De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro

Verwante presentaties


Presentatie over: "De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro"— Transcript van de presentatie:

1 De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro
11 december 2007

2 Wat is Pensioen? Wat is pensioen ? Een uitkering bij:
Ouderdom (65 jaar) Overlijden Arbeidsongeschiktheid (tot 65 jaar)

3 Wie regelt pensioen voor u ? De 3 peilers
Employees/-ers Inwoners Pensioensysteem in NL I II III Ouderdom AOW oudedagspensioen Lijfrente ANW Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Overlijden Overlijdenskapitaal/ levensverzekering WIA WIA excedent Inkomensverzekering Arbeidsongeschiktheid De overheid Werkgever / fonds Prive

4 De 3 peilers……..

5 Uitkering bij ouderdom
Wie ? AOW Iedereen die woont in Nederland opbouw van 15 jaar 2% per jaar Uitkering op 65e jaar, maximaal 70% minimum loon Alleenstaande: € Gehuwd met partner jonger dan 65: € Gehuwd: € 8.549 Hoeveel?

6 Uitkering bij ouderdom
Ouderdomspensioen (= OP) Middelloonsysteem, met indexatie Pensioenleeftijd 65 1,75% OP opbouw v.d. pensioengrondslag per jaar Er wordt rekening gehouden met de AOW (Franchise) Indexatie uitkeringen / aanspraken, bij voldoende middelen

7 Uitkering bij ouderdom
Hoe werkt het middelloonsysteem ? Stel in 2007: Salaris € Franchise € /- Pensioengrondslag € Opbouw Oudedagspensioen: 1,75% x € = € 349,48

8 Uitkering bij ouderdom
Hoe werkt het middelloonsysteem ? Stel in 2008: Salaris € Franchise € /- Pensioengrondslag € Opbouw Oudedagspensioen : 1,75% x € = € 384,48 Reeds in 2007 opgebouwd: € 349,48 + € 733,96

9 Uitkering bij ouderdom
Pensioenopbouw Pensioenopbouw uit salaris leeftijd 65

10 Uitkering bij ouderdom
Prive Lijfrente Spaargeld Beleggingen Vrijval eigen huis

11 Uitkering bij ouderdom
inkomen Salaris Privé aanvulling Ouderdomspensioen (opgebouwd in werkgever / werknemer verhouding) % van uw salaris AOW 65 Leeftijd

12 Uitkering bij overlijden
Hoe lang ? Wie ? ANW Indien uw partner geboren is voor of Partner met een kind jonger dan 18 of Partner meer dan 45% arbeidsongeschikt is Maximaal 70% minimum loon Inkomens afhandelijk Uitkering tot leeftijd 65 Hoeveel? De nabestaandenuitkering Als nabestaande komt u in aanmerking voor een uitkering als u jonger bent dan 65 jaar en uw partner op de datum van overlijden verzekerd was voor de Anw. Daarnaast moet u ook aan één van de volgende voorwaarden voldoen: u bent geboren voor 1950, of u heeft een kind onder de 18 jaar, of u bent voor tenminste 45% arbeidsongeschikt.                Als deze voorwaarden niet voor u van toepassing zijn, dan kunt u nog in aanmerking komen voor een uitkering als door het overlijden een kind jonger dan 18 jaar bij u komt wonen. De Anw maakt geen onderscheid tussen gehuwden, geregistreerd partners of samenwonenden. Ook als u gescheiden bent van de overledene kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering. De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van uw inkomen. De wezenuitkering Een weeskind komt in aanmerking voor een uitkering als beide ouders zijn overleden en de laatst overleden ouder op de datum van overlijden verzekerd was voor de Anw. De wees moet jonger zijn dan 16 jaar. In sommige gevallen is er recht op een uitkering tot 21 jaar.

13 Uitkering bij overlijden
Nabestaandenpensioen (= NP) Voor iedereen, ongeacht burgerlijke staat 70% van het totaal te bereiken OP op leeftijd 65 Levenslange uitkering Er wordt geen rekening gehouden met eventueel ANW gat Indexatie uitkeringen / aanspraken, bij voldoende middelen Nabestaanpensioen kan op pensioendatum worden omgezet naar een OP=ouderdomspensioen

14 Uitkering bij overlijden
Wezenpensioen Voor iedereen, ongeacht men kinderen heeft. 14% van het totaal te bereiken OP (per wees) Indexatie uitkeringen / aanspraken, bij voldoende middelen Uitkering tot 18e jaar Uitkering tot 27e jaar indien studerend of abeidsongeschikt

15 Uitkering bij overlijden
Hoe werkt nabestaandenpensioen ? Stel in 2008, Opgebouwd Ouderdomspensioen: € 733,96 Totaal te bereiken Ouderdomspensioen: € Uit te keren: Nastaandenpensioen: € ,94 (70%) Wezenpensioen, per kind: € 2.148,19 (14%) Indien deelnemer tot 65 OP had blijven opbouwen

16 Uitkering bij overlijden
Prive Levensverzekering Spaargeld Beleggingen

17 Uitkering bij overlijden
inkomen Salaris Privé aanvulling Nabestaandenpensioen (opgebouwd in werkgever / werknemer verhouding) % van uw salaris ANW ? AOW 65 Leeftijd

