De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennisplatform Pensioenen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennisplatform Pensioenen"— Transcript van de presentatie:

1 Kennisplatform Pensioenen
30 september 2013 Welkom-slide

2 Dagprogramma 10.00 – uur Inloop met koffie/thee – 10:35 uur Opening 10:35 – 11:30 uur ‘Pensioen aan de hand van life-events’ - Frank Jansen (Beleids- en Projectmedewerker pensioenen FNV Horeca & FNV Catering) – uur Korte pauze – uur Vervolg ‘Pensioen aan de hand van life-events’ - (Frank Jansen, Beleids- en Projectmedewerker pensioenen FNV Horeca & FNV Catering) – uur Lunch – uur Sven van der Hoorn (OR voorzitter Compass-Group/Voorzitter verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Horeca & Catering) – uur Joris van Basten Batenburg (pensioenconsulent FNV Bouw) – uur Korte pauze – uur Kristine Noordergraaf (Blue Sky Group): ervaringen bij het op weg helpen van collega’s op de werkvloer van het Pensioen Informatie Team van KLM Pensioenfonds Cabinepersoneel – uur Simon Sturop en Fred de Jong (Mijn pensioenoverzicht.nl): de mogelijkheden van de website waar je alles vindt over jouw pensioen – uur Discussie aan de hand van diverse stellingen en ruimte voor vragen – uur Borrel Gewone slide

3 Agenda - Pensioen aan de hand van life-events’
Pensioenpijlers Verhoudingen wg, wn en pensioenuitvoerder Indiensttreding Trouwen/samenwonen/kinderen Onbetaald verlof Uitdiensttreding Ziekte en arbeidsgeschiktheid Echtscheiding Pensionering Gewone slide

4 via werkgever (Pensioenfonds Horeca & Catering)
Pensioenpijlers 3e pijler Huis zelf regelen Lijfrente via werkgever (Pensioenfonds Horeca & Catering) 2e pijler Gewone slide Pensioen overheid 1e pijler AOW, ANW, WIA

5 Pensioenpijler: 1e pijler AOW
Algemene ouderdomswet vanaf 1 januari 2013 Als je in Nederland woont of werkt heb je recht op AOW Keert uit vanaf 65-jarige leeftijd plus één maand Recht op AOW wordt opgebouwd vanaf 15-jarige leeftijd plus één maand “Opbouw” 2% per jaar Uitkering gerelateerd aan het minimumloon Vanaf 1 april 2015 hebben nieuwe AOW-ers geen recht op de partnertoeslag Als een persoon na zijn 15e verjaardag in Nederland is komen wonen, is de AOW op 65-jarige leeftijd lager. Tegen dit AOW-tekort kan men zich vrijwillig verzekeren. (periode = 15e verjaardag tot de dag waarop u in Nederland kwam wonen of werken). Dit heet inkoop. Inkoop kan alleen als u voor de eerste keer in Nederland komt wonen of werken. Voor de Anw kunt u zich niet inkopen.

6 Pensioenpijler: 1e pijler AOW

7 Pensioenpijler: 1e pijler AOW
Algemene ouderdomswet vanaf 1 januari 2013 In 2019 is de AOW-leeftijd is 66 jaar => opbouw vanaf 16 jaar In 2023 is de AOW-leeftijd is 67 jaar => opbouw vanaf 17 jaar In het regeerakkoord van PVDA-VVD gaat de AOW sneller omhoog. In 2018 is de AOW-leeftijd 66 jaar en in jaar. Dit is nog geen wet

8 Pensioenpijler: 1e pijler AOW
Hoogte AOW Niveau AOW-uitkering (bruto p/mnd) juli 2013* Alleenstaande EUR 1.086,52 (EUR 69,73) Met partner EUR 750,93 (EUR 49,81 VT) Partnertoeslag vervalt vanaf 2015 Uitvoering door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) * Bron:

9 Pensioenpijler: 2e pijler Pensioen
Pensioen is een arbeidsvoorwaarde en wordt via de werkgever geregeld Op pensioen is de omkeerregel van toepassing Pensioen is tijdens de opbouwfase niet belast is De premies zijn aftrekbaar van de belasting. De werkgever doet dit door de bijdrage van de werknemer op het bruto salaris in te houden De uitkering is ter zijner tijd belast Werkgever kan in principe de pensioentoezegging niet eenzijdig wijzigen!

