De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale bijeenkomst Werken naar Vermogen Bijeenkomst Noord- Brabant, Gemeentehuis Oisterwijk Mathilde van de Ven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale bijeenkomst Werken naar Vermogen Bijeenkomst Noord- Brabant, Gemeentehuis Oisterwijk Mathilde van de Ven."— Transcript van de presentatie:

1 Regionale bijeenkomst Werken naar Vermogen Bijeenkomst Noord- Brabant, Gemeentehuis Oisterwijk Mathilde van de Ven

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Uitkomst enquête Samenhang tussen drie decentralisaties Bovenlokale samenwerking op het terrein van werkgeversdienstverlening Uitvoeringsstructuur WNV, incl. rol sociale werkvoorziening (presentatie wethouder Van Hal) Lobby van de VNG

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Samenhang 3D Inhoudelijk: 1.Logische samenhang toegang tot sociale voorzieningen (De Kanteling) 2.Cumulatie van maatregelen voor burgers

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Samenhang 3D Infrastructuur en organisatie: 1.Schaal van de uitvoering: wijk – gemeente - regionaal 2.Opdrachtgeverschap 3.Bedrijfsvoering/infrastructuur Arbeidsmatige dagbesteding en beschuit werk Wsw Doelgroepen vervoer Passend onderwijs en begeleiding Bestaande loketten?

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Werkgeversdienstverlening Standpunt VNG Bottem up proces dat moet aansluiten bij de sociaal-economische structuur, zoals die door werkgevers (en onderwijs) wordt ervaren. Maar: duidelijke meerwaarde samenwerking gemeenten en UWV. Laat geen kansen liggen! Dus: lokaal – (sub) regionaal – landelijk met goede verbindingen

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Werkgeversdienstverlening Wat zijn uw dilemma’s? Wat verwacht u van de VNG?

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Lobby VNG: tijdlijn wetsvoorstel Voorlopige planning: 14 maart 2012Rondetafel TK 23 maart 2012Technische vragenronde 6 april 2012Beantwoording vragen 16 – 19 april 2012Parlementaire behandeling 24 aprilStemmingen Eind meiVragenronde EK Half juniBeantwoording vragen Eind junibehandeling EK

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Lobby: inhoudelijk 1.Breng gemeenten in positie goede afspraken te maken met werkgevers –Vergroot commitment werkgevers –Verminder bureaucratie 2.Blijf investeren in omvorming SW en re- integratie werken naar Vermogen –Voldoende middelen 3.Maak een einde aan aparte positie beschut werk.

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten CAO Wsw CAO WSW VNG werkgeverspartij in CAO Wsw Sinds zomer 2011 geen overleg meer Prangende kwesties: 1.Kosten “nieuwe” Wsw 2.Kosten “oude” Wsw 3.Pensioen, oplopende kosten en duurzaamheid Zorgvuldig manoeuvreren

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ondersteuning vanuit VNG Transitiebureau Wwnv (bestuurlijk programma) Aanjagers Programmaraad Vraag: waar heeft U vooral behoefte aan?

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wie doet wat? 11 Gemeenten WWNV Wsw UWV Indicatiestelling Wajong Indicatiestelling Wsw Zittend bestand Wajong Bovenlokaal Werkgeversbenadering Regionaal arbeidsmarktbeleid Derden toegangstoets loondispensatie loonwaardebepaling loondispensatie


Download ppt "Regionale bijeenkomst Werken naar Vermogen Bijeenkomst Noord- Brabant, Gemeentehuis Oisterwijk Mathilde van de Ven."

Verwante presentaties


Ads door Google