18 Uitkering bij arbeidsongeschiktheid
Hoe lang ? Wie ? WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Alle werknemers in NL langer dan 2 jaar ziek Afhankelijk van mate van arbeidsongeschiktheid Langdurig volledig arbeidsongeschikt: IVA Langdurig gedeeltelijk arbeidsongeschikt: WGA Uitkering tot leeftijd 65 Hoeveel? WIA = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. WGA = Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten IVA = Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

19 Uitkering bij arbeidsongeschiktheid
WIA IVA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten volledig arbeidsongeschikt, loonverlies % en, geen of slechts geringe kans op herstel 75% van het laats verdiende loon laatst verdiende loon gemaximeerd op maximum dagloon maximum dagloon op jaarbasis: € WIA = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. WGA = Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten IVA = Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

20 Uitkering bij arbeidsongeschiktheid
WIA WGA Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten deels arbeidsgeschikt worden verklaard met een loonverlies tussen de 35 en 80%. Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn (loonverlies van meer dan 80%) maar die waarschijnlijk voldoende zullen herstellen, vallen onder de WGA Uitkering gemaximeerd op maximumdagloon (€ ) WIA = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. WGA = Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten IVA = Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

21 Uitkering bij arbeidsongeschiktheid
WGA Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten Loon gerelateerde uitkering, duur 0,5-5 jaar afhankelijk van arbeidsverleden conform WW Werk: Nieuw loon +70% van het verschil tussen het oude en nieuwe loon. Geen werk: 70% van het laatst verdiende loon Vervolguitkering, duur tot leeftijd 65 Verdien capaciteit voor tenminste 50% gehaald ? Nieuw loon + aanvulling 70% loonverlies Verdien capaciteit niet voor tenminste 50% gehaald ? (eventueel) nieuw loon + % van het minimumloon WIA = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. WGA = Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten IVA = Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

22 Uitkering bij arbeidsongeschiktheid
WIA excedentpensioen Voor deelnemers met salaris lager dan het WIA dagloon: maximaal 10% van het salaris uitkering afhankelijk van mate van arbeidsongeschiktheid Voor deelnemers met salaris hoger dan WIA dagloon: maximaal 10% van het salaris, en maximaal 70% van het verschil in tussen salaris WIA dagloon Opbouw ouderdoms- en nabestaandenpensioen loopt door ! opbouw afhankelijk van mate van arbeidsongeschiktheid

23 Uitkering bij ouderdom
inkomen Salaris Privé aanvulling WIA Excedent Ouderdoms pensioen % van uw salaris IVA of WGA AOW Afhankelijk van benutten verdien capaciteit Leeftijd

24 Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro (SPGV)
SPGV is een ondernemingspensioenfonds Pensioenbeleid SPGV in overleg met de onderneming Vegro Alle pensioenen en zijn herverzekerd bij Nationale-Nederlanden Herverzekerd op basis van een garantiecontract Garantie contract: opgebouwde pensioenen zijn gewaarborgd en worden levenslang uitgekeerd. Pensioenadministratie uitbesteed aan Nationale-Nederlanden De betaalde premies worden belegd door ING Investment Management

25 Pensioen, premies en beleggen
De pensioenpremies zijn berekend op basis van: Sterfte- en levenskansen een vaste rekenrente van 4% Wat betekend een rekente van 4% ? NN gaat ervan uit dat zij minimaal 4% rendement haalt op de betaalde premies, hierdoor worden de premie lager

26 Pensioen, premies en beleggen
Wordt mijn pensioen gekort als het rendement lager is dan 4% ? Nee! Door het garantiecontract behoudt de deelnemer altijd zijn opgebouwde pensioen, ook bij een rendement lager dan 4% zelfs bij negatief rendement Wat gebeurt er als het rendement op de betaalde premies hoger is dan 4% ? Het rendement meer dan 4% = (overrente) vloeit terug naar de middelen van SPGV Middelen van het fonds worden gebruikt voor indexatie van de pensioenen

27 Pensioen, premies en beleggen
Op wat voor manier worden de premies belegd ? Er is een standaard mix afgesproken van 80% obligaties en 20% aandelen. Hier mag maximaal 5% van worden afgeweken Obligaties: ING FIXED INCOME ALL GRADE BASIS FONDS Aandelen: ING AANDELEN BASIS FONDS ING DIVIDEND AANDELEN BASIS FOND ING EMERGING MARKETS EQUITY BASIS FONDS Vanaf is er een mix van 70% obligaties en 30% aandelen

28 Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro (SPGV)
ING investment management Nationale-Nederlanden Uitwisseling administratieve gegevens Polissen Gegevens jaarverslag Periodiek overleg Betaling premies Beleggen premies Overrente Periodiek overleg Afstemmen pensioen- en beleggingsadministratie

29 Vragen ?

30 Het Nederlandse pensioengebouw
Introductie Het Nederlandse pensioengebouw de 3 pijlers AOW Gehuwden € 8.300,-- resp. € ,-- Alleenstaande € ,-- Pensioen opgebouwd in de werkgever en werknemer sfeer Privé


Download ppt "De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro"

Verwante presentaties


Ads door Google