De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een kijkje achter de schermen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een kijkje achter de schermen"— Transcript van de presentatie:

1 Een kijkje achter de schermen
AEGON Pensioen Een kijkje achter de schermen

2 Inhoud Pensioen algemeen AOW 2013 Is uw pensioen veilig…
Welke pensioenrechten zijn er… Hoe werkt een Middelloonregeling … Voorbeeld Toeslagverlening Pensioenregeling toekomst Wat gebeurt er bij … Route APS (AEGON Pensioen Site)

3 Pensioen algemeen Hoe is uw pensioen opgebouwd? werknemer werkgever
eventueel: Aanvulling Pensioen/Lijfrente werknemer werkgever Pensioenregeling van uw werkgever overheid AOW Pensioen algemeen

4 AOW bedragen 2013 Opbouw 2% per jaar
Van leeftijd 15 tot 65 jaar indien woonachtig in Nederland Ongehuwden € ,76 (incl.vakantietoeslag) Gehuwden € ,52 (incl.vakantietoeslag)

5 AOW toekomst De AOW leeftijd wordt in stappen verhoogd naar leeftijd 67 Te beginnen vanaf 1 januari 2013 Van 2013 t/m 2015 wordt de AOW leeftijd telkens met 1 maand verhoogd Van 2016 t/m 2018 telkens met 2 maanden Vanaf telkens met 3 maanden = jaar en jaar Vanaf 2024 wordt de AOW leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting De AOW uitkering komt aan het eind van de maand waarin u AOW gerechtigd bent

6 Is uw pensioen veilig… De pensioenregeling van Pensioenfonds Plieger is herverzekerd bij AEGON Uw gefinancierde pensioenaanspraken zijn daardoor levenslang nominaal gegarandeerd Pensioenverzekeraars mogen, in tegenstelling tot pensioenfondsen, in slechte tijden niet korten op pensioen AEGON Levensverzekering NV is de financieel meest solide pensioenverzekeraar van Nederland (S&P-rating AA-) U loopt dus geen risico, uw pensioen is veilig

7 Welke pensioenrechten zijn er
Ouderdomspensioen Partner- en wezenpensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen

8 Ouderdomspensioen Is het inkomen na de werkzame periode
Ontvangt u tot uw overlijden Middelloonregeling 2 % van de jaarlijkse pensioengrondslag Maximum pensioengevend salaris € Hoogte is afhankelijk van het aantal gewerkte jaren en het salaris

9 Partnerpensioen Partner = echtgeno(o)t(e); geregistreerde partner, partner met notariële akte (min. 6 maanden op één adres samenwonend), zonder notariële akte min. 5 jaar onafgebroken samenwonend op hetzelfde adres 70% van het te bereiken ouderdomspensioen Vanaf dag overlijden deelnemer tot dag overlijden nabestaande

10 Wezenpensioen Voor kinderen tot 18 jaar
Verlenging tot 27 jaar indien studerend of arbeidsongeschikt 14 % van het te bereiken ouderdomspensioen

11 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Premievrijstelling vanaf de dag aanvang uitkering Wet inkomen naar arbeidvermogen ( WIA ) Hoogte premievrijstelling afhankelijk van het % van arbeidsongeschiktheid Alleen indien de deelnemer ( gedeeltelijk ) arbeidsongeschikt raakt tijdens het diensverband

12 Pensioengevend salaris
grondslag Pensioengevend salaris: 12 x maand + vakantietoeslag Franchise € (2013) Pensioengevend salaris

13 Voorbeeld Voorbeeld aan de hand van de pensioenregeling van
Pensioenfonds Plieger Bas Jansen 35 jaar Pensioengevend salaris  €

14 Middelloonregeling Pensioengevend Salaris Bas € 27.500
Franchise € /- Pensioengrondslag € Opbouw pensioen Bas: € x 2 % = € 114,46 x 30 jaar = € 3.433,80 bruto per jaar levenslang Plus vanuit de overheid de AOW 65, 66, 67 jaar Plus eventueel pensioen opgebouwd bij vorige werkgever

15 Partnerpensioen Voorbeeld Bas, bij overlijden tijdens huidig dienstverband is het partnerpensioen: 70% van het te bereiken ouderdomspensioen = € 2.403,66 levenslang bruto per jaar Het wezenpensioen is dan: 14% van het te bereiken ouderdomspensioen van Bas € 480,73 per kind bruto per jaar Plus eventueel Anw-hiaat pensioen ( vanuit de overheid) Plus na 65, 66, 67 jaar de AOW

16 Voorbeeld Voorbeeld aan de hand van de pensioenregeling van
Pensioenfonds Plieger Bas Jansen 35 jaar Pensioengevend salaris  €

17 Middelloonregeling Pensioengevend Salaris Bas € 33.000
Franchise € /- Pensioengrondslag € Opbouw pensioen Bas: € x 2 % = € 224,46 x 30 jaar = € 6.733,80 bruto per jaar levenslang Plus vanuit de overheid de AOW 65, 66, 67 jaar Plus eventueel pensioen opgebouwd bij vorige werkgever

18 Partnerpensioen Voorbeeld Bas, bij overlijden tijdens huidig dienstverband is het partnerpensioen: 70% van het te bereiken ouderdomspensioen = € 4.713,66 levenslang bruto per jaar Het wezenpensioen is dan: 14% van het te bereiken ouderdomspensioen van Bas € 942,73 per kind bruto per jaar Plus eventueel Anw-hiaat pensioen ( vanuit de overheid) Plus na 65, 66, 67 jaar de AOW

19 Toeslagverlening Voorwaardelijk
Het bestuur beslist jaarlijks of en in hoeverre er over pensioenen en opgebouwde rechten een toeslag wordt verleend

20 Pensioenregeling toekomst
De pensioen(richt)leeftijd wordt verhoogd naar leeftijd 67 per Door langere opbouwfase lagere maximale opbouw per jaar toegestaan. Vanaf 2015 is maximaal 1,75% toegestaan.

21 Wat gebeurt er bij… Arbeidsongeschiktheid?
Premievrijstelling vanaf de dag aanvang uitkering Wet inkomen naar arbeidvermogen ( WIA ) Hoogte premievrijstelling afhankelijk van het % van arbeidsongeschiktheid Alleen indien de deelnemer ( gedeeltelijk ) arbeidsongeschikt raakt tijdens het dienstverband

22 Wat gebeurt er bij… Pensionering?
Opgebouwde pensioen wordt levenslang uitgekeerd Mogelijkheid tot uitruil opgebouwd partnerpensioen Hoog-laag uitkering mogelijk ( 100:75 )

23 Wat gebeurt er bij… Einde dienstbetrekking?
Gewezen deelnemer houdt recht op opgebouwd pensioen Mogelijkheid tot overdracht aan uitvoerder nieuwe werkgever ( aanvraag binnen 6 maanden na verandering van werkgever )

24 AEGON Pensioen Site en Uniform Pensioen Overzicht

25 Welkom bij de AEGON Pensioensite van Plieger

26 Totaaloverzicht van uw persoonlijke pensioengegevens
Plieger

27 In detail inzicht in totaal inkomen bruto en netto

28 Wat gebeurt er bij…

29 Compleet overzicht

30 Zelf pensioengegevens aanvullen

31 Zelf berekeningen uitvoeren

32 En gelijk een goede indicatieve berekening

33 Video en documenten

34 De route UPO; Uniform Pensioen Overzicht APS; AEGON Pensioen Site
Internet: De Pensioen Afdeling Consumentenservice van AEGON Dagelijks op werkdagen van tot uur via telefoonnummer (070)

35 Heeft u nog vragen?


Download ppt "Een kijkje achter de schermen"

Verwante presentaties


Ads door Google