De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SYMPOSIUM POM SCHETS VAN DE SOCIALE ZEKERHEID IN BEWEGING

Verwante presentaties


Presentatie over: "SYMPOSIUM POM SCHETS VAN DE SOCIALE ZEKERHEID IN BEWEGING"— Transcript van de presentatie:

1 SYMPOSIUM POM SCHETS VAN DE SOCIALE ZEKERHEID IN BEWEGING
Leo Hartveld – penningmeester 6 december 2013

2 OPBOUW SPEECH ERVARING FNV MET VERZEKERINGSARTSEN
ERVARING FNV MET WIA (uitspraak ILO) - ACTUALITEIT: SOCIAAL AKKOORD EN WET WERK EN ZEKERHEID SOCIAAL AKKOORD EN PARTICIPATIEWET 3. WET WERK EN BIJSTAND

3 FNV EN VERZEKERERINGSARTS
MELDWEEK FNV 2007: NIET SERIEUS NEMEN VAN DE KLACHTEN WORDT OOK NU NOG BEVESTIGD DOOR WIA-BEGELEIDERS. WIA-EVALUATIE 2011: CLIENTEN MEEST KRITISCH OP ROL VERZEKERINGSARTSEN

4 FNV EN VERZEKERINGSARTS
MOGELIJKE VERKLARING ONVREDE: HET GAAT NIET OM ZIEKTE, MAAR OM BEPERKINGEN VERZEKERINGSARTS STELT GEEN DIAGNOSE. STELT ENKEL AAN DE HAND VAN FUNCTIONELE MOGELIJKHEDENLIJST (FML) VAST WELKE BEPERKINGEN ER ZIJN OM TE WERKEN

5 DE WIA EN DE ILO ILO VINDT WIA OP TWEE FUNDAMENTELE ONDERDELEN IN STRIJD MET VERDRAG 121: ONDERGRENS VAN 35% IS TE HOOG WGA-VERVOLG IS TE LAAG DE POLITIEK KIJKT DE ANDERE KANT OP. MINACHTING INTERNATIONAAL RECHT

6 WET WERK EN ZEKERHEID ONTSLAG (preventieve toets behouden, duidelijker en eerlijker ontslagrecht, transitievergoeding ook voor flex na 2 jaar FLEX (bestrijding doorgeschoten flex. Maximaal nog 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar. - WW: splitsing publieke en private WW

7 PARTICIPATIEWET 1. Eén regeling voor bijstand, beschutte arbeid en werkzoekenden (muv WW, WGA) en ex-wajong. 2. Inkomen en ondersteuning naar werk 3. Verdienvermogen <100% ->loonkostensubsidie 4. Aansturing op banen op WLM-niveau 5. 35 regionale werkbedrijven

8 STANDPUNT FNV Herbeoordeling: eerst werkgelegenheid
Doelgroep baangaranties: voorrang Wajong en WSW’ers Beoordeling en indicering: landelijke criteria en regionale uitvoering Beloning beschut: doorgroei tot 120% WML Werken naar vermogen: functieloon Ook baangarantie voor mensen met noodzakelijke voorzieningen om te werken

9 WET WERK EN BIJSTAND BEZWAREN FNV:
Tegenprestatie is een verkeerd middel Hierdoor verdringing van regulier werk Willekeurige regels voor bijstandsgerechtigden De bijstand wordt een glijbaan naar afnemende koopkracht en werk zonder loon Tegenprestatie gebruikt om aanvraag uitkering te ontmoedigen. Kabinet doet niets.

10 DE CIRKEL ROND Cliëntenparticipatie van groot belang
Veel werk aan de winkel voor cliëntenorganisaties Politiek Den Haag: houd je niet doof!

11


Download ppt "SYMPOSIUM POM SCHETS VAN DE SOCIALE ZEKERHEID IN BEWEGING"

Verwante presentaties


Ads door Google