De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid CAO gemeenten wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid CAO gemeenten wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen."— Transcript van de presentatie:

1 Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid CAO gemeenten wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen

2 Inhoud  Uw werknemer kan in vier situaties terecht komen: 1) Arbeidsongeschikt voor minder dan 35%. 2) Gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%) en verdient minstens de helft van wat hij nog kan verdienen. 3) Gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%) en verdient minder dan de helft van wat hij nog kan verdienen. 4) Volledig arbeidsongeschikt (80-100%).

3 Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)  WIA; voor werknemers die vanaf 1 januari 2006 arbeidsongeschikt worden.  De WIA kent twee uitkeringsvormen: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

4 De WIA uitkeringen Twee jaar ziek gedeeltelijk AO < 35 % geen uitkering gedeeltelijk AO 35 tot 80% WGA-uitkering en werken eerst loongerelateerde uitkering daarna loonaanvulling WGA-uitkering en niet werken eerst loongerelateerde uitkering daarna vervolguitkering volledig AO 80 tot 100% IVA uitkering

5 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AAOP)  AAOP; voor werknemers die een WIA uitkering krijgen en na 1 januari 2007 ontslagen worden.  Per 1 januari 2007 zijn voor hen vervallen:  De invaliditeitspensioen naar diensttijd garantie.  De herplaatsingstoelage.  De keuze bijsparen IP (laag 65% of hoog 70%).  De suppletieregeling.

6 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AAOP)  Bij een inkomen tot het maximum dagloon  Aanvulling op de WGA uitkeringen (onder voorwaarden).  Bij een inkomen boven het maximum dagloon  Aanvulling op de IVA uitkering.  Aanvulling op de WGA loongerelateerde uitkering.  Reïntegratiebonus.

7 Wie vallen er niet onder de nieuwe ABP regeling?  Werknemers die al een WAO uitkering krijgen.  Werknemers die al een WIA uitkering krijgen en al vóór 1 januari 2007 invaliditeitspensioen of een herplaatsingstoelage ontvangen.  Werknemers die arbeidsongeschikt waren en dat binnen 5 jaar weer worden met dezelfde oorzaak.  Zij houden recht op invaliditeitspensioen en/of herplaatsingstoelage.

8 WIA; gedeeltelijk arbeidsongeschikt, maar minder dan 35%  De werkgever houdt de werknemer in beginsel in dienst, tenzij er sprake is van zwaarwegend dienstbelang.  U maakt afspraken over de aanpassing van het arbeidscontract.  Bij ontslag volgt een WW/BW uitkering.  AAOP: geen aanvulling.

9 WIA; Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) Voorwaarde:  Volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt of  Gedeeltelijk arbeidsongeschikt A.O. klasse >35 – 80%.  Eerst een loongerelateerde uitkering. Daarna een loonaanvulling of een vervolguitkering.  Werken loont; Hoe meer men werkt hoe hoger het totale inkomen!

10 De WGA LGU en AAOP  WGA loongerelateerde uitkering (LGU).  Hoogte: 70% van het verschil tussen het oude inkomen. (max. dagloon) en het nieuwe inkomen.  Duur: afhankelijk van het arbeidsverleden.  AAOP aanvulling:  Tot 80% van (oud inkomen – volledige restverdien- capaciteit), als de restverdiencapaciteit volledig wordt benut.  Excedent: Tot 70% van (oud inkomen – max. dagloon).

11 Voorbeeld WGA LGU en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € 45.000 oud inkomen € 30.000; nieuw inkomen € 15.000.  LGU: 70% van (€ 30.000 – € 15.000) = € 10.500 € 10.500 = 35% van € 30.000  AAOP aanvulling: 80% van (€ 30.000 – € 15.000) = € 12.000 € 12.000 - € 10.500 = € 1.500 = 5% van € 30.000

12 WGA LGU en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € 45.000 oud inkomen € 30.000 Inkomen 0% 10% 20% 30% 40% 50% Totaal 70% 73% 76% 79% 82% 90% LGU 70% 63% 56% 49% 42% 35% AAOP 5%