10 Pensioenpijler: 3e pijler “Vermogen”
Al hetgeen je aan waarde opbouwt en voor later (oude dag) kan gebruiken. Hierbij moet je denken aan huis, waarde beleggingen, gespaard geld, etc. Dit vermogen wordt belast in box 3 Lijfrente/banksparen Is een oudedaguitkering die je zelf opbouwt De premie is aftrekbaar van de belastingen. Dit loopt via de inkomstenbelasting. Je moet dus zelf aangifte doen De uitkering is belast

11 startbrief/ reglement
Verhoudingen wg, wn en pensioenuitvoerder Pensioenwet (vanaf 2007/2008) werkgever uitvoeringsovereenkomst pensioenovereenkomst pensioenfonds/ verzekeraar werknemer startbrief/ reglement

12 Indiensttreding Werknemers bouwen vanaf 21 jaar ouderdomspensioen op
Jaarlijks 1,5% van de pensioengrondslag Maximum pensioengevend jaarsalaris € (2013) Franchise € (2013) Opbouw in principe tot de 1e van de maand waarin je 65 jaar wordt (= richtpensioendatum) De keuzemogelijkheid om in de periode richtpensioendatum - AOW-leeftijd ouderdomspensioen op te bouwen Pensioenpremie is 16,8% van de pensioengrondslag Werkgever en werknemer betalen beide de helft Deel van de premie wordt gebruikt om opgebouwde pensioen te verhogen. Parttimers bouwen relatief evenveel pensioen op als fulltimers. 12

13 Indiensttreding Voorbeeld fulltime jaarsalaris € , 25 jaar en deeltijd 60% Pensioengevend jaarsalaris € Franchise € Pensioengrondslag € Fulltimer OP p/j 1,5% * € * 100% = € Te verwachten OP = 40 * € 150 = € Parttimer OP p/j = 1,5% * € * 60% = € Te verwachten OP = 40 * € 90 = € Parttimers bouwen relatief evenveel pensioen op als fulltimers. 13

14 Indiensttreding 10000 1-1-2013 25 jaar 1-1-2053 65 jaar PG
OP13 ev : 40 * 1,5% * = 6.000 Gewone slide 25 jaar 65 jaar

15 Indiensttreding 1 * 1,5% * 10.000 = 150 10.200 10.000 150 1-1-2013
PG 1 * 1,5% * = 150 10.200 10.000 OP14 ev : 39 * 1,5% * = 5.967 OP13 : 150 Gewone slide 25 jaar 26 jaar 65 jaar

16 Indiensttreding PG 1 * 1,5% * = 153 10.400 10.200 OP15 ev : 38 * 1,50% * = 5.928 10.000 OP14 : 153 OP13 : 150 Gewone slide 25 jaar 26 jaar 27 jaar 65 jaar

17 Indiensttreding – extra ouderdomspensioen
Werknemers hebben de mogelijkheid om extra ouderdomspensioen op te bouwen: Extra opbouw 0,55% tot het maximum pensioengevend jaarsalaris Boven het maximum pensioengevend jaarsalaris 2,05% Werkgevers kunnen extra ouderdomspensioen voor alle werknemers regelen Parttimers bouwen relatief evenveel pensioen op als fulltimers. 17

18 Indiensttreding - nabestaanden
Nabestaanden = partner en/of kinderen van de werknemer De eerste zes maanden is standaard een partnerpensioen van 10% van het salaris verzekerd Wil een werknemer daarna een partner- en wezenpensioen, dan dient een werknemer binnen zes maanden na indiensttreding dit aan te geven Partnerpensioen: is het pensioen dat de partner krijgt als een werknemer komt te overlijden Wezenpensioen: het pensioen dat een kind (wees) krijgt na het overlijden van een werknemer. Na overlijden van beide ouders wordt het wezenpensioen verdubbeld. De uitkering loopt tot 18 jaar. Als een wees studeert tot 27 jaar Parttimers bouwen relatief evenveel pensioen op als fulltimers. 18

