De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioenen in Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioenen in Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Pensioenen in Nederland

2 Wat is pensioen? Pensioen is het inkomen dat uw werknemers ontvangen wanneer zij stoppen met werken. Maar ook het inkomen dat zij ontvangen bij arbeidsongeschiktheid. En het is ook het inkomen dat de partner (en eventueel kinderen) van uw werknemers krijgen bij overlijden.

3 Waaruit bestaat het pensioen?
1e pijler is de basis van de overheid 2e pijler is aanvullend via collectief 3e pijler privé aanvulling 3e pijler individueel 2e pijler werkgever 1e pijler AOW

4 Stijging levensverwachting
Een pasgeborene wordt nu gemiddeld 79,5 jaar (man) respectievelijk 83,1 jaar (vrouw). In 1960 was de levensverwachting voor een pasgeboren jongen nog ongeveer 71,5 jaar tegen voor een pasgeboren meisje nog ongeveer 75 jaar. In 2060 zijn de verwachtingen voor pasgeborenen nog beter. Mannen worden dan gemiddeld 86,8 jaar en vrouwen 87,3 jaar.

5 Gevolgen van die stijging
Pensioenen moeten langer worden uitgekeerd, dus duurder levensverwachting 65-jarige man 1960 was 13,9 in 2012 is dat gestegen naar 21,1 jaar Door vergrijzing en ontgroening moeten minder werkenden betalen voor meer AOW-ers

6 Wat verandert er in de AOW?
Vanaf 2013 gaat de AOW-leeftijd stap voor stap omhoog. 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023. Kabinetsvoorstel tot versnelde verhoging; in 2018 naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar. Daarna wordt de AOW-leeftijd verhoogd als de levensverwachting verder toeneemt.

7 1e pijler via de overheid - AOW
Wordt gefinancierd door de overheid Iedereen die van zijn 15e tot 65ste (legaal) in Nederland heeft gewoond (vanaf maanden, later met meerdere maanden) Komt tot uitkering op de AOW-leeftijd of bij overlijden Let op: vanaf 2015 géén toeslag meer bij de AOW als er een jongere partner is zonder eigen inkomen Perioden buiten Nederland geeft (in principe) een korting van 2% per jaar

8 Hoeveel AOW? Bedragen per 1-1-2014, exclusief vakantiegeld Per maand
Bruto Netto Alleenstaande € 1.099,84 € 1.040,45 Gehuwde (beide AOW) € 760,00 € 718,96

9 1e pijler: basis van de overheid: ANW
Wordt uitgekeerd als iemand weduwe of weduwnaar wordt Moet voldoen aan criteria: geboren voor 1950, of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of kinderen beneden de 18 jaar te verzorgen Uitkering max. € 1.136,38 bruto per maand exclusief vakantiegeld Inkomen vanwege arbeid wordt gekort Inkomen uit arbeid wordt gedeeltelijk gekort Uitvoering:

10 2e pijler via het pensioenfonds
Wordt gefinancierd door werkgevers en werknemers Komt tot uitkering op pensioenleeftijd of bij overlijden Wordt opgebouwd op grond van een dienstverband Bij overlijden ontvangt partner een partnerpensioen

11 3e pijler door werknemers zelf
Individuele (privé) voorziening Wordt gefinancierd door verzekerde Wordt afgesloten bij een verzekeraar of bank Vrijwillige aanvulling op 1e en 2e pijler Bijvoorbeeld lijfrente of vitaliteitssparen (en voorheen levensloopregeling) Uitkering afhankelijk van wat overeengekomen is Daarnaast: eigen middelen (spaargeld e.d.)

12 Bedrijfstakpensioenfondsen
Vallen onder de “verplichtstelling”: alle werkgevers in de sector zijn verplicht om deel te nemen, dus ook de werknemers Gebaseerd op solidariteit en collectiviteit: de risico’s worden gedeeld en de kosten worden collectief gedragen Voor u is dat het Bedrijfstakpensioenfonds schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

13 Soorten pensioenregelingen
Eindloonregeling: Opbouw op basis van het laatstverdiende salaris Laatste salaris hoger: backservice over de vorige jaren Defined benefits: de hoogte van het pensioen staat vast Beschikbare premieregeling: Vaste premiestaffels, afhankelijk van leeftijd en hoogte salaris Beleggingsresultaten bepalen de uiteindelijke pensioenaanspraken Defined contribution: de hoogte van de premie staat vast

14 Soorten pensioenregelingen
Middelloonregeling Per jaar wordt pensioen opgebouwd, over het pensioengevend salaris van dat jaar Hoogte van pensioenuitkering afhankelijk van het aantal jaren dat pensioen wordt opgebouwd en van de hoogte van het gemiddelde salaris in die jaren Defined benefits: de hoogte van het pensioen staat vast (let op: korten is mogelijk!!!) Het opgebouwde pensioen wordt (voorwaardelijke) geïndexeerd

15 Soorten pensioenregelingen
Middelloonregeling Opbouwpercentage: per verlaagd vanwege verhoging pensioenrichtleeftijd naar 67: Maximaal opbouwpercentage bij 67 jaar: 2,15% Maximaal opbouwpercentage bij 65 jaar: 1,84% Opbouwpercentage wordt vanaf 1 januari 2015 verder verlaagd als gevolg van het Pensioenakkoord 2015: Maximaal opbouwpercentage bij 67 jaar: 1,875% Geen opbouw meer boven salaris van € ,-

16 Toezicht in Nederland DNB
Toezicht op pensioenfonds als beheerder van toevertrouwde middelen, dus ook het beleggingsbeleid Wijzigingen in reglement moeten ook goedgekeurd worden door DNB AFM Gedragstoezicht Toezicht op pensioenfonds op correcte informatieverstrekking en zorgplicht Het pensioenfonds als dienstverlener aan de deelnemer

17 Informatieverplichting Pensioenwet
Startbrief: Basispensioenregeling + risico’s Uitkeringsovereenkomst Kapitaalovereenkomst Premieovereenkomst Toeslagverlening Recht om reglement op te vragen Pensioenuitvoerder informeert deelnemers jaarlijks o.a. over: Opgebouwde pensioenaanspraken Te bereiken pensioenaanspraken Factor A Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

18 Deze presentatie is met veel zorg en aandacht gemaakt
Deze presentatie is met veel zorg en aandacht gemaakt. De informatie in deze presentatie is bedoeld om pensioenen in Nederland uit te leggen. Het geeft geen rechten.


Download ppt "Pensioenen in Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google