13 Voorbeeld WGA LGU en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € 45.000 oud inkomen € 70.000; nieuw inkomen € 35.000.  LGU: 70% van (€ 45.000 – € 35.000) = € 7.000 € 7.000 = 10% van € 70.000  AAOP aanvulling: 80% van (€ 70.000 – € 35.000) = € 28.000 € 28.000 – € 7.000 = € 21.000 = 30% van € 70.000

14 Voorbeeld WGA LGU en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € 45.000 oud inkomen € 70.000; nieuw inkomen: geen.  LGU: 70% van (€ 45.000 – € 0,00) = € 31.500 € 31.500 = 45% van € 70.000  AAOP excedent: 70% van (€ 70.000- € 45.000) = € 17.500 € 17.500 = 25% van € 70.000  Totale inkomen: € 31.500 + € 17.500 = 70% van € 70.000

15 WGA LGU en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € 45.000 oud inkomen € 70.000 Totaal 70% 72% 76% 79% 82% 90% LGU 45% 37% 31% 24% 17% 10% Inkomen 0% 10% 20% 30% 40% 50% AAOP 25% 30%

16 WGA loonaanvulling en AAOP  WGA loonaanvulling  Voorwaarde: werken voor tenminste 50% van de restverdiencapaciteit.  Hoogte: 70% van het verschil tussen het oude inkomen (max. dagloon) en de totale restverdiencapaciteit.  AAOP aanvulling: Tot 80% van hetzelfde verschil; geen maximum dagloon.

17 WGA loonaanvulling en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € 45.000 oud inkomen € 30.000; nieuw inkomen € 15.000.  Loonaanvulling: 70% van (€ 30.000 – €15.000) = € 10.500 € 10.500 = 35% van € 30.000  AAOP aanvulling: 80% van ( € 30.000 – € 15.000) = € 12.000 € 12.000 – € 10.500 = € 1.500 = 5% van € 30.000

18 WGA loonaanvulling en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € 45.000 oud inkomen € 30.000. Totaal 65% 70% 80% 90% Aanvulling 35% Inkomen 25% 30% 40% 50% AAOP 5%

19 WGA loonaanvulling en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € 45.000 oud inkomen € 70.000; nieuw inkomen € 35.000.  Loonaanvulling: 70% van (€ 45.000 – € 35.000) = € 7.000 € 7.000 = 10% van € 70.000  AAOP aanvulling: 80% van (€ 70.000 – € 35.000) = € 28.000 € 28.000 – € 7.000 = € 21.000 = 30% van € 70.000

20 WGA loonaanvulling en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; max. dagloon € 45.000 oud inkomen € 70.000. Totaal 65% 70% 80% 90% Aanvulling 10% Inkomen 25% 30% 40% 50% AAOP 30%

21 UWV WGA en AAOP werknemer werkt conform restcapaciteit (inkomen < max. dagloon) Werkgever ABP Loon WGA Loongerelateerde uitkering WGA Loonaanvulling AAOP 100% 90% 75% 70% Loon Ziek 0,5 jr 1jr 2 jr max 5.2 jr 65 jr

22 UWV WGA en AAOP werknemer werkt conform restcapaciteit (inkomen > max. dagloon) Werkgever ABP Loon WGA Loongerelateerde uitkering AAOP WGA Loonaanvulling Ziek 0,5 jr 1jr 2 jr max 5.2 jr 65 jr 100% 90% 75% 70% Loon

23 WGA vervolguitkering en AAOP  WGA vervolguitkering  Voorwaarde: geen werk of wel werk maar minder dan 50% van de restverdiencapaciteit.  Hoogte: het WIA uitkeringspercentage x het minimum loon.  AAOP aanvulling: Tot 65% van het verschil tussen het oude loon en de totale restverdiencapaciteit.  Duur: Tot maximaal 10 jaar na het einde van de loongerelateerde uitkering.

24 WGA vervolguitkering en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; minimum loon € 16.000 oud inkomen € 30.000; nieuw inkomen: geen.  Vervolguitkering: 35% van €16.000 = € 5.600 € 5.600 = 18,7% van € 30.000  AAOP aanvulling: 65% van (€ 30.000 – € 15.000) = € 9.750 € 9.750 – € 5.600 = € 4.150 =13,8% van € 30.000  AAOP wordt maximaal 10 jaar na einde LGU uitbetaald. Daarna alleen de vervolguitkering.

