De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen WIA de nieuwe WAO 22 900 125 Inhoud •Wet WIA •Voorbeelden •Verzekeringsproducten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen WIA de nieuwe WAO 22 900 125 Inhoud •Wet WIA •Voorbeelden •Verzekeringsproducten."— Transcript van de presentatie:

1

2 Ontwikkelingen WIA de nieuwe WAO

3 22 900 125 Inhoud •Wet WIA •Voorbeelden •Verzekeringsproducten

4 22 900 125 WIA: de nieuwe WAO •Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen •Vanaf 1 januari 2006 •Na twee jaar ziekte keuring door UWV •Drie categorieën: - volledig en duurzaam a.o. (80-100%) - gedeeltelijk a.o. (35-80%) of volledig maar niet duurzaam - minder dan 35% a.o.

5 22 900 125 WIA schematisch Volledig (80-100%) en duurzaam arbeidsongeschikt UWV-beoordeling IVA-uitkering (70%) Minder dan 35% arbeids- ongeschikt Risico werkgever en werknemer Gedeeltelijk (35-80%) of volledig maar niet duurzaam ao Benut 50%verdiencapaciteit Loongerelateerde WGA-uitkering WGA-loon aanvulling Benut 50%verdiencapaciteit niet Loongerelateerde WGA-uitkering WGA- vervolguitkering

6 22 900 125 IVA-regeling •Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) •Uitkering 70% van (gemaximeerd) loon •Uitkering en uitvoering door UWV •Uitkering tot 65e jaar •WAO-Gat vervalt •Verhoging naar 75% per 1 januari 2006 indien - IVA-instroom < 25.000 per jaar én - loondoorbetaling over 1e twee ziektejaren 170% of minder •Wordt bepaald in augustus 2007 •Pemba-regeling vervalt dan ook

7 22 900 125 Niet volledig en/of niet duurzaam arbeidsongeschiktheid Minder dan 35% a.o. - werkgever verantwoordelijk - werknemer geen recht op uitkering (o.b.v. de WIA) - inzet werknemer in arbeidsproces - eventueel ontslag WGA-regeling: - werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten - werknemers 35% of meer a.o. - WGA-loongerelateerde periode - WGA-vervolgperiode met loonaanvulling of vervolguitkering

8 22 900 125 WGA-loongerelateerde periode •Duur uitkering o.g.v. arbeidsverleden; 0,5 – 5 jaar - SER-advies duur WW 3 jr en 6 mnd - tot 2008 o.b.v. leeftijd •Geen onderscheid tussen a.o. en ww •Bij werken: loonaanvulling 70% (oud loon-nieuw loon) - oud loon wordt gemaximeerd op maximum WIA jaarloon •Bij niet werken: 70% van (max) WIA jaarloon

9 22 900 125 Loonaanvulling of vervolguitkering •Duur uitkering in principe tot 65 jaar Loonaanvulling •Voldoende werken: WGA-loonaanvulling - minstens 50% benutten van restverdiencapaciteit •Uitkering 70% (oud loon - restverdiencapaciteit) - oud loon wordt gemaximeerd op max. WIA Jaarloon Vervolguitkering •Bij niet of onvoldoende werken: WGA-vervolguitkering - minder dan 50% benutten restverdiencapaciteit •Uitkering: 70% * AO% * wettelijk minimumloon

10 22 900 125 Rekenvoorbeeld WGA uitkering Inkomen werknemer € 40.000,- Restverdiencapaciteit: € 20.000,- Arbeidsongeschiktheid:50% Max. WIA jaarloon: € 43.848,- Min. Loon: € 16.493,- situatie a) Inkomen na a.o. € 20.000,- situatie b) Inkomen na a.o. € 0,- situatie c) Inkomen na a.o. € 15.000,- situatie d) Inkomen na a.o. € 5.000,-

