De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioen, VUT en Levensloop

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioen, VUT en Levensloop"— Transcript van de presentatie:

1 Pensioen, VUT en Levensloop
Deze powerpointpresentatie is eind 2006 gebruikt bij een aantal workshops over pensioen, vut en levensloop. Over de wijzigingen bij het pensioenfonds Horeca & Catering wordt dan ook in de toekomende tijd geschreven. Deze wijzigingen zijn inmiddels per ook daadwerkelijk doorgevoerd.

2 Welkom!

3 Onderwerpen van deze workshop
- AOW - Pensioenregelingen Horeca, Catering en Recreatie - Vroegpensioen - Vut-regelingen Horeca en Catering - Levensloopregeling

4 Tijdsduur Deel 1 10.30 uur tot 11.45 uur Pauze 11.45 uur tot 12.00 uur

5 Ouderdomspensioen bestaat uit maximaal 3 delen:
AOW Bedrijfstak-pensioen Individueel gespaarde regeling

6 AOW(1) Iedereen die in Nederland woont bouwt tussen zijn of haar 15e en 65e levens-jaar 2% per jaar van het maximaal te bereiken AOW pensioen.

7 AOW(2) AOW was vroeger een uitkering voor de kostwinner. In de toekomst zal het een individuele uitkering worden. Nu zitten wij in een overgangsfase.

8 AOW(3) De AOW bedraagt 50% van het gezinsminimum( 641,12 bruto). 2 mensen samen krijgen dus 100% van het gezinsminimum. Een alleenstaande krijgt 50% plus 20% toeslag.

9 AOW(4) Deze AOW voor de toekomst gaat uit van 2-verdieners. Er is dus op dit moment een probleem voor iemand die 65 jaar wordt en een niet-verdienende partner heeft die nog geen 65 jaar is.

10 AOW(5) Tot krijgt degene die 65 jaar wordt een (inkomens-afhankelijke) toeslag voor een jongere partner.

11 AOW(6) Degenen die zijn geboren na en een jongere partner hebben die geen eigen inkomen heeft moeten dus iets regelen!

12 AOW(7) Indien de partner in het geheel geen inkomen heeft wordt 50% toeslag betaald zodat het totale inkomen weer 100% is.

13 AOW(8) Indien de jongere partner inkomen uit arbeid ontvangt wordt een bedrag van 15% van het wettelijk minimumloon vrijgelaten, plus 1/3 deel van het meerdere. Bij een inkomen van meer dan bruto 1154,37 euro vervalt de toeslag.

14 AOW(9) Heeft de jongere partner inkomen uit een uitkering dan wordt dat inkomen geheel op de toeslag in mindering gebracht.

15 Toekomst AOW Verhoging leeftijd? Ook AOW-premie betalen door 65+?

16 Bedrijfstakpensioen Bedrijfstakpensioen is een aanvulling op de AOW-uitkering. Bedrijfstakpensioen bouw je op door tijdens je werkzame leven premie af te dragen aan het bedrijfstak-pensioenfonds. Bedrijfstakregelingen kunnen erg van elkaar verschillen.

17 Bedrijfstakpensioenfondsen
Voor de sectoren waar de FNV Horecabond actief is kennen wij 2 pensioenfondsen: Het pensioenfonds Horeca & Catering en de stichting Pensioenfonds Recreatie.

18 Bedrijfstakpensioenfondsen
Het pensioenfonds Horeca en Catering is voor werknemers die vallen onder de CAO’s Horeca en Contractcatering. De Stichting Pensioenfonds Recreatie is voor werknemers die vallen onder de CAO recreatie en zweminrichtingen. Voor werknemers die vallen onder de CAO dag-recreatie is er geen bedrijfstakpensioenfonds.

19 Pensioenfonds Horeca & Catering(1)
Per gaat er heel veel veranderen aan de pensioenregeling. De regeling wordt omgezet in een pure individuele ouderdomspensioenregeling.

20 Pensioenfonds Horeca en Catering(2)
De nu aan de regeling gekoppelde nabestaanden- en wezenpensioenregeling komt te vervallen. Wellicht gaat het pensioenfonds een nabestaande-regeling als vrijwillig product invoeren. Hier moet dan extra premie voor worden betaald.

21 Pensioenfonds Horeca & Catering(3)
De toetredingsleeftijd voor het pensioenfonds wordt verlaagd van 25 naar 21 jaar. Invoering van een “franchise” van euro op jaarbasis. Voor part-timers franchise per uur. (4,84 euro horeca en 4,60 euro contractcatering)

22 Pensioenfonds Horeca & Catering(4)
Regeling blijft een middelloon regeling met indexering. Elk gewerkt jaar bouw je een bedrag aan pensioen op. Elk jaar wordt dit bedrag aangepast aan de inflatie. Over het percentage beslist het bestuur. Dit percentage kan 0,00 zijn.

23 Pensioenfonds Horeca & Catering(5)
Het totaal van de per jaar opgebouwde bedragen plus indexering op die bedragen is je pensioenbedrag per jaar.

