie: Waar ligt de waarheid? Emeritiforum, 29 maart 2007 Karel Vinck."

Verwante presentaties


Ads door Google