De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Heeft u de aap van het verzuim op uw nek? Presentatie maart 2007 Hans de Vries 06 532 444 80.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Heeft u de aap van het verzuim op uw nek? Presentatie maart 2007 Hans de Vries 06 532 444 80."— Transcript van de presentatie:

1 1 Heeft u de aap van het verzuim op uw nek? Presentatie maart 2007 Hans de Vries 06 532 444 80

2 2 Langverzuim: (wiens) probleem? • Het management van de kinderfoto’s • Imago als werkgever en als onderwijsinstelling • Geld speelt geen rol, of……… Stel: gemiddeld loon € 35.000 Aantal fte’sVerzuim percentage Fte’s gem. in een jaar niet productief kosten per jaar voor de organisatie 1004%4€ 245.000 1504%6€ 367.500 2004%8€ 490.000 2504%10€ 612.500 10004%40€ 2.450.000

3 3 Aantal nieuwe ontwikkelingen: • Nieuw Schattingsbesluit AO percentages lager • WIA drempel verhoogd naar 35% • WIA benutten restverdiencapaciteit • Twee jaar loondoorbetaling • > 35 % AO volgens CAO niet ontslaan

4 4 Gevolgen van de wijzigingen • 1 op 2 verliest WAO- uitkering bij herkeuring • Soms niet meer geschikt voor eigenfunctie maar toch < 35 % AO • Groter belang om aan het werk te blijven

5 5 Rekenvoorbeeld jonge docent 1. Welke uitkering krijgt deze werknemer de eerste 6 maanden ? • • Salaris € 3.000 per maand 2 jaren ziek UWV: 60% AO • • Ongeschikt om voor lesgeven Werkt niet • • arbeidsverleden 4 jaar WGA loongerelateerde uitkering gedurende 6 maanden 70% x dagloon ---------  70% x € 3.000 = € 2.100 na deze 6 maanden? 2. Welke uitkering krijgt deze werknemer na deze 6 maanden? 70% x minimumloon x ao-percentage ----  € 540 ABP (max 10 jaren) ------------------------------  € 630 totaal inkomen € 1.170

6 6 Opmerkingen vanuit de markt • Oud referentiekader weg • UWV geeft na 2 jaar duidelijkheid • Wat te doen bij 1e jaarsevaluatie • Nadruk ligt op benutten arbeidscapaciteit • Grote belangen -Werkgever (claim en/of Poortwachter) -Werknemer (inkomen)

7 7 Uitgangspunten nieuwe dienstverlening 1. De leidinggevende aan het stuur De leidinggevende geeft actief leiding aan het re-integratieproces en laat zich hierbij door professionals ondersteunen 2. Eigen verantwoordelijkheid medewerker De medewerker is actief betrokken en is verantwoordelijk voor de eigen keuzes 3. Demedicaliseren Nadruk op benutten van arbeidscapaciteit door inzetten arbeidsdeskundigen rekeninghoudend met oordeel bedrijfsarts

8 8 Filosofie nieuwe dienstverlening Inzicht in financiële consequenties,WIA (waar wordt voor ingetekend) INZICHT AKTIE NEMEN Gesprek met medewerker en helder advies aan management (wat kunnen we nog doen)

9 9 Beter Werken Dienstverlening Modulaire opbouw In principe inzetten tussen 40 – 52 weken verzuim 1.Preadvies WIA (simulatie van UWV keuring) 2.Arbeidsmogelijkheden onderzoek incl. eerstejaars evaluatie (advies aan leidinggevende) 3.Procesmanagement (ruggensteuntje leidinggevende )

10 10 Advies • Helder advies aan leidinggevende • Huidige problemen en mogelijkheden van betrokkene • Re-integratiemogelijkheden • Stappen die hiervoor ondernomen moeten worden vanuit het perspectief van de leidinggevende / management • Kans van slagen en benodigde investering • Evaluatie formulier

11 11 Resultaat dienstverlening • Geeft vroegtijdig indicatie over (financiële) risico’s en toekomstperspectief • Geeft werkgever en werknemer tijdig inzicht in de te nemen acties • Vergroot kans op succesvolle acties tot arbeidsparticipatie bij verzuim • Verlaagt hiermee kosten van verzuim voor werkgever • Beperkt inkomensdaling werknemer • Bijdrage aan imago: goed werkgeverschap

12 12 • het Mobiliteitsfonds zoekt hogescholen om samen met Achmea een stap te zetten.


Download ppt "1 Heeft u de aap van het verzuim op uw nek? Presentatie maart 2007 Hans de Vries 06 532 444 80."

Verwante presentaties


Ads door Google