De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Pensioenregeling van Nico van der Zee VVZ Financieel Advies Centrum Finder Relais Nederland B.V.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Pensioenregeling van Nico van der Zee VVZ Financieel Advies Centrum Finder Relais Nederland B.V."— Transcript van de presentatie:

1 De Pensioenregeling van Nico van der Zee VVZ Financieel Advies Centrum Finder Relais Nederland B.V.

2 Programma •Wat regelt “Vadertje Staat”? •Uw pensioen •Informatievoorziening •Hiaten in het Sociale Verzekeringsstelsel en wat kunt u daar zelf aan doen? •Vragen?

3 Wat regelt “Vadertje Staat” (1) •Vanaf 65-jarige leeftijd: AOW •Hoeveel bedraagt deze in 2008? –Gehuwd (2x € 8.546)= € 17.092 –Alleenstaand = € 12.462 –Let op: 1-1-2015 vervalt de toeslag!

4 Wat regelt “Vadertje Staat” (2) •Bij overlijden partner: ANW(?) •Alléén als er thuiswonende kinderen zijn jonger dan 18 jaar •Nabestaande is geboren vóór 1-1-1950 •Hoeveel bedraagt de ANW in 2008? –Nabest. met kind € 16.395 –Nabest. zonder kind € 13.290 •ANW is inkomensafhankelijk •ANW eindigt uiterlijk op 65

5 Uw pensioen (1) •Premieovereenkomst –Exclusiefregeling (risicopremies apart) –Deelname vanaf 21 jaar –Pensioendatum 65 jaar (Wet VPL) –Leeftijdsafhankelijke premiestaffel •Opbouw pensioenkapitaal voor: –Aankoop OP+NP op 65-jarige leeftijd –Aankoop NP/WzP bij overlijden vóór 65 e –Sekseneutrale verz. + uitkeringen –Uitruil OP/NP op 65

6 Uw pensioen (2) •De premiestaffel (bij leeftijd op peildatum 1 januari ….): 21 - 25 jaar4,5% 25 - 30 jaar5,5% 30 - 35 jaar6,7% 35 - 40 jaar8,2% 40 - 45 jaar10,0% 45 - 50 jaar12,3% 50 - 55 jaar15,1% 55 - 60 jaar18,7% 60 - 65 jaar23,4%

7 Uw pensioen (3) •Beschikbare premie voor OP/NP op 65jr = – pensioengrondslag x premie-% •Een voorbeeld: vrouw 28, 100%FT, bruto maandsalaris € 2.000, 8% VT •Bruto jaarsalaris incl. VT:€ 25.921,00 •AF: AOW-franchise (2008) – 12.209,00 •Pensioengrondslag€ 13.712,00 •Premie-% in staffelx 5,5,% •Beschikbare premie op jaarbasis€ 754,16 •Verplichte eigen bijdrage: 25% van de premie •In dit voorbeeld: € 15,71 per maand

8 Uw pensioen (4a) –Vrijstelling van betaling bij arbeidsongeschiktheid Een resterende verdiencapaciteit van een percentage tussen de Komst overeen met een arbeids- ongeschiktheidspercentage van Hierbij hoort een vrijstellings percentage van 0 - 20 80 - 100 100,0% 20 - 35 65 - 80 72,5% 35 - 45 55 - 65 60,0% 45 - 55 50,0% 55 - 65 35 - 45 40,0% 65 - 100 0 - 35 0,0%

9 Uw pensioen (4b) –Vrijstelling van betaling bij arbeidsongeschiktheid –Deze vrijstelling geldt voor de beschikbare premie en risicopremies. –De stijging van de beschikbare premie volgens de leeftijdsafhankelijke staffel is meeverzekerd! –Voorwaarden: •WIA-volgend •Ingaand op de dag dat de WIA-uitkering ingaat

10 Uw pensioen (5a) Bestedingsmogelijkheden beschikbare premie •KEUZE 1: Garantiekapitaal (winstdelend) –Overrente »(pakket staatsleningen – U-rendement) –Externe factor »(dus géén maatschappijwinst) –Winst niet te beïnvloeden door Fortis ASR