11 Situatie a Inkomen na a.o. €20.000,-

12 22 900 125 WGA-vervolguitkering € 5.773,- (70% *€ 16.493,- * 50%) 100% 1e ziektejaar2e ziektejaar 70% Volgende jaren --> WGA-loongerelateerde uitkering € 28.000,- (70% van € 40.000,-) 0,5 - 5 jaar Situatie b Inkomen na a.o. € 0,-

13 100% 1e ziektejaar2e ziektejaarVolgende jaren --> Loon € 17.500,- (70% van € 40.000,- -/- 15.000,-) WGA-loongerelateerde uitkering WGA-loonaanvulling + € 15.000,- 0,5 - 5 jaar € 14.000,- 70% (40.000 - 20.000) Situatie C Inkomen na a.o. € 15.000,- 70%

14 100% 70% 1e ziektejaar2e ziektejaarVolgende jaren --> Loon Loongerel. uitkering Vervolguitkering € 5.000,- 0,5 - 5 jaar €24.500,- (70% van €40.000-/- € 5.000) + € 5.773,- (70%* € 16.493,- * 50%) Situatie d Inkomen na a.o. € 5.000,-

15 22 900 125 Uitvoering WGA-regeling •Huidige ER-dragers WAO per 01-01-06 ER-drager WGA •Keuze werkgever publiek of privaat •In 2006 alleen grote werkgevers (loonsom > € 650.000,-) •Duur eigen risicodragen 4 jaar! •Vanaf 2007 kunnen alle werkgevers ER-drager worden •Dubbele premiebetaling in 2006 •De werkgever betaalt de WGA-uitkeringen zelf, tenzij hij het UWV aangeeft uit te betalen. De uitkeringen worden dan aan de werkgever doorbelast

16 22 900 125 Eigen risicodragen IVA •In 2006 en 2007 geen mogelijkheid tot eigen risico dragen IVA •Vanaf 2008 wél eigen risico dragen IVA mogelijk àls Pemba blijft bestaan •Eigen risico dragen IVA alleen mogelijk in combinatie met eigen risicodragen WAO

17 22 900 125 Collectieve WIA-producten •WGA-verzekering Eigen Risico •WGA-Gat verzekering •WIA-Excedent verzekering •WIA-Bodemverzekering •WIA Vaste Aanvulling AOV

18 22 900 125 WGA-verzekering Eigen Risico •Wettelijke uitkeringsplicht werkgever •Vier jaar •Actieve dienstverlening •Inlooprisico vanaf 1 juli 2005 voor bestaande (Pemba) contracten en 1 januari 2006 voor nieuwe klanten •Uitlooprisico meeverzekerd

19 22 900 125 WGA-Gat verzekering •Uitkering bij onvoldoende benutten verdiencapaciteit •Alleen in vervolgperiode •Alleen de a.o. component is verzekerbaar •Dekking tot 70% * (gemaximeerd) loon * a.o.% -/- vervolguitkering

20 22 900 125 Rekenvoorbeeld WGA-Gat Inkomen werknemer: € 40.000,- Restverdiencapaciteit: € 20.000,- situatie 1 situatie 2 Inkomen na a.o. 0,- 5.000,- Loongerelateerde uitkering: 28.000,- 24.500,- Inkomen Loongerelateerde periode 28.000,- 29.500,- Vervolguitkering: 5.773,- 5.773,- Uitkering verzekering 8.227,- 8.227,- Inkomen Vervolgperiode 14.000,- 19.000,-

21 22 900 125 “Excedent” boven-dagloners Situatie 1 Excedent aanvulling 80% Inkomen: € 100.000,- Restverdiencapaciteit: € 50.000,- Arbeidsongeschiktheid: 50% Loongerelateerde uitkering: 70%*(€ 43.848,- minus € 50.000) = -/- € 4.306 Geen WGA-uitkering !!!!! Zowel in loongerelateerde als vervolgperiode. Excedent jaarrente is 80% van( €100.000,- minus 70% van € 43.848) = € 49.306. Uitkering wordt 50% hiervan is € 24.653.

