De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Arbeidsongeschikt. Een risico? Janthony Wielink.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Arbeidsongeschikt. Een risico? Janthony Wielink."— Transcript van de presentatie:

1 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Arbeidsongeschikt. Een risico? Janthony Wielink

2 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Programma •Wetgeving, de kanteling naar ‘arbeidsgeschiktheid’ •Reactie uit de (verzekerings-)markt •Uw reactie naar de klant

3 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Risico’s van de hypotheekklant •Het niet meer kunnen betalen van de lasten. •Door overlijden, werkloosheid maar ook arbeidsongeschiktheid. •Hoe groot is het risico van arbeidsongeschiktheid? En wat is dé oplossing?

4 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Veranderende wetgeving •Van de 10.000 werknemers kwamen er 123 in de WAO 28 in de WIA Een daling van 76%! Hoe kan dit?

5 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Veranderende wetgeving •Verlengde loondoorbetaling naar twee jaar •Wet verbetering Poortwachter –twee jaar wachttijd met re- integratieverplichtingen •Strenger keuren •Financieel prikkelen •Vanuit werkgevers: een meer pro-actieve houding •Vanuit werknemers: ‘eigen verantwoordelijkheid nemen’

6 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Veranderende wetgeving •Maar… –is de kans op arbeidsongeschiktheid afgenomen? –of de kans op een uitkering? Soorten arbeidsongeschiktheidscriteria : •WIA = gangbare arbeid (alles wat je nog kunt doen) •Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: –WIA-volgend = gangbare arbeid –of passende arbeid –of beroepsarbeidsongeschiktheid

7 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR loondoor- betalingsperiode van 2 jaar volledig en duurzaam arbeidsongeschikt keuring door UWV IVA uitkering (UWV) gedeeltelijk arbeids- ongeschikt (>35%) of volledig niet duurzaam arbeidsongeschikt <35% arbeidsongeschikt WGA-uitkering geen WIA-uitkering WIA in schema

8 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR WIA in het kort •IVA-uitkering –uitkering van 75% van het (gemaximeerde) loon –20% van de instroom (2006: 4.000 wn’s) •WGA-uitkering –uitkering afhankelijk van ‘inkomen = werk’ –80% van de instroom (2006: 16.000 wn’s) •Geen uitkering bij < 35% –blijft in dienst of wordt ontslagen –50% van de WIA-aanvragen wordt afgewezen –hiervan vraagt 53% een WW-uitkering aan

9 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Financiële gevolgen •<35%: een lager loon, conform het nieuwe passende werk •IVA: inkomensterugval 25% •WGA: afhankelijk van het ‘werken naar vermogen’ Voorbeeld Henk: oud loon € 40.000,-, a.o.% = 50%. •Eerst WGA-loongerelateerde uitkering: aanvullend op eventueel loon tot minstens 70% •Daarna of: WGA-loonaanvulling: terugval tot +/- 60% Uitkering is 70% van inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Bovenop ‘voldoende’ loon WGA-vervolguitkering: terugval tot 15%! Uitkering is minimumloon * 70% * a.o.%

10 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Inkomen van Henk na a.o. 100%, 50%, 0% benutten verdiencapaciteit resterende verdiencapaciteit € 20.000

11 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Reactie van de (verzekerings)markt •WIA = Wat Ingewikkeld Allemaal •Veel soorten regelingen, naast de woonlastenverzekering: –WGA-hiaat –WGA-aanvulling tot 70% –WIA-aanvulling in vaste bedragen –WIA-excedentverzekeringen –WIA-bodemverzekeringen (< 35%) •Ingevuld in CAO en collectieve regelingen Weet de werknemer wat er voor hem geregeld is?

12 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Voorbeelden van onduidelijkheid •Wat is er in de CAO geregeld? Wie interpreteert dit voor de klant? •Wat is vanaf de eerste ziektedag de loondoorbetaling? •Polisomschrijving: 100% dekking van het WGA-hiaat, wat houdt dat in? •De premie WGA die voor 50% verhaald mag worden op de werknemer. Dit staat op hun loonstrook, maar is GEEN aanvullende verzekering! •Geen dekking voor salarisdeel boven de SV-loongrens: momenteel € 45.017,-. •Dekking van 20% van het salaris boven op de WIA-uitkeringen 20% aanvullend op weinig = weinig 20% aanvulling, maar met pro rata uitkering?

13 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Reactie van de werknemer •Oorverdovend stil! •De meeste WGA’ers zitten nu nog in de WGA- loongerelateerde uitkering: minstens 70%. Maar daarna…. •Welke werknemer kent de werkelijkheid? •Wie heeft de gevolgen uitgelegd? •Is er eigenlijk wel een probleem? –ga gewoon lekker aan het werk! –dekking WGA tot 70% (ook WW-deel) •via CAO of collectieve verzekering

14 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Uw reactie naar de klant •Dé WIA-situatie bestaat niet –IVA of WGA –wel werken of niet werken •Eenduidige CAO-bepaling bestaat niet - veel varianten •Dé WIA-verzekering bestaat niet –beperkte of volledige dekking –lange of korte uitkeringsduur

15 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR WIA-woonverzekeringen •Hoogte van het verzekerd bedrag bovenop een WGA- vervolguitkering = wonen zonder zorgen? •Gedeeltelijk arbeidsongeschikt = pro rata uitkering van de hypotheeklast •Maximumuitkeringsduur •Uitkering na één jaar of twee jaar •WIA-volgend of ‘passende arbeid’ •Premie: beroep/leeftijd of dooréénpremie •Mutaties tijdens de looptijd •Re-integratie ondersteuning door de verzekeraar

16 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Risicobereidheid •Ook rond het thema ‘arbeidsongeschiktheid’ •Maar heeft u voldoende uitgelegd? •En heeft uw klant het doorzien? •Is uw klant overigens alleen de hypotheekklant of iedere werkende particulier? •Alleen maar bedreigingen? –behoefte aan goede uitleg –en de verzekeringsmarkt biedt een scala aan oplossingen –dé oplossing bestaat in mijn ogen niet

17 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Succes met uw advisering Nadere advies-informatie: •Boek: Het WIA-advies aan de particulier, Wielink •De WIA en de marktwerking WGA, Nikkels, isbn 9789013045406 •WIA in 100 vragen, Nikkels, isbn 9789013047592 •De WIA: twee jaar in ginanciële onwetenheid, isbn 9789013030310 •De WIA en haar gevolgen, Nikkels, Wielink, isbn 9789013035803


Download ppt "CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Arbeidsongeschikt. Een risico? Janthony Wielink."

Verwante presentaties


Ads door Google