19 Indiensttreding - nabestaanden
Partnerpensioen bedraagt 10%, 20% of 30% van het salaris De hoogte van het wezenpensioen is gekoppeld aan het partnerpensioen en bedraagt 2%, 4% of 6% van het jaarsalaris Nabestaandenpensioenverzekering is een soort “brand”verzekering Werkgevers kunnen een nabestaandenpensioenverzekering voor alle werknemers regelen Nabestaandenpensioenverzekering = partnerpensioen + wezenpensioen! Parttimers bouwen relatief evenveel pensioen op als fulltimers. 19

20 Trouwen / samenwonen / kinderen
Na indiensttreding kan een nabestaandenpensioenverzekering worden afgesloten => “natuurlijke” momenten Trouwen Geregistreerd partnerschap Samenwonen (notariële akte) + wonend op hetzelfde adres (GBA) Geboorte/adoptie van een kind Na drie maanden niet te hebben gewerkt in de horeca en/of catering a t/m d binnen zes maanden na gebeurtenis verzoek indienen e binnen twee loontijdvakken verzoek indienen Parttimers bouwen relatief evenveel pensioen op als fulltimers. 20

21 Trouwen / samenwonen / kinderen
Stoppen van nabestaandenpensioenverzekering kan na: Overlijden van de partner Beëindiging huwelijk door echtscheiding / scheiding van tafel en bed Beëindiging geregistreerd partnerschap Beëindiging gezamenlijke huishouding (GBA) Overlijden van een kind Schriftelijk binnen een half jaar na de betreffende gebeurtenis Extra optie: Per 1 januari van het toekomstige kalenderjaar

22 Onbetaald verlof Ouderschapsverlof
Werknemer die gebruikt maakt van ouderschapsverlof blijft deelnemer Kort zorgverlof Werknemer die gebruikt maakt van kort zorgverlof blijft deelnemer Voor beide mogelijkheden geldt dat de werkgever verplicht is om de relevante gegevens aan het pensioenfonds te verstrekken!

23 Uitdienst Bij uitdiensttreding zijn verschillende situaties te onderscheiden Direct aansluitend een baan in de horeca en/of catering Werken in een andere sector Nieuwe werkgever heeft pensioenregeling Nieuwe werkgever heeft geen pensioenregeling Werkloos

24 Uitdienst – aansluitend baan in horeca/catering
De opbouw van ouderdomspensioen loopt bij het pensioenfonds door Afsluiten / voortzetten extra ouderdomspensioen en/of nabestaandenpensioenverzekering is afhankelijk wat vorige en nieuwe werkgever hebben geregeld: Werknemer: vraagt bij nieuwe werkgever na wat er is geregeld en neemt contact op met pensioenfonds Nieuwe werkgever: vraagt bij werknemer na of de werknemer bij de vorige werkgever extra dekking(en) had

25 Uitdienst – baan in andere sector
Nieuwe werkgever heeft pensioenregeling Deelnemers hebben de mogelijkheid om hun ouderdoms- en partnerpensioen over te dragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever (= waardeoverdracht) De mogelijkheid van waardeoverdracht is een wettelijk recht en herleeft bij elk nieuw dienstverband Geldt alleen voor dienstverbanden die na 8 juli 1994 zijn beëindigd

26 Uitdienst – baan in andere sector
Geen gebruik van waardeoverdracht Deelnemer heeft de mogelijkheid om een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen en wezenpensioen Op pensioendatum kan een deelnemer het partnerpensioen weer omzetten naar ouderdomspensioen Mocht een persoon na uitdiensttreding een partner krijgen dan moet hij contact opnemen met het pensioenfonds

27 Uitdienst – baan in andere sector
Nieuwe werkgever heeft geen pensioenregeling Vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling Ten minste drie jaar deelnemer in de pensioenregeling Binnen drie maanden een werknemer verzoek indienen Maximaal drie jaar voortzetten Binnen drie jaar voor de pensioendatum alleen mogelijk als het dienstverband om medische redenen is geëindigd Je betaalt dan wel de volledige pensioenpremie (werknemers-+ werkgeversbijdrage)!!!