25 WGA vervolguitkering en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; minimum loon € 16.000 oud inkomen € 70.000; nieuw inkomen: geen  Vervolguitkering: 35% van €16.000 = € 5.600 € 5.600 = 8% van € 70.000  AAOP aanvulling: 65% van (€ 70.000 – € 35.000) = € 22.750 € 22.750 – € 5.600 = € 17.150 = 24,5% van € 70.000  AAOP wordt maximaal 10 jaar na einde LGU uitbetaald. Daarna alleen de vervolguitkering.

26 WGA vervolguitkering en AAOP arbeidsgeschikt voor 50%; minimum loon € 16.000 nieuw inkomen: geen. * AAOP wordt maximaal 10 jaar na einde LGU uitbetaald. Daarna alleen de vervolguitkering. Totaal* 32,5% Vervolguitk. 18,7% 8% Inkomen € 30.000 0% Inkomen € 70.000 0% AAOP* 13,8% 24,5%

27 UWV WGA vervolguitkering en AAOP (inkomen < max. dagloon) Werkgever ABP WGA Loongerelateerde uitkering (ww-duur) AAOP Ziek 0,5 jr 1jr 2 jr max 5.2 jr max 15.2 jr 65 jr 100% 90% 75% 70% Loon WGA-Vervolguitkering

28 UWV WGA vervolguitkering en AAOP (inkomen > max. dagloon) Werkgever ABP WGA-Vervolguitkering WGA Loongerelateerde uitkering AAOP Ziek 0,5 jr 1jr 2 jr max 5.2 jr max 15.2 jr 65 jr 100% 90% 75% 70% Loon AAOP

29 AAOP Reïntegratiebonus  Voorwaarde: Aan het werk vanuit de WGA vervolguitkering voor tenminste 50% van de restverdiencapaciteit.  Hoogte bonus: een percentage van het jaarinkomen, afhankelijk van het jaar van reïntegratie. In jaar:1 Bonus: 50% In jaar 6 Bonus: 27% 2 45% 7 22% 3 41% 8 18% 4 36% 9 13% 5 31%

30 WGA IVA uitkering en AAOP  IVA uitkering  Voorwaarde : volledig en duurzaam arbeidsongeschikt duurzaam: geen of geringe* kans op herstel. * 1e 5 jaar jaarlijks herkeuring.  Hoogte: 70% van het (maximum) dagloon.  AAOP aanvulling: Tot 70% van (oud inkomen – max.dagloon).

31 Ziek 0,5 jr 1jr 2 jr 65 jr 100% 90% 75% 70% UWV Werkgever IVA Loon IVA en AAOP (inkomen < max. dagloon) ABP

32 UWV Werkgever IVA Ziek 0,5 jr 1jr 2 jr 65 jr 100% 90% 75% 70% Loon IVA en AAOP (inkomen > max. dagloon) ABP AAOP

33 Het aanvragen van de uitkeringen  WIA uitkeringen aanvragen van een WIA uitkering via UWV.  ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen aanvraagformulier op www.ABP.nlwww.ABP digitaal loket, formulieren.  Het ArbeidsongeschiktheidsPensioen wordt door ABP uitbetaald.

34 Voortzetting ABP pensioenopbouw werknemers geboren na 1949  Premievrije pensioenopbouw naar rato van het AO % tot 65 jaar. (2,05%, per jaar franchise € 9.600) WIA a.o. klasse Opbouw Bijsparen mogelijk 80-100%50% tot 100% 65-80%40%tot 100% 55-65%30%tot 100% 45-55%25%tot 100% 35-45%20%tot 100% < 35 % 0%-

35 Voortzetting ABP pensioenopbouw werknemers geboren voor 1950  Premievrije pensioenopbouw naar rato van het AO % tot 62 jaar. (1,75%, per jaar franchise € 15.500) WIA a.o. klasse Opbouw Bijsparen mogelijk 80-100%70% tot 100% 65-80%56%tot 100% 55-65%42%tot 100% 45-55%35%tot 100% 35-45%28%tot 100% < 35 % 0%-


Download ppt "Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid CAO gemeenten wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen."

Verwante presentaties


Ads door Google