De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioen in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioen in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche."— Transcript van de presentatie:

1 Pensioen in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

2 Kerncijfers • Aantal aangesloten werkgevers: 3.250 • Aantal actieve deelnemers: 121.587 • Aantal gepensioneerden met OP: 16.803 • Belegd vermogen: € 2.873.129.000 Cijfers per 31 december 2013 2

3 Organisatie BPF Schoonmaak • CAO partijen stellen de pensioenregeling vast en dragen pensioenfondsbestuurders voor • Het pensioenfondsbestuur bestaat uit een algemeen en uitvoerend bestuur • Daarnaast kent het pensioenfonds  Verantwoordingsorgaan (toezicht op bestuur)  Visitatiecommisie 3

4 Uitvoering 4 • De pensioenadministratie en alles wat daar bij hoort, is uitbesteed aan • Het vermogensbeheer en alles wat daar bij hoort, is uitbesteed aan Syntrus Achmea • Het bestuur blijft te allen tijde verantwoordelijk

5 Eigenschappen van de pensioenregeling • Regeling: Middelloon • Toetredingsleeftijd: 21 jaar • Pensioenleeftijd: 65 jaar (eerder vanaf 60) • Uur franchise: € 5,57 • Max SV uurloon:€ 26,02 • Opbouwpercentage: 1,67% • Premiepercentage:22,9% Cijfers 2014 5

6 6 Pensioensoorten in BPF Schoonmaak • Inkoop verleden diensttijd = extra aanspraak • Voorwaarden:  Deelnemer is geboren van 1948 t/m 1955;  En op 31-12-2006 en 1-1-2007 deelnemer;  En onafgebroken deelnemer vanaf 1-1-2007 tot pensioendatum Ouderdomspensioen: overgangsregeling

7 7 Pensioensoorten in BPF Schoonmaak • Partnerpensioen  Tot 1 januari 2003 opgebouwd partnerpensioen (70% van het ouderdomspensioen)  Vanaf 1 januari 2003 partnerpensioen op basis van risicoverzekering  Wezenpensioen (20% partnerpensioen) Nabestaandenpensioen

8 8 Pensioensoorten in BPF Schoonmaak Vut-aanvulling: oude regeling • Geboren in 1947 • Gelijktijdig een vervroegd ingaand OP van BPF Schoonmaak toegekend en uitgekeerd krijgen • De laatste 10 jaar aaneengesloten werkzaam in de schoonmaak- of glazenwasserbranche • Niet in aanmerking komen voor een volledige Ziektewet-, WAO/WIA-uitkering of de Werkloosheidswet • Niet onder een afvloeiingsregeling, non activiteitsregeling of wachtgeldregeling vallen.

9 9 Pensioensoorten in BPF Schoonmaak Vervroegd ouderdomspensioen (VOP) • Minimaal 60 jaar • Ouderdomspensioen en/of vervroegd ouderdomspensioen niet onder de wettelijke afkoopgrens (2014= € 485,06) (uitzondering in combinatie met VUT-aanvulling).

10 10 Pensioensoorten in BPF Schoonmaak Deeltijdpensionering • Mogelijk vanaf 1 september 2011: intentieverklaring vereist • Niet 100% vervroegen= gedeeltelijk blijven werken • Vervroegd ouderdomspensioen bedraagt bij ingang minimaal 20% • Eén keer per kalenderjaar verhogen, maximaal 4 keer wijzigen • Opbouw tijdens deeltijdpensionering wordt toegevoegd aan ouderdomspensioen vanaf 65 jaar.

11 Situaties die het pensioen beïnvloeden • Arbeidsongeschiktheid • Werkloosheid • Echtscheiding • Wisselen van werkgever • Wisselen van branche • Meer/minder werken

12 Situaties die het pensioen beïnvloeden Arbeidsongeschiktheid • Premievrije voortzetting, afhankelijk van percentage arbeidsongeschiktheid • Minimaal 35% arbeidsongeschikt • Voor risico van het fonds, werkgever en werknemer betalen geen premie meer

13 Situaties die het pensioen beïnvloeden Werkloosheid • Bij WW-uitkering geen pensioen opbouw meer • Vrijwillige voortzetting is mogelijk, zolang als de loongerelateerde uitkering voortduurt

14 Situaties die het pensioen beïnvloeden Echtscheiding • Helft van het gedurende het huwelijk (of daaraan gelijkgesteld) opgebouwd ouderdomspensioen is voor ex-partner. Opgebouwd nabestaande pensioen is volledig voor de ex. • Verevening of conversie • Vastleggen in echtscheidingsconvenant • Binnen 2 jaar aanvragen bij pensioenfonds

15 Situaties die het pensioen beïnvloeden Wisselen van werkgever • Geldt niet bij overstap naar andere werkgever binnen de schoonmaak • Mogelijkheid om waardeoverdracht aan te vragen • Belangrijk: indexatie-beleid van het oude en het nieuwe pensioenfonds met elkaar vergelijken • Ook van belang: hoe “rijk” is het pensioenfonds, oftewel hoe hoog is de dekkingsgraad • Offerte aanvragen: is vergelijking beter mogelijk, pas definitief na acceptatie van offerte

16 Informatie voor deelnemers Uniform Pensioen Overzicht (UPO) • Te bereiken pensioen • Opgebouwd pensioen • Bedrag dat partner (en kinderen) ontvangt bij overlijden tijdens deelneming • Bedrag dat partner (en kinderen) ontvangt bij overlijden na beëindiging van de deelneming • Factor A = pensioenaangroei in het betreffende jaar UPO wordt één keer per jaar opgestuurd (bij slapers is dat een keer per 5 jaar) 16

17 Informatie voor deelnemers • De pensioenplanner:  Bereikbaar via de website www.pensioenschoonmaak.nlwww.pensioenschoonmaak.nl  Alleen voor actieve deelnemers  Overzicht van het pensioen in de schoonmaakbranche  Wachtwoord is met UPO toegezonden. • De website www.mijnpensioenoverzicht.nlwww.mijnpensioenoverzicht.nl • Aanvragen Digid www.digid.nlwww.digid.nl 17

18 Vervroegd met pensioen: aanvraag door werknemer • 4 maanden voor gewenste uittredingsdatum vraagt werknemer serviceberekening aan bij het pensioenfonds • 2 maanden voor gewenste uittredingsdatum moet aanvraagformulier ingevuld terug gestuurd worden aan het pensioenfonds 18

19 Met pensioen op 65 • Er zijn deelnemers die tot hun 65 jarige leeftijd blijven werken • Deze deelnemers en gewezen deelnemers ontvangen op 64 ½ jarige leeftijd een aanvraagformulier • Zij maken op dat moment de keuze van in-/uitruil van het nabestaandenpensioen. 19

20 Wat kunt als werkgever doen? • De werkgever informeert en verwijst door: adviseer een werknemer nooit! • Kijk samen met de werknemer naar de serviceberekening • Kijk samen via het pensioenregister naar de AOW en eventuele andere pensioenen. • Maak de werknemer er op attent dat zijn keuze in een breder geheel moet worden gemaakt:  Hoe is de financiële situatie: (ex) partner, 3 e pijler voorzieningen, eigen huis, financiële verplichtingen, arbeidsongeschiktheid, etc. 20

21 Meer informatie • www.pensioenschoonmaak.nl www.pensioenschoonmaak.nl • www.administratienetschoonmaak.nl www.administratienetschoonmaak.nl • www.pensioenkijker.nl www.pensioenkijker.nl • www.pensioenfederatie.nl www.pensioenfederatie.nl • www.mijnpensioenoverzicht.nl www.mijnpensioenoverzicht.nl • www.svb.nl www.svb.nl • BPF Schoonmaak werkgevers: 020-5835150 • BPF Schoonmaak deelnemers: 020-5835100 • Helpdesk Vergeten Pensioenen:070-3117373

22 Deze presentatie is met veel zorg en aandacht gemaakt. De informatie is bedoeld om de pensioenregeling van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (BPF Schoonmaak) uit te leggen. Het geeft geen rechten. Het pensioenreglement van BPF Schoonmaak bepaalt hoe de regels worden uitgevoerd. 22


Download ppt "Pensioen in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche."

Verwante presentaties


Ads door Google