11 Uw pensioen (5b) Bestedingsmogelijkheden beschikbare premie •KEUZE 2: Kapitaal o.b.v. belegging »Belegging o.b.v. profiel: Neutraal Pensioen »Gespreide belegging »Verdeling wordt automatisch aangepast aan: * Resterende looptijd * Naarmate pensioendatum dichterbij komt, steeds behoudender * Fondsbeheerder bewaakt dit * Zie tabel volgende dia

12 Uw pensioen (5c) Risicomanager Fortis ASRBeleggingshorizon (resterende looptijd) Profiel> 15 jaar15 - 7 jaar7 – 3 jaar3 – 1 jaar< 1 jaar Neutraal Pensioen Aandelen Obligaties Vastgoed 55 % 35 % 10 % 40 % 55 % 5% 30 % 65 % 5% 20 % 75 % 5 % 10 % 85 % 5 %

13 Uw pensioen (5d) Bestedingsmogelijkheden beschikbare premie •KEUZE 3: Combinatie van beide »Deels premie in Garantiekapitaal »Deels premie in Belegging »Verhouding zelf kiezen –Standaard begint iedereen in: Garantiekapitaal »Wijziging mogelijk op MijnPensioen.nl »Premieherbestemming mogelijk »Premieswitch mogelijk

14 Uw pensioen (6a) •NP/WzP verzekerd bij overlijden vóór 65e: –Alleen indien er een partner is en/of kind(eren) –Dekking op basis: »Gegarandeerde rente »Voorwaardelijke indexatie uit overrente –Hoogte NP (levenslang): »1,400% per dienstjaar »Te berekenen over de pensioengrondslag –Hoogte WzP (tot 18 c.q. 27 studerend/invalide): »0,280% per dienstjaar »Te berekenen over de pensioengrondslag –Geen premievrije aanspraak bij ontslag •NP bij overlijden ná 65 e : –70% van het OP (uitruil voor alleenstaanden op pensioendatum mogelijk)

15 Uw pensioen (6b) –Aanvullend bij overlijden voor gehuwden en samenwonenden: ANW-hiaatverzekering Vaste rente (2008: € 13.291,00) –Ongeacht wel of geen ANW-hiaat! –Uitkering tot 65-jarige leeftijd partner –Na ingang uitkering aan partner: »Voorwaardelijke indexatie uit overrente –Financiering: éénjarige risicopremies »Eigen bijdrage 25% van de premie –Geen premievrije aanspraak bij ontslag

16 Uw pensioen (7a) •Overig: –Wet op de Medische Keuringen »Géén medische waarborgen verlangd! –Aanpassing polis als gevolg van gewijzigde gezinssituatie: »Huwelijk/echtscheiding/samenwonen/verhuizing »Geboorte kind(eren) »Informeer uw werkgever! –Bij uit dienst treden: »Voortzetten bij nieuwe werkgever »Waardeoverdracht mogelijk »Premievrijmaking mogelijk

17 Uw pensioen (7b) •Overig: MijnPensioen.nl –U ontvangt t.z.t. brief met inloggegevens –Persoonlijk loket »Inzage regeling »Premieherbestemming + switch •Uniform Pensioen Overzicht –U ontvangt 1x per jaar een persoonlijk overzicht van uw pensioen •Pensioenreglement –Ter inzage bij uw werkgever •Nationaal Pensioenregister –Planning overheid: vanaf 2011 beschikbaar

18 Ons sociale verzekeringsstelsel (8a) Al eens stilgestaan bij…? –AOW-hiaat –ANW-hiaat –WIA –Pensioen-hiaat •Geen 40 dienstjaren •Pensioenbreuk –Tweeverdieners-hiaat –Relatie Pensioen + Lijfrente •Wat is/wordt uw Factor A?

19 Ons sociale verzekeringsstelsel (8b) –Vragen? –Verzekeringen –Hypotheken –Belastingen –Eerlijk financieel advies •VVZ Financieel Advies Centrum •U kunt ons bellen op: 038 – 3756330 •Of emaillen naar: info@vvzwezep.nl •Kijk ook eens op www.vvzwezep.nl

20 Vragen?


Download ppt "De Pensioenregeling van Nico van der Zee VVZ Financieel Advies Centrum Finder Relais Nederland B.V."

Verwante presentaties


Ads door Google