24 Stichting pensioenfonds Recreatie(1)
Pensioenregeling blijft in grote lijn hetzelfde. Wel wordt de toetredingsleeftijd verlaagd naar 21 jaar.

25 Stichting pensioenfonds Recreatie(2)
Regeling blijft middelloonregeling met indexering. Elk gewerkt jaar bouw je een bedrag aan pensioen op. Elk jaar wordt dit bedrag aangepast aan de inflatie. Over het percentage beslist het bestuur. Dit percentage kan 0,00 zijn.

26 Stichting pensioenfonds Recreatie(3)
Onderdeel van de regeling is voor deelnemers een nabestaanden-pensioen. De deelnemer kan niet kiezen of hij hier wel of niet aan wil deelnemen.

27 Stichting pensioenfonds Recreatie(4)
Gepensioneerden kunnen als zij met pensioen gaan wel een keuze maken of zij dan ook een nabestaandenpensioen willen. Als zij dit willen houd dit in dat de ouderdomspensioenuitkering 15% lager wordt.

28 Stichting pensioenfonds Recreatie(5)
Deze pensioenregeling kent een “franchise”van euro op jaarbasis. Voor part-timers geldt er een uurfranchise van 5,28 euro per uur.

29 Stichting pensioenfonds Recreatie(6)
Het totaal van de per jaar opgebouwde bedragen plus indexering op die bedragen is je pensioenbedrag per jaar.

30 Voorbeeldberekeningen(1)
Voor de voorbeeldberekeningen nemen we steeds een werknemer die fulltime werkt en euro op jaarbasis verdient en een deeltijder die 50% werkt (19 of 20) uur werkt en euro op jaarbasis verdient en 15 jaar in de bedrijfstak werkt.

31 Voorbeeldberekeningen(2)
Premie fulltimer Horeca en catering: Bruto loon Franchise Premie betalen over x 7,15% = 746,03 De werkgever draagt hetzelfde bedrag bij.

32 Voorbeeldberekeningen(3)
Uitstapje: verschil premie oude-nieuwe regeling. In 2006 betaalde deze werknemer 3,75% x = 750 euro (1,85% daadwerkelijke premie en 1,9% herstelpremie voor het vermogensherstel van het pensioenfonds)

33 Voorbeeldberekeningen(4)
Hiervoor krijgt deze fulltime werknemer die euro op jaarbasis verdient terug: 1,5% (opbouwpercentage) x (brutoloon -/- franchise) = 156,51 euro pensioenopbouw per jaar. Als deze werknemer van 15 jaar in de horeca/catering werkzaam is en elk jaar euro verdient is zijn pensioenuitkering 15 x 156,51 = 2347,65 per jaar.

34 Voorbeeldberekeningen(5)
Uitstapje: Wat had de oude Horeca/Catering regeling deze werknemer opgeleverd? 15 jaar x 0,48 (opbouwpercentage) x = 1440 euro bruto per jaar

35 Voorbeeldberekeningen(6)
Recreatie en zweminrichtingen: Premie: / (franchise) = x 8,2%(wn-premie) = 268,80 euro premie

36 Voorbeeldberekeningen(7)
Uitkering Recreatie en Zweminrichtingen: / = x 2,13% (opbouwpercentage) = 204,48 bruto per jaar x 15 jaar = 3067 euro pensioen bruto per jaar.

37 Voorbeeldberekeningen(8)
Berekening parttimer 50% euro bruto per jaar. Horeca en catering: / (franchise) = 5217 x 7,15% = 373,02 premie. 5217 x 1,5% opbouw = 78,26 bruto opbouw x 15 jaar = 1174 bruto pensioen per jaar

38 Voorbeeldberekeningen(9)
Recreatie: / = x 8,2% premie = 393,60 premie. Pensioenuitkering = x 2,13% = 102,24 per jaar x 15 jaar = 1533,60 bruto uitkering per jaar.

39 Voorbeeldberekeningen(9a)
Als je in de Recreatie vervolgens kiest voor het verzekeren van een nabestaanden pensioen voor je partner kost je dat 15% van je ouderdoms-pensioen, Je ontvangt dan nog 85%. Als je komt te overlijden ontvangt je partner 70% van deze 85%.

40 Voorbeeldberekeningen(10)
Het lijkt of je in de Recreatie voor iets meer premie veel meer pensioen opbouwt. Dit komt omdat in de horeca uitgegaan wordt van een rendement op het vermogen van 3%. In de recreatie is dit nog 4%, maar zal in de toekomst ook moeten worden aangepast aan de meer realistische 3%.

41 Eerder stoppen met werken(1)
Vroegpensioen Horeca en Catering: Gespaarde geld toevoegen aan ouderdomspensioen. Op verzoek werknemer toevoegen aan levensloopregeling of vroegpensioen laten staan.

42 Eerder stoppen met werken(2)
Vroegpensioen Recreatie: Gespaarde geld toevoegen aan ouderdomspensioen. Of op verzoek werknemer vroegpensioen laten staan.