28 Uitdienst – werkloos De opbouw van het ouderdomspensioen stopt
Deelnemer heeft de mogelijkheid om een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen en wezenpensioen Op pensioendatum kan een deelnemer het partnerpensioen weer omzetten naar ouderdomspensioen Als een nabestaandenpensioenverzekering voor uitdiensttreding was geregeld, dan heeft de partner als een deelnemer binnen 18 maanden overlijdt, recht op een partnerpensioen

29 Ziekte en arbeidsgeschiktheid
Eerste twee jaar ziekte Tijdens ziekte betaalt de werkgever zolang het dienstverband doorloopt loon Percentage staat in de cao (maximaal in twee jaar 170%) Werknemer en werkgever zijn verplicht om samen er voor te zorgen dat werknemer weer zo snel mogelijk aan de slag gaat (re-integratietraject) Tijdens ziekte loopt de pensioenopbouw door

30 Ziekte en arbeidsgeschiktheid
Na twee jaar arbeids(on)geschiktheid Gedeeltelijk en niet duurzaam arbeidsongeschikt => gedeeltelijk werken en WIA-uitkering van UWV Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt => IVA-uitkering van UWV Werkgever kan werknemer onder voorwaarden na 2 jaar ziekte ontslaan

31 Ziekte en arbeidsgeschiktheid
Premievrijstelling bij arbeidsongeschikt Alleen als een werknemer volledig en duurzaam arbeidsgeschikt is (IVA-uitkering) De pensioengrondslag die wordt vrijgesteld bedraagt 75% die gold in het kalenderjaar voorafgaand aan de wachttijd van de WIA. Grondslag wordt verhoogd met de jaarlijkse verhoging (= toeslag) per 1 januari Werkgever en werknemer betalen beide geen premie meer

32 Echtscheiding / beëindiging partnerschap
Ex-partner heeft recht op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen tijdens het huwelijk / geregistreerd partnerschap (= verevening) Ex-partner heeft recht op het opgebouwde partnerpensioen (= bijzonder partnerpensioen) Partner mogen afwijkende afspraken over verdeling maken Binnen twee jaar formulier mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen indienen

33 Echtscheiding / beëindiging partnerschap

34 Pensionering De richtpensioendatum is de 1e van de maand waarin een deelnemer 65 jaar wordt De keuzemogelijkheid om in de periode richtpensioendatum - AOW-leeftijd ouderdomspensioen op te bouwen De deelnemer heeft diverse flexibele keuzemogelijkheden Mogelijkheid om ingang te vervroegen Mogelijkheid om ingang uit te stellen Uitruil van een deel van het ouderdomspensioen in partner- en wezenpensioen Omzetten partnerpensioen in ouderdomspensioen Hoogte pensioen variëren (100 : 75)

35 Pensionering Vroegpensioen
De opgebouwde aanspraken vroegpensioen zijn meestal omgezet in extra ouderdomspensioen. Dit is niet gebeurd voor deelnemers die mogelijk in aanmerking komen voor de Vut Vut Horeca: Sohor is gesloten Catering: oudere werknemers kunnen mogelijk nog gebruik maken van Sucon. Hiervoor kunnen zijn contact opnemen met Stichtingen Contractcatering

36 Handige websites Mijn pensioenoverzicht: Weten hoe het zit: Sociale verzekeringsbank: Pensioenkijker: Wijzer in geldzaken: Ombudsman Pensioenen: AFM: UWV: Pf. Horeca & Catering: Sucon I & II:

37 Vragen


Download ppt "Kennisplatform Pensioenen"

Verwante presentaties


Ads door Google