De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid"— Transcript van de presentatie:

1 Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
CAO gemeenten wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen De standaard regeling als voorbereiding op het ‘nieuwe’ verhaal

2 Inhoud Uw werknemer kan in vier situaties terecht komen:
Arbeidsongeschikt voor minder dan 35%. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%) en verdient minstens de helft van wat hij nog kan verdienen. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%) en verdient minder dan de helft van wat hij nog kan verdienen. Volledig arbeidsongeschikt (80-100%).

3 Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
WIA; voor werknemers die vanaf 1 januari arbeidsongeschikt worden. De WIA kent twee uitkeringsvormen: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

4 De WIA uitkeringen

5 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AAOP)
AAOP; voor werknemers die een WIA uitkering krijgen en na 1 januari 2007 ontslagen worden. Per 1 januari 2007 zijn voor hen vervallen: De invaliditeitspensioen naar diensttijd garantie. De herplaatsingstoelage. De keuze bijsparen IP (laag 65% of hoog 70%). De suppletieregeling.

6 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AAOP)
Bij een inkomen tot het maximum dagloon Aanvulling op de WGA uitkeringen (onder voorwaarden). Bij een inkomen boven het maximum dagloon Aanvulling op de IVA uitkering. Aanvulling op de WGA loongerelateerde uitkering. Reïntegratiebonus.

7 Wie vallen er niet onder de nieuwe ABP regeling?
Werknemers die al een WAO uitkering krijgen. Werknemers die al een WIA uitkering krijgen en al vóór 1 januari 2007 invaliditeitspensioen of een herplaatsingstoelage ontvangen. Werknemers die arbeidsongeschikt waren en dat binnen 5 jaar weer worden met dezelfde oorzaak. Zij houden recht op invaliditeitspensioen en/of herplaatsingstoelage.

8 WIA; gedeeltelijk arbeidsongeschikt, maar minder dan 35%
De werkgever houdt de werknemer in beginsel in dienst, tenzij er sprake is van zwaarwegend dienstbelang. U maakt afspraken over de aanpassing van het arbeidscontract. Bij ontslag volgt een WW/BW uitkering. AAOP: geen aanvulling.

9 WIA; Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
Voorwaarde: Volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt of Gedeeltelijk arbeidsongeschikt A.O. klasse >35 – 80%. Eerst een loongerelateerde uitkering. Daarna een loonaanvulling of een vervolguitkering. Werken loont; Hoe meer men werkt hoe hoger het totale inkomen!

10 De WGA LGU en AAOP WGA loongerelateerde uitkering (LGU).
Hoogte: 70% van het verschil tussen het oude inkomen (max. dagloon) en het nieuwe inkomen. Duur: afhankelijk van het arbeidsverleden. AAOP aanvulling: Tot 80% van (oud inkomen – volledige restverdien- capaciteit), als de restverdiencapaciteit volledig wordt benut. Excedent: Tot 70% van (oud inkomen – max. dagloon).

11 Voorbeeld WGA LGU en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € 45
Voorbeeld WGA LGU en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € oud inkomen € ; nieuw inkomen € LGU: 70% van (€ – € ) = € € = 35% van € AAOP aanvulling: 80% van (€ – € ) = € € € = € = 5% van €

12 WGA LGU en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € 45
WGA LGU en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € oud inkomen € Inkomen 0% 10% 20% 30% 40% 50% Totaal 70% 73% 76% 79% 82% 90% LGU 63% 56% 49% 42% 35% AAOP 5%

13 Voorbeeld WGA LGU en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € 45
Voorbeeld WGA LGU en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € oud inkomen € ; nieuw inkomen € LGU: 70% van (€ – € ) = € 7.000 € = 10% van € AAOP aanvulling: 80% van (€ – € ) = € € – € = € = 30% van €

14 Voorbeeld WGA LGU en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € 45
Voorbeeld WGA LGU en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € oud inkomen € ; nieuw inkomen: geen. LGU: 70% van (€ – € 0,00) = € € = 45% van € AAOP excedent: 70% van (€ € ) = € € = 25% van € Totale inkomen: € € = 70% van €

15 WGA LGU en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € 45
WGA LGU en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € oud inkomen € Inkomen 0% 10% 20% 30% 40% 50% AAOP 25% 30% Totaal 70% 72% 76% 79% 82% 90% LGU 45% 37% 31% 24% 17% 10%

16 WGA loonaanvulling en AAOP
Voorwaarde: werken voor tenminste 50% van de restverdiencapaciteit. Hoogte: 70% van het verschil tussen het oude inkomen (max. dagloon) en de totale restverdiencapaciteit. AAOP aanvulling: Tot 80% van hetzelfde verschil; geen maximum dagloon.

17 WGA loonaanvulling en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € 45
WGA loonaanvulling en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € oud inkomen € ; nieuw inkomen € Loonaanvulling: 70% van (€ – €15.000) = € € = 35% van € AAOP aanvulling: 80% van (€ – € ) = € € – € = € = 5% van €

18 WGA loonaanvulling en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € 45
WGA loonaanvulling en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € oud inkomen € Inkomen 25% 30% 40% 50% Aanvulling 35% Totaal 65% 70% 80% 90% AAOP 5%

19 WGA loonaanvulling en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € 45
WGA loonaanvulling en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € oud inkomen € ; nieuw inkomen € Loonaanvulling: 70% van (€ – € ) = € 7.000 € = 10% van € AAOP aanvulling: 80% van (€ – € ) = € € – € = € = 30% van €

20 WGA loonaanvulling en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € 45
WGA loonaanvulling en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € oud inkomen € Inkomen 25% 30% 40% 50% Aanvulling 10% Totaal 65% 70% 80% 90% AAOP 30%

21 WGA en AAOP werknemer werkt conform restcapaciteit (inkomen < max
WGA en AAOP werknemer werkt conform restcapaciteit (inkomen < max. dagloon) Werkgever UWV 100% 90% 75% 70% ABP AAOP WGA Loongerelateerde uitkering WGA Loonaanvulling Loon Loon Loon Loon Ziek 0,5 jr 1jr jr max 5.2 jr jr

22 WGA en AAOP werknemer werkt conform restcapaciteit (inkomen > max
WGA en AAOP werknemer werkt conform restcapaciteit (inkomen > max. dagloon) Werkgever UWV 100% 90% 75% 70% ABP AAOP AAOP WGA Loongerelateerde uitkering WGA Loonaanvulling Loon Loon Loon Loon Ziek 0,5 jr 1jr jr max 5.2 jr jr

23 WGA vervolguitkering en AAOP
Voorwaarde: geen werk of wel werk maar minder dan 50% van de restverdiencapaciteit. Hoogte: het WIA uitkeringspercentage x het minimum loon. AAOP aanvulling: Tot 65% van het verschil tussen het oude loon en de totale restverdiencapaciteit. Duur: Tot maximaal 10 jaar na het einde van de loongerelateerde uitkering.

24 WGA vervolguitkering en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; minimum loon € oud inkomen € ; nieuw inkomen: geen. Vervolguitkering: 35% van € = € € = 18,7% van € AAOP aanvulling: 65% van (€ – € ) = € 9.750 € – € = € =13,8% van € AAOP wordt maximaal 10 jaar na einde LGU uitbetaald. Daarna alleen de vervolguitkering.

25 WGA vervolguitkering en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; minimum loon € oud inkomen € ; nieuw inkomen: geen Vervolguitkering: 35% van € = € € = 8% van € AAOP aanvulling: 65% van (€ – € ) = € € – € = € = 24,5% van € AAOP wordt maximaal 10 jaar na einde LGU uitbetaald. Daarna alleen de vervolguitkering.

26 WGA vervolguitkering en AAOP
arbeidsgeschikt voor 50%; minimum loon € nieuw inkomen: geen. * AAOP wordt maximaal 10 jaar na einde LGU uitbetaald. Daarna alleen de vervolguitkering. Vervolguitk. 18,7% 8% Totaal* 32,5% Inkomen € % Inkomen € 0% AAOP* 13,8% 24,5%

27 WGA-Vervolguitkering
WGA vervolguitkering en AAOP (inkomen < max. dagloon) Werkgever UWV Ziek 0,5 jr 1jr jr max 5.2 jr max 15.2 jr jr 100% 90% 75% 70% Loon Loon ABP WGA Loongerelateerde uitkering (ww-duur) AAOP WGA-Vervolguitkering

28 WGA-Vervolguitkering
WGA vervolguitkering en AAOP (inkomen > max. dagloon) Werkgever UWV Ziek 0,5 jr 1jr jr max 5.2 jr max 15.2 jr jr 100% 90% 75% 70% Loon Loon ABP WGA Loongerelateerde uitkering AAOP AAOP WGA-Vervolguitkering

29 AAOP Reïntegratiebonus
Voorwaarde: Aan het werk vanuit de WGA vervolguitkering voor tenminste 50% van de restverdiencapaciteit. Hoogte bonus: een percentage van het jaarinkomen, afhankelijk van het jaar van reïntegratie. In jaar: 1 Bonus: 50% In jaar 6 Bonus: 27% % % % % % % %

30 WGA IVA uitkering en AAOP
Voorwaarde : volledig en duurzaam arbeidsongeschikt duurzaam: geen of geringe* kans op herstel * 1e 5 jaar jaarlijks herkeuring. Hoogte: 70% van het (maximum) dagloon. AAOP aanvulling: Tot 70% van (oud inkomen – max.dagloon).

31 IVA en AAOP IVA (inkomen < max. dagloon) Loon Loon
Werkgever UWV 100% 90% 75% 70% ABP IVA Loon Loon Ziek 0,5 jr 1jr jr jr

32 IVA en AAOP IVA (inkomen > max. dagloon) AAOP Loon Loon
Werkgever UWV Ziek 0,5 jr 1jr jr jr 100% 90% 75% 70% ABP AAOP Loon Loon IVA

33 Het aanvragen van de uitkeringen
WIA uitkeringen aanvragen van een WIA uitkering via UWV. ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen aanvraagformulier op .nl digitaal loket, formulieren. Het ArbeidsongeschiktheidsPensioen wordt door ABP uitbetaald.

34 Voortzetting ABP pensioenopbouw werknemers geboren na 1949
Premievrije pensioenopbouw naar rato van het AO % tot 65 jaar. (2,05%, per jaar franchise € 9.600) WIA a.o. klasse Opbouw Bijsparen mogelijk 80-100% 50% tot 100% 65-80% 40% tot 100% 55-65% 30% tot 100% 45-55% 25% tot 100% 35-45% 20% tot 100% < 35 % % - Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid tot 62 jaar Bijsparen: Bijsparen: kan tot 65 jaar, tot 62 jarige leeftijd op basis van doorsnee premie vanaf 62 jaar tegen individuele premie Bij een a.o. klasse ,15% geen recht op IP en daarom ook geen mogelijkheid tot bijsparen

35 Voortzetting ABP pensioenopbouw werknemers geboren voor 1950
Premievrije pensioenopbouw naar rato van het AO % tot 62 jaar. (1,75%, per jaar franchise € ) WIA a.o. klasse Opbouw Bijsparen mogelijk 80-100% 70% tot 100% 65-80% 56% tot 100% 55-65% 42% tot 100% 45-55% 35% tot 100% 35-45% 28% tot 100% < 35 % % - Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid tot 62 jaar Bijsparen: Bijsparen: kan tot 65 jaar, tot 62 jarige leeftijd op basis van doorsnee premie vanaf 62 jaar tegen individuele premie Bij een a.o. klasse ,15% geen recht op IP en daarom ook geen mogelijkheid tot bijsparen


Download ppt "Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid"

Verwante presentaties


Ads door Google