43 Eerder stoppen met werken(3)
Het pensioen vervroegen, dus eerder in laten gaan als de huidige 65 jaar. Dit kost geld. Geregeld in het reglement van de pensioenfondsen.

44 Eerder stoppen met werken(4)
Horeca en Catering: Vervroeging: Leeftijd % ,9 ,1 ,7 ,7 ,3 ,5 ,4 ,0

45 Eerder stoppen met werken(5)
Recreatie: Leeftijd bij herschikking Vervroegingsfactor Ouderdomspensioen % % % % % %

46 Eerder stoppen met werken(6)
Let op! Voor je 65e krijg je geen AOW. Bedrijfstakpensioen is aanvulling op AOW

47 Later kan ook! (1) In Horeca en Catering kun je er ook voor kiezen om pas later met pensioen te gaan. En dan krijg je een hogere pensioenuitkering.

48 Later kan ook! (2) In de recreatie kun je kiezen voor laag-hoog of hoog-laag pensioen. De eerste jaren na je 65e juist een hoog (of laag) pensioen en de jaren daarna een lager (of juist hoger) pensioen.

49 Vut overgangsregelingen(1)
De Horeca en de Contractcatering kennen overgangsregelingen voor de VUT. Door overheidsbeleid worden sectoren gedwongen te stoppen met regelingen die eerder stoppen met werken mogelijk maken.

50 Vut overgangsregelingen(2)
Horeca (SOHOR) Alleen nog toegankelijk voor werknemers met geboortejaren 1945, 1946 en 1947. Geboortejaar ’45 en ’46 bij 59 jaar, Geboortejaar ’47 bij 60 jaar.

51 Vut overgangsregelingen(3)
3 opties: eerst 50% stoppen, na 1 jaar volledig stoppen, uitkering 75% Een jaar later stoppen, maar dan meteen volledig en uitkering van 75% 2 jaar later volledig stoppen, uitkering dan 80%

52 Vut overgangsregelingen(4)
Minimaal aantal dienstjaren direct voorafgaand aan deeltijduittreding: 10 jaar 11 jaar 13 jaar (bij direct voltijd uittreden dient er een dienstverband te zijn vanaf )

53 Vut overgangsregelingen(5)
Premie 1,4% voor alle werknemers waarvan werknemers 0,7% betalen. Werkgevers betalen ook 0,7%.

54 Vut overgangsregelingen(6)
Bijverdiensten Alles wat je naast de SOHOR-uitkering bijverdient waardoor uitkering + loon samen meer is dan 95% van je oude loon wordt gekort. Wel moeten alle bijverdiensten worden opgegeven.

55 Vut overgangsregelingen(7)
Contractcatering(SUCON) Deze regeling diende te worden aangepast aan nieuwe wettelijke regels.

56 Vut overgangsregelingen(8)
Evenwicht vinden tussen premiebetalers en de beperkte groep die nog SUCON uitkering zou kunnen gaan ontvangen, rekening houdende met belasting-wetgeving en wetgeving gelijke behandeling.

57 Vut overgangsregelingen(9)
Nieuwe regeling in schema: Geboortejaar Vut Leeftijd Jaren gewerkt in cc Was Wordt Was Wordt 1946 of eerder , , 1954 en later - - Nvt Nvt

58 Vut overgangsregelingen(10)
Premie: Alle werknemers in sector betalen 1,2% (was 1,5%) Alle werknemers die gebruik kunnen maken betalen extra 3,5% (samen 4,7%)

59 Vut overgangsregelingen(11)
Alle werknemers die gebruik kunnen maken zitten in een “gesloten bestand”. Deze groep krijgt opnieuw de keuze voorgelegd of zij van de regeling gebruik willen maken en dus ook de extra premie willen betalen.

60 Vut overgangsregelingen(12)
Hoogte SUCON-uitkering is 75% van het gemiddeld verdiende loon. Tot geboortejaar 50 kan vut later ingaan dan de minimale leeftijd, uitkering wordt dan hoger.

61 Vut overgangsregelingen(13)
Bijverdiensten worden gekort op SUCON-uitkering.

62 Vut overgangsregelingen(14)
Voor degenen die niet in gesloten bestand zitten komt er een vrijwillige bijspaarregeling voor het pensioen waar de werkgever de helft van de premie betaald met een maximum van 1%.

63 Levensloopregeling(1)
Werknemer mag er voor kiezen om maximaal 12% van zijn bruto- inkomen in de levensloopregeling te storten. De werknemer mag het geld uit de levensloopregeling gebruiken om verlof te financieren. Dit kan zijn tijdens zijn loopbaan, maar eventueel ook voorafgaande aan het ouderdomspensioen.

64 Levensloopregeling(2)
In het levenslooppotje mag maximaal 210% van het jaarloon zitten. Op die manier kan de werknemer maximaal 3 jaar verlof tegen 70% van zijn jaarloon opnemen. Als (een deel van) het