De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro 11 december 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro 11 december 2007."— Transcript van de presentatie:

1 De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro 11 december 2007

2 2 Wat is Pensioen? Een uitkering bij: • Ouderdom (65 jaar) • Overlijden • Arbeidsongeschiktheid (tot 65 jaar) Wat is pensioen ?

3 3 Employees/-ers Inwoners Pensioensysteem in NL IIIIII Wie regelt pensioen voor u ? De 3 peilers Ouderdom Overlijden Arbeidsongeschiktheid AOW ANW WIA De overheidWerkgever / fonds oudedagspensioen Nabestaandenpensioen Wezenpensioen WIA excedent Lijfrente Overlijdenskapitaal/ levensverzekering Inkomensverzekering Prive

4 De 3 peilers…….. 4

5 5 Uitkering bij ouderdom AOW • Iedereen die woont in Nederland • opbouw van 15 jaar • 2% per jaar • Uitkering op 65 e jaar, maximaal 70% minimum loon • Alleenstaande: € 12.393 • Gehuwd met partner jonger dan 65: € 16.932 • Gehuwd: € 8.549 Wie ? Hoeveel?

6 6 Uitkering bij ouderdom Ouderdomspensioen (= OP) • Middelloonsysteem, met indexatie • Pensioenleeftijd 65 • 1,75% OP opbouw v.d. pensioengrondslag per jaar • Er wordt rekening gehouden met de AOW (Franchise) • Indexatie uitkeringen / aanspraken, bij voldoende middelen

7 7 Uitkering bij ouderdom Hoe werkt het middelloonsysteem ? Stel in 2007: Salaris€ 35.000 Franchise€ 15.030 -/- Pensioengrondslag€ 19.970 Opbouw Oudedagspensioen: 1,75% x € 19.970 = € 349,48

8 8 Uitkering bij ouderdom Hoe werkt het middelloonsysteem ? Stel in 2008: Salaris€ 38.000 Franchise€ 16.030 -/- Pensioengrondslag€ 21.970 Opbouw Oudedagspensioen : 1,75% x € 21.970 = € 384,48 Reeds in 2007 opgebouwd:€ 349,48 + € 733,96

9 9 Uitkering bij ouderdom Pensioenopbouw uit salaris Pensioenopbouw leeftijd 65

10 10 Uitkering bij ouderdom Prive • Lijfrente • Spaargeld • Beleggingen • Vrijval eigen huis

11 11 Salaris AOW Ouderdomspensioen (opgebouwd in werkgever / werknemer verhouding) Privé aanvulling 65 % van uw salaris Uitkering bij ouderdom inkomen Leeftijd

12 12 Uitkering bij overlijden ANW • Indien uw partner geboren is voor 01-01-1950 of • Partner met een kind jonger dan 18 of • Partner meer dan 45% arbeidsongeschikt is • Maximaal 70% minimum loon • Inkomens afhandelijk • Uitkering tot leeftijd 65 Wie ? Hoeveel? Hoe lang ?

13 13 Uitkering bij overlijden Nabestaandenpensioen (= NP) • Voor iedereen, ongeacht burgerlijke staat • 70% van het totaal te bereiken OP op leeftijd 65 • Levenslange uitkering • Er wordt geen rekening gehouden met eventueel ANW gat • Indexatie uitkeringen / aanspraken, bij voldoende middelen • Nabestaanpensioen kan op pensioendatum worden omgezet naar een OP=ouderdomspensioen

14 14 Uitkering bij overlijden Wezenpensioen • Voor iedereen, ongeacht men kinderen heeft. • 14% van het totaal te bereiken OP (per wees) • Indexatie uitkeringen / aanspraken, bij voldoende middelen • Uitkering tot 18 e jaar • Uitkering tot 27 e jaar indien studerend of abeidsongeschikt

15 15 Uitkering bij overlijden Hoe werkt nabestaandenpensioen ? Stel in 2008, Opgebouwd Ouderdomspensioen: € 733,96 Totaal te bereiken Ouderdomspensioen: € 15.344 Uit te keren: Nastaandenpensioen: € 10.740,94 (70%) Wezenpensioen, per kind: € 2.148,19 (14%) Indien deelnemer tot 65 OP had blijven opbouwen

16 16 Uitkering bij overlijden Prive • Levensverzekering • Spaargeld • Beleggingen

17 17 Salaris ANW ? Nabestaandenpensioen (opgebouwd in werkgever / werknemer verhouding) Privé aanvulling % van uw salaris Uitkering bij overlijden inkomen Leeftijd 65 AOW

18 18 Uitkering bij arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen • Alle werknemers in NL • langer dan 2 jaar ziek • Afhankelijk van mate van arbeidsongeschiktheid • Langdurig volledig arbeidsongeschikt: IVA • Langdurig gedeeltelijk arbeidsongeschikt: WGA • Uitkering tot leeftijd 65 Wie ? Hoeveel? Hoe lang ?

19 19 Uitkering bij arbeidsongeschiktheid WIA IVA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten • volledig arbeidsongeschikt, loonverlies 80-100 % en, • geen of slechts geringe kans op herstel • 75% van het laats verdiende loon • laatst verdiende loon gemaximeerd op maximum dagloon • maximum dagloon op jaarbasis: € 45.017

20 20 Uitkering bij arbeidsongeschiktheid WIA WGA Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten • deels arbeidsgeschikt worden verklaard met een loonverlies tussen de 35 en 80%. • Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn (loonverlies van meer dan 80%) maar die waarschijnlijk voldoende zullen herstellen, vallen onder de WGA • Uitkering gemaximeerd op maximumdagloon (€ 45.017)

21 21 Uitkering bij arbeidsongeschiktheid WGA Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten Vervolguitkering, duur tot leeftijd 65 Verdien capaciteit voor tenminste 50% gehaald ? Nieuw loon + aanvulling 70% loonverlies Verdien capaciteit niet voor tenminste 50% gehaald ? (eventueel) nieuw loon + % van het minimumloon Loon gerelateerde uitkering, duur 0,5-5 jaar afhankelijk van arbeidsverleden conform WW Werk: Nieuw loon +70% van het verschil tussen het oude en nieuwe loon. Geen werk: 70% van het laatst verdiende loon

22 22 Uitkering bij arbeidsongeschiktheid WIA excedentpensioen • Voor deelnemers met salaris lager dan het WIA dagloon: • maximaal 10% van het salaris • uitkering afhankelijk van mate van arbeidsongeschiktheid • Voor deelnemers met salaris hoger dan WIA dagloon: • maximaal 10% van het salaris, en • maximaal 70% van het verschil in tussen salaris WIA dagloon • uitkering afhankelijk van mate van arbeidsongeschiktheid • Opbouw ouderdoms- en nabestaandenpensioen loopt door ! • opbouw afhankelijk van mate van arbeidsongeschiktheid

23 23 Salaris IVA of WGA WIA Excedent Privé aanvulling % van uw salaris Uitkering bij ouderdom inkomen Leeftijd AOW Ouderdoms pensioen Afhankelijk van benutten verdien capaciteit

24 Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro (SPGV) 24 • SPGV is een ondernemingspensioenfonds • Pensioenbeleid SPGV in overleg met de onderneming Vegro • Alle pensioenen en zijn herverzekerd bij Nationale-Nederlanden • Herverzekerd op basis van een garantiecontract • Garantie contract: opgebouwde pensioenen zijn gewaarborgd en worden levenslang uitgekeerd. • Pensioenadministratie uitbesteed aan Nationale-Nederlanden • De betaalde premies worden belegd door ING Investment Management

25 Pensioen, premies en beleggen 25 De pensioenpremies zijn berekend op basis van: • Sterfte- en levenskansen • een vaste rekenrente van 4% Wat betekend een rekente van 4% ? • NN gaat ervan uit dat zij minimaal 4% rendement haalt op de betaalde premies, hierdoor worden de premie lager

26 Pensioen, premies en beleggen 26 Wordt mijn pensioen gekort als het rendement lager is dan 4% ? • Nee! Door het garantiecontract behoudt de deelnemer altijd zijn opgebouwde pensioen, ook bij een rendement lager dan 4% zelfs bij negatief rendement Wat gebeurt er als het rendement op de betaalde premies hoger is dan 4% ? • Het rendement meer dan 4% = (overrente) vloeit terug naar de middelen van SPGV • Middelen van het fonds worden gebruikt voor indexatie van de pensioenen

27 Pensioen, premies en beleggen 27 Op wat voor manier worden de premies belegd ? • Er is een standaard mix afgesproken van 80% obligaties en 20% aandelen. • Hier mag maximaal 5% van worden afgeweken • Obligaties: ING FIXED INCOME ALL GRADE BASIS FONDS • Aandelen: • ING AANDELEN BASIS FONDS • ING DIVIDEND AANDELEN BASIS FOND • ING EMERGING MARKETS EQUITY BASIS FONDS • Vanaf 01-01-2008 is er een mix van 70% obligaties en 30% aandelen

28 Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro (SPGV) 28 SPGV ING investment management Nationale- Nederlanden •Uitwisseling administratieve gegevens •Polissen •Gegevens jaarverslag •Periodiek overleg •Betaling premies •Beleggen premies • Overrente •Periodiek overleg Afstemmen pensioen- en beleggingsadministratie

29 Vragen ? 29

30 30 AOW Gehuwden € 8.300,-- resp. € 16.600,-- Alleenstaande € 12.100,-- Pensioen opgebouwd in de werkgever en werknemer sfeer Privé Het Nederlandse pensioengebouw de 3 pijlers Introductie


Download ppt "De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro 11 december 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google