De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Hoe lang blijft u financieel verantwoordelijk voor een zieke (ex)medewerker? (en andere zaken die verzuim complex maken) Ledenbijeenkomst Segment AWOG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Hoe lang blijft u financieel verantwoordelijk voor een zieke (ex)medewerker? (en andere zaken die verzuim complex maken) Ledenbijeenkomst Segment AWOG."— Transcript van de presentatie:

1 1 Hoe lang blijft u financieel verantwoordelijk voor een zieke (ex)medewerker? (en andere zaken die verzuim complex maken) Ledenbijeenkomst Segment AWOG 18 november

2 Max. 12 jaar. 2

3 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa), •bekend onder de noemer ‘Modernisering Ziektewet’. •Hoofdlijnen - Werkhervatting zieke werknemers zonder werkgever stimuleren en langdurig ziekteverzuim terugdringen en de instroom van ZW-gerechtigden in de Wet WIA voorkomen - Door versterken activerende werking ZW en verbeteren prikkelwerking van financieringssystematiek van ZW en WGA 3

4 Ontwikkelingen BeZaVa •Definitie vangnetters -Werknemers die geen werkgever (meer) hebben (zieke WW-gerechtigden, zieke uitzendkrachten en zieke werknemers van wie dienstverband afloopt tijdens ziekte -Werknemers die een werkgever hebben maar hoog ziekterisico hebben (no-riskpolis, orgaandonoren en zwangere vrouwen) •Term ‘eindedienstverbanders’ (EDV’ers) Heeft u inzichtelijk wie er in uw organisatie tot de EDV’ers behoren? 4

5 Ontwikkelingen BeZaVa (2) •Maatregelen gericht op drie partijen: Vangnetters, werkgevers en UWV •Introductie beoordeling ziekte na één jaar op grond van verscherpt ZW-criterium -Het kunnen verrichten van ‘algemeen geaccepteerde arbeid’ -Aanscherping re-integratie- en sollicitatieverplichtingen uitkeringsgerechtigde -Vergroten van de mogelijkheden op snellere werkhervatting •Minder dan 35% arbeidsongeschikt: niet langer recht op een Ziektewetuitkering -Alsnog WW-rechten, dan WW (looptijd loongerelateerde ZW in mindering op duur WW) 5

6 Casus individu •Piet - Piet is rayonleider - 35 jaar - Werkt al 16 jaar bij werkgever X - Salaris € 2.800,- - Glijdt uit op een natte vloer, valt van de trap en heeft beide benen verbrijzeld - Eerste ziektedag 1 januari 2011 - Einddatum contract door reorganisatie 1 juli 2011 6

7 Casus individu 7

8 Casus organisatie •Voorbeeld van Piet •Financiële gevolgen voor organisatie - Loondoorbetaling Financiering: direct - Ziektewet Financiering publiek: vertraging twee jaar (t-2) Financiering ERD: direct - WGA-flex Financiering publiek: vertraging twee jaar (t-2) Financiering als ERD vanaf 2016 mogelijk, direct 8

9 Casus organisatie 9 Alle uitkeringen opgeteld: < € 220.000,- (WGA wordt max. 10 jaar doorbelast, WGA-LAU rest. 104 mnd)

10 (Loonsom > € 3.070.000) (Loonsom € 307.000 – € 3.070.000) (Loonsom < € 307.000)

11 (Loonsom € 307.000 – € 3.070.000) (Loonsom > € 3.070.000)

12 Hoe nu verder? •Verwachting overheid en UWV (MvT Wet BeZaVa) –Werkgevers zullen in toenemende mate kiezen eigenrisicodragerschap •Combinatie ZW en WGA –Materie in volle omvang bezien onder de noemer Sociale Zekerheid •Uw organisatie –Financieel voordeel? –Spakenmodel OSB? –Inrichten processen? –Invloed op re-integratie? 12

13 Hoe nu verder (2) •Omslag in denken voor operationeel betrokkenen door uitvoeringsverplichtingen en (financiële) consequenties ERD-schap •Benoemen van verantwoordelijken voor ZW- en WGA-dossiers –Andere actor verantwoordelijk maken dan tijdens WVP-dossier –Tijdens wachttijd switchen van verantwoordelijke als duidelijk wordt dat er sprake zal zijn van een WGA- uitkering •Actief volgen van ZW- en WGA-dossiers –ZW: ziek uit dienst betekent niet meer uit beeld –WGA: 2 jaar volgen van dossier wordt 12 jaar volgen van dossier –Invulling geven aan juridische uitvoeringsverplichting 13

14 •“kommer en kwel” of “kansen” •Kan schade voorkomen worden? 14

15 Wat is nu het probleem? Spreken we dezelfde taal i.r.t. een zieke medewerker? UWV arbo werkgever huisarts fysio partner

16 We denken vaak van wel, maar praktijk leert dat: UWV arbo werkgever partner huisarts fysio

17 17

18

19

20 20

21 21

22 22 ZIEK!

23 23 Ziekte is een in de mens zetelende stoornis waardoor hij/zij in een toestand is geraakt waarin hij niet meer in vrijheid beschikt over motorische, mentale of andere functies en/of vaardigheden, waarover hij/zij, overeenkomstig zijn/haar leeftijd, opleiding en ervaring wel zou moeten kunnen beschikken (bron: WHO).

24 24

25 25

26 26 Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij/zij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te verdienen, hetgeen gezonde personen, met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen (bon: UWV).

27 27 Aangepast werk

28 28 ziekte  arbeidsongeschiktheid  verzuim

29 29 Slechts één op de tien verzuimende werknemers heeft een absoluut arbeidsverbod nodig op medische grond


Download ppt "1 Hoe lang blijft u financieel verantwoordelijk voor een zieke (ex)medewerker? (en andere zaken die verzuim complex maken) Ledenbijeenkomst Segment AWOG."

Verwante presentaties


Ads door Google