De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioenfonds Zorg en Welzijn"— Transcript van de presentatie:

1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Disclaimer: deze presentatie bevat algemene informatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

2 Pensioenregeling PFZW
Ouderdomspensioenopnemen tussen 55 en 70 jaar Nabestaandenpensioen voor alle deelnemers Arbeidsongeschiktheid: premievrijstelling voor OP/PP

3 Pensioenpremie De premie voor het complete Pensioenpakket bedraagt 23.8%. De premie wordt berekend over het fulltime jaar traktement minus franchise x deeltijdfactor Ouderdomspensioen en PV bij AO                       % Partnerpensioen                                                           % Opslag versnelde dekkingsgraad en indexambitie         % Overgangsregeling FLEX–pensioen en Compensatie % Totaal %

4 Ouderdomspensioen Pensioengrondslag: - fulltime jaartraktement minus AOW -franchise Pensioenberekening: - grondslag x 1,95% x deeltijdfactor Flexibele ingangsdatum (60 – 70 jaar) Flexibele hoogte

5 Ouderdomspensioen Emeritikas en PFZW
AOW-franchise AOW-franchise

6 Uniform Pensioenoverzicht 2012

7 Overlijden: wat is er voor u geregeld?
Kinderen: Wezenpensioen tot 21 jaar Partner: levenslang Partnerpensioen Alléén volledig verzekerd tijdens deelneming

8 Overlijden: Partnerpensioen
58 jaar 65 jaar Ingang pensioen

9 Uniform Pensioenoverzicht 2012

10 Arbeidsongeschiktheid: wat is er voor u geregeld?
Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid Een premievrije opbouw van het Ouderdomspensioen en Partnerpensioen

11 Aanlevering gegevens en registratie
Gegevensaanlevering Aanlevering van alle mutaties via Onlinedesk Het administratieve traject bestaat uit de aanlevering van diverse gegevens op vaste momenten. Dit traject is op te splitsen in twee stromen. De maandelijkse aanlevering en de jaarlijkse aanlevering. De maandelijkse aanlevering bestaat doorgaans uit aanmeldingen of wijzigingen van reeds bekende gegevens. De jaarlijkse aanlevering bestaat uit de aanlevering van definitieve gegevens (definitieve deeltijdfactor en ORT) over het afgelopen jaar en het nieuwe voltijd jaarsalaris voor het komende jaar.

12 Voltijd jaar traktement Deeltijdfactor (voorlopige en definitieve)
Wat levert u aan? Dienstverband Deelnemingsperiode Voltijd jaar traktement Deeltijdfactor (voorlopige en definitieve) Gemak+> instelling beslist zelf wanneer men start met het jaarwerk Overzicht> je kan altijd bestanden ophalen, enz. ,printen systeem meldt alleen de fouten

13 Welke componenten behoren tot het voltijd jaar traktement?
12 maal het traktement per 1 januari Vakantietoeslag Toeslag woning / fiscale bijtelling IB sfeer Onkosten vergoedingen behoren niet tot het pensioengevend inkomen.

14 Hoe wordt de deeltijdfactor vastgesteld
Vast overeengekomen werktijd in een percentage van de normaal geldende werktijd.

15 Onlinedesk: de praktijk

16 Inloggen op Onlinedesk

17 U komt op de home pagina

18 Gebruikers beheren: wie zijn de huidige gebruikers

19 Gebruiker wijzigen/rechten wijzigen/gebruiker verwijderen

20 Gebruikers beheren: nieuwe gebruiker toevoegen
Selecteer Gebruikers beheren Actie: Gebruiker toevoegen Rechten toevoegen

21 Instellingsgegevens beheren

22 Medewerkers beheren: Aanmelden nieuwe deelnemer
Geboortenaam Marwijk Burgerservicenummer Geboortedatum 1 juli 1970 Gegevens ophalen (Indien reeds bekend in onze administratie) Toevoegen indien van toepassing: Voorvoegsel van Voorletter B Postcode DV Huisnummer 149

23 Medewerkers beheren: Aanmelden nieuwe deelnemer
Dienstverband: Periode van 1 januari 2011 Tot en met Werknemernummer 1 Oproepkracht nee Voltijd jaar traktement Voorlopige deeltijdfactor 1,00 Gegevens controleren en aanmelding verzenden

24 Medewerkers wijzigen: Jaaropgave
Voeg nieuwe jaaropgave toe: Jaar Definitieve deeltijdfactor 1,00 Definitieve onregelmatigheidtoeslag 0 Wijzigingen verzenden

25 Rondvraag


Download ppt "Pensioenfonds Zorg en Welzijn"

Verwante presentaties


Ads door Google