De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Districtsmanagers WWNV 31-10-2011 CNV Publieke Zaak 27 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Districtsmanagers WWNV 31-10-2011 CNV Publieke Zaak 27 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Districtsmanagers WWNV 31-10-2011 CNV Publieke Zaak 27 maart 2012

2 Informatiebijeenkomst Districtsmanagers WWNV 31-10-2011 CNV Publieke Zaak 27 maart 2012 Stand van zaken Wet Werken naar Vermogen Hoe worden de keuringspercentages beoordeeld Begeleiding door UWV bij re-integratie Wat doet UWV met de zwakkeren in onze samenleving Wat doet UWV met jongeren met een beperking van 17-28 jaar. wvttk VRAGEN Clientenraad CNV 27 maart 2012:

3 Informatiebijeenkomst Districtsmanagers WWNV 31-10-2011 CNV Publieke Zaak 27 maart 2012 U.W.V. U i t v o e r i n g s instituut Werknemers Verzekeringen UWV voert wetten uit en past regelingen toe Stand van zaken 1.3.2012: UWV is in afwachting van invoering WWnV en treft voorbereidingen tot uitvoering per 1.1.2013

4 Informatiebijeenkomst Districtsmanagers WWNV 31-10-2011 U.W.V. Stand van zaken Wet Werken naar Vermogen Hoe worden de keuringspercentages beoordeeld Begeleiding door UWV bij re-integratie Wat doet UWV met de zwakkeren in onze samenleving Wat doet UWV met jongeren met een beperking van 17-28 jaar. wvttk

5 Informatiebijeenkomst Districtsmanagers WWNV 31-10-2011 Aanleiding WWNV Minder middelen beschikbaar = noodzaak tot bezuinigingen Grote groep werkenden verlaat de arbeidsmarkt (babyboomers) = dreigend tekort aan werkenden Regelingen voor jongeren en mensen met beperkingen (WWB, WIJ, WSW, Wajong) zijn ongelijk Inclusief bijbehorende financiële verschillen Uitkeringen teveel ‘vangnet en fuik’ i.p.v. ‘springplank’ Sociaal Medische Zaken UWV en WWnV

6 Informatiebijeenkomst Districtsmanagers WWNV 31-10-2011 Uitgangspunten wetgever WWNV Eén activerend, transparant en eenvoudig stelsel (één regeling “onderkant” arbeidsmarkt) Beoordelen op mogelijkheden en niet op beperkingen Mentaliteitsverandering nodig Uitvoering door gemeenten (financiële prikkels) Sociaal Medische Zaken UWV en WWnV

7 Informatiebijeenkomst Districtsmanagers WWNV 31-10-2011 Feitelijke situatie na invoering Wet Werken Naar Vermogen Verantwoordelijkheid voor mensen met arbeidsbeperkingen verdeeld over UWV en gemeenten Meer NUG-gers agv toets op huishoudinkomen Gemeenten (ipv UWV) verantwoordelijk voor nieuwe doelgroep volledig, maar niet duurzaam, arbeidsongeschikten Plaatsingsmogelijkheden WSW/ID banen etc. beperkt (van 90.000 naar 30.000 in 35 jaar) Ook WSW-babyboomers stromen uit! Werkgevers krijgen te maken met verschillende partijen en verschillen in beleid tav inzet loondispensatie en voorzieningen Sociaal Medische Zaken UWV en WWnV

8 Informatiebijeenkomst Districtsmanagers WWNV 31-10-2011 Doelgroepen WWNV Wajong 2013 WWNV WSW nieuw: beschut (indicatie door UWV) WWNV Loondispensatie (toegangstoets door derde) WWNV Werk Nug Oude Wajong <2010 Nieuwe Wajong 2010/2011 WSW bestaand: beschut en begeleid WWB/WIJ Activeren WWB/WIJ Re-integreren WWB/WIJ Werk Nieuwe Wajong 2012 Huidige regelingenNieuwe regelingen vda niet vda kan niet werken bij WG kan werken bij WG < WML > WML 2013 WSW na 15 mei 2011 en niet geplaatst 2014 2013 Nug voor 15 mei 2011 of geplaatst Sociaal Medische Zaken UWV en WWnV

9 Informatiebijeenkomst Districtsmanagers WWNV 31-10-2011 Mensen met een toegekende Wajong- uitkering tot 31-12-2011 OWajong en nWajong-2010-2011: Herindeling bestanden: Volledig Duurzaam AO of niet Aansluitend herbeoordeling indien klant verzoekt Klant die niet VDA is: uitkeringspercentage max. 70% WML per 1 januari 201 4 Re-integratie wajong-uitkeringsgerechtigden tot en met 31.12.2011: nWajong: continuering sluitende aanpak en medische- /arbeidskundige herbeoordeling bij 27e jaar oWajong: zelfmeldersmodel Sociaal Medische Zaken UWV en WWnV

10 Informatiebijeenkomst Districtsmanagers WWNV 31-10-2011 Cohort 2012 nWajong Niet-VDA: overdracht aan gemeenten Recht op Wajong-uitkering (werk- of studieregeling) door UWV, van personen die in 2012 Wajong-toekenning kregen, eindigt op 31-12-2013 De uitkering van deze groep Wajongers komt per 1-1-201 4 van de gemeente; recht op uitkering wordt dan (ook) afhankelijk van huishoudtoets (inkomenstoets) Re-integratiehulp en –middelen door Gemeente VDA: Uitkering blijft bij UWV; inzet re-integratiehulp/- middelen niet aan de orde. Sociaal Medische Zaken UWV en WWnV

11 Informatiebijeenkomst Districtsmanagers WWNV 31-10-2011 Nieuwe Wajong-regeling per 1 januari 2013 1. Volledig en Duurzaam geen Arbeidsmogelijkheden = -Op grond van totaalbeeld van de beperkingen -Op grond van het ziektebeeld -Op grond van de toekomstverwachting (progressiviteit) Sociaal Medische Zaken UWV en WWnV

12 Informatiebijeenkomst Districtsmanagers WWNV 31-10-2011 Nieuwe regeling per 1 januari 2013 2. Kunnen werken in een beschermde omgeving van de Wsw (hebben wel arbeidsvermogen, maar alleen in een beschermde omgeving) WWNV 3. Kunnen werken bij een reguliere werkgever met loondispensatie en/of begeleiding (hebben wel arbeidsvermogen, maar kunnen niet of niet zonder ondersteuning het minimumloon verdienen) 4. Kunnen werken bij een reguliere werkgever zonder die ondersteuning (kunnen het minimumloon verdienen Verantwoordelijkheid gemeenten: Wet werken naar vermogen Sociaal Medische Zaken UWV en WWnV

13 Informatiebijeenkomst Districtsmanagers WWNV 31-10-2011 Wettelijke taken UWV: Claimbeoordeling (Wajong-WIA-Ziektewet-WAO) Uitkeringsverstrekking Wajongers t.z.t. alleen indien volledig arbeidsongeschikt Herindeling zittend bestand Wajong (70- 75%uitkering) Herindicaties WSW (werkenden en wachtlijst) Adviezen geven op verzoek (Gemeenten – werkgevers – WERKbedrijf- etc.) Sociaal Medische Zaken UWV en WWnV

14 Informatiebijeenkomst Districtsmanagers WWNV 31-10-2011 Enkele aandachtspunten: Na herindeling Wajong en evt. verlaging uitkering: Consequenties voor toeslagen en subsidies (communicerende vaten) In geval van verlaging uitkering en door klant gevraagde herbeoordeling: Medisch-arbeidskundige totaalbeoordeling op basis van de criteria 1.1.2013 Recht op volgorde op wachtlijst WSW vervalt; WSW plaatst wat nodig is-waar vacature ontstaat De WWnV schrapt geen WSW-dienstbetrekkingen! Wie in WSW werkt, houdt werk.

15 Informatiebijeenkomst Districtsmanagers WWNV 31-10-2011 Begeleiding door UWV bij Re-integratie Alle oWajong- en nWajong-uitkeringsgerechtigden die tot eind 2011 recht kregen op werk-/studieregeling blijven voor de re-integratie-begeleiding bij UWV tot hun 27e jaar, waarna zij worden herbeoordeeld. oWajongers krijgen re-integratie-hulp alleen als ze zelf willen; nWajongers (vanaf 1.1.2010 toekenning uitkering) hebben altijd re-integratieverplichtingen. Nieuwe Wajong-toekenningen vanaf 1.1.2012 kunnen tot 31.12.2013 aanspraak maken op re-integratie-hulp via WERKbedrijf van UWV; daarna doorgaans bij Gemeente. Per 1.1.2014 stopt deze Wajong-uitkering en komt evt. re-integratiehulp en evt. uitkering van de Gemeente.

16 Informatiebijeenkomst Districtsmanagers WWNV 31-10-2011


Download ppt "Informatiebijeenkomst Districtsmanagers WWNV 31-10-2011 CNV Publieke Zaak 27 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google