De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioen in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioen in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche"— Transcript van de presentatie:

1 Pensioen in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

2 Kerncijfers Aantal aangesloten werkgevers: 3.250
Aantal actieve deelnemers: Aantal gepensioneerden met OP: Belegd vermogen: € Cijfers per 31 december 2013

3 Organisatie BPF Schoonmaak
CAO partijen stellen de pensioenregeling vast en dragen pensioenfondsbestuurders voor Het pensioenfondsbestuur bestaat uit een algemeen en uitvoerend bestuur Daarnaast kent het pensioenfonds Verantwoordingsorgaan (toezicht op bestuur) Visitatiecommisie

4 Uitvoering De pensioenadministratie en alles wat daar bij hoort, is uitbesteed aan Het vermogensbeheer en alles wat daar bij hoort, is uitbesteed aan Syntrus Achmea Het bestuur blijft te allen tijde verantwoordelijk

5 Eigenschappen van de pensioenregeling
Regeling: Middelloon Toetredingsleeftijd: jaar Pensioenleeftijd: jaar (eerder vanaf 60) Uur franchise: € 5,57 Max SV uurloon: € 26,02 Opbouwpercentage: ,67% Premiepercentage: 22,9% Cijfers 2014

6 Pensioensoorten in BPF Schoonmaak
Ouderdomspensioen: overgangsregeling Inkoop verleden diensttijd = extra aanspraak Voorwaarden: Deelnemer is geboren van 1948 t/m 1955; En op en deelnemer; En onafgebroken deelnemer vanaf tot pensioendatum

7 Pensioensoorten in BPF Schoonmaak
Nabestaandenpensioen Partnerpensioen Tot 1 januari 2003 opgebouwd partnerpensioen (70% van het ouderdomspensioen) Vanaf 1 januari 2003 partnerpensioen op basis van risicoverzekering Wezenpensioen (20% partnerpensioen)

8 Pensioensoorten in BPF Schoonmaak
Vut-aanvulling: oude regeling Geboren in 1947 Gelijktijdig een vervroegd ingaand OP van BPF Schoonmaak toegekend en uitgekeerd krijgen De laatste 10 jaar aaneengesloten werkzaam in de schoonmaak- of glazenwasserbranche Niet in aanmerking komen voor een volledige Ziektewet-, WAO/WIA-uitkering of de Werkloosheidswet Niet onder een afvloeiingsregeling, non activiteitsregeling of wachtgeldregeling vallen.

9 Pensioensoorten in BPF Schoonmaak
Vervroegd ouderdomspensioen (VOP) Minimaal 60 jaar Ouderdomspensioen en/of vervroegd ouderdomspensioen niet onder de wettelijke afkoopgrens (2014= € 485,06) (uitzondering in combinatie met VUT-aanvulling).

10 Pensioensoorten in BPF Schoonmaak
Deeltijdpensionering Mogelijk vanaf 1 september 2011: intentieverklaring vereist Niet 100% vervroegen= gedeeltelijk blijven werken Vervroegd ouderdomspensioen bedraagt bij ingang minimaal 20% Eén keer per kalenderjaar verhogen, maximaal 4 keer wijzigen Opbouw tijdens deeltijdpensionering wordt toegevoegd aan ouderdomspensioen vanaf 65 jaar.

11 Situaties die het pensioen beïnvloeden
Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid Echtscheiding Wisselen van werkgever Wisselen van branche Meer/minder werken

12 Situaties die het pensioen beïnvloeden
Arbeidsongeschiktheid Premievrije voortzetting, afhankelijk van percentage arbeidsongeschiktheid Minimaal 35% arbeidsongeschikt Voor risico van het fonds, werkgever en werknemer betalen geen premie meer

13 Situaties die het pensioen beïnvloeden
Werkloosheid Bij WW-uitkering geen pensioen opbouw meer Vrijwillige voortzetting is mogelijk, zolang als de loongerelateerde uitkering voortduurt

14 Situaties die het pensioen beïnvloeden
Echtscheiding Helft van het gedurende het huwelijk (of daaraan gelijkgesteld) opgebouwd ouderdomspensioen is voor ex-partner. Opgebouwd nabestaande pensioen is volledig voor de ex. Verevening of conversie Vastleggen in echtscheidingsconvenant Binnen 2 jaar aanvragen bij pensioenfonds

15 Situaties die het pensioen beïnvloeden
Wisselen van werkgever Geldt niet bij overstap naar andere werkgever binnen de schoonmaak Mogelijkheid om waardeoverdracht aan te vragen Belangrijk: indexatie-beleid van het oude en het nieuwe pensioenfonds met elkaar vergelijken Ook van belang: hoe “rijk” is het pensioenfonds, oftewel hoe hoog is de dekkingsgraad Offerte aanvragen: is vergelijking beter mogelijk, pas definitief na acceptatie van offerte

16 Informatie voor deelnemers
Uniform Pensioen Overzicht (UPO) Te bereiken pensioen Opgebouwd pensioen Bedrag dat partner (en kinderen) ontvangt bij overlijden tijdens deelneming Bedrag dat partner (en kinderen) ontvangt bij overlijden na beëindiging van de deelneming Factor A = pensioenaangroei in het betreffende jaar UPO wordt één keer per jaar opgestuurd (bij slapers is dat een keer per 5 jaar)

17 Informatie voor deelnemers
De pensioenplanner: Bereikbaar via de website Alleen voor actieve deelnemers Overzicht van het pensioen in de schoonmaakbranche Wachtwoord is met UPO toegezonden. De website Aanvragen Digid

18 Vervroegd met pensioen: aanvraag door werknemer
4 maanden voor gewenste uittredingsdatum vraagt werknemer serviceberekening aan bij het pensioenfonds 2 maanden voor gewenste uittredingsdatum moet aanvraagformulier ingevuld terug gestuurd worden aan het pensioenfonds

19 Met pensioen op 65 Er zijn deelnemers die tot hun 65 jarige leeftijd blijven werken Deze deelnemers en gewezen deelnemers ontvangen op 64 ½ jarige leeftijd een aanvraagformulier Zij maken op dat moment de keuze van in-/uitruil van het nabestaandenpensioen.

20 Wat kunt als werkgever doen?
De werkgever informeert en verwijst door: adviseer een werknemer nooit! Kijk samen met de werknemer naar de serviceberekening Kijk samen via het pensioenregister naar de AOW en eventuele andere pensioenen. Maak de werknemer er op attent dat zijn keuze in een breder geheel moet worden gemaakt: Hoe is de financiële situatie: (ex) partner, 3e pijler voorzieningen, eigen huis, financiële verplichtingen, arbeidsongeschiktheid, etc.

21 Meer informatie www.pensioenschoonmaak.nl
BPF Schoonmaak werkgevers: BPF Schoonmaak deelnemers: Helpdesk Vergeten Pensioenen:

22 Deze presentatie is met veel zorg en aandacht gemaakt
Deze presentatie is met veel zorg en aandacht gemaakt. De informatie is bedoeld om de pensioenregeling van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (BPF Schoonmaak) uit te leggen. Het geeft geen rechten. Het pensioenreglement van BPF Schoonmaak bepaalt hoe de regels worden uitgevoerd.


Download ppt "Pensioen in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche"

Verwante presentaties


Ads door Google