22 22 900 125 “Excedent” boven-dagloners Situatie 2 Excedent aanvulling 70% Inkomen: € 60.000,- Restverdiencapaciteit: € 30.000,- Arbeidsongeschiktheid: 50% Loongerelateerde uitkering: 70%*(€ 43.848 minus € 30.000,-) = € 9.694,-. Door voldoende benutten restverdiencapaciteit loonaanvulling: € 9.694,- Vroegere situatie (WAO) 70% * 50% * € 43.848,- = € 15.347,- Excedent jaarrente is 70% van € 60.000,- minus 70% van € 43.848 = € 11.306,-. Excedent uitkering 50% hiervan is € 5.653,-

23 22 900 125 WIA-Bodemverzekering •Minder dan 35% arbeidsongeschikt •Koppeling met verzuimverzekering •20% van het salaris •Uitkering maximaal 1 jaar •Dienstverlening

24 22 900 125 WIA Vaste Aanvulling AOV •Vast percentage salaris verzekerd; naar keuze 10%, 15% of 20% •Uitkering geschiedt ongeacht benutten restverdiencapaciteit •Verzekeringsuitkering vult aan op zowel loongerelateerde uitkering, loonaanvulling als vervolguitkering UWV •Snel een uitkering door twee AO-klassen; bij AO tussen 35% en 55% volgt uitkering van 50% verzekerd bedrag en bij AO van 55% of meer wordt 100% uitgekeerd •Gelijkblijvende of klimmende uitkering •Keuze uit drie eindleeftijden

25 22 900 125 Individuele producten •Vaste lasten AOV - opvolger Woonlasten AOV • WIA-Excedent verzekering

26 22 900 125 Vaste Lasten AOV •Verzekerd bedrag max. € 2.500,- per maand o.b.v. gezondheidsverklaring •Vaste lasten: woonlasten, premies verzekeringen, consumptief krediet, studiekosten kinderen en alimentatie •Optionele WW-dekking voor werknemers •Wachttijd a.o. is 1 jaar; geen wachttijd voor WW •Arbeidsongeschiktheid •bij werknemers: WIA-volgend of maatschappijbeoordeling •bij zelfstandigen: maatschappijbeoordeling •Uitkeringsdrempel => 35% •Bij overlijden door ongeval of ‘acute’ ziekte eenmalige uitkering aan partner •Vergoeding van maximaal € 5000,- voor woningaanpassing •Verhoging verzekerd bedrag max. 15% per jaar zonder medische waarborgen

27 22 900 125 WIA-Excedent verzekering •Arbeidsongeschiktheid •Inkomens tot maximum WIA-jaarloon: WIA-volgend •Inkomens vanaf maximum WIA-jaarloon: maatschappijbeoordeling •Jaarlijkse vaststelling verzekerd bedrag •Keuze uitkering gelijkblijvend, vaste klim of CBS-loonindex •Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid •Goede aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid •Gratis periodiek onderzoek eens per 3 jaar •De premie is als persoonlijke verplichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

28 22 900 125 Inkomens tot het maximum WIA-jaarloon Aanvulling tot maximaal 80% van het inkomen •10% van het inkomen verzekerd als extra aanvulling op de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar •10% van het inkomen verzekerd als extra aanvulling op de WIA- uitkering Hierbij geldt: •Gangbare arbeid •Beoordeling mate van arbeidsongeschiktheid door arbodienst (2e ziektejaar) en UWV (na 2e ziektejaar) •Uitkering vanaf 35% arbeidsongeschiktheid

29 22 900 125 Inkomens vanaf het maximum WIA-jaarloon •10% van het inkomen verzekerd als extra aanvulling op de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar •Maximaal 80% van het inkomen (minus het maximum WIA- jaarloon) verzekerd Hierbij geldt: •Passende arbeid •De Amersfoortse bepaalt mate van arbeidsongeschiktheid (maatschappijbeoordeling) •Uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid

30 22 900 125 De Amersfoortse De inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland.


Download ppt "Ontwikkelingen WIA de nieuwe WAO 22 900 125 Inhoud •Wet WIA •Voorbeelden •Verzekeringsproducten."

Verwante presentaties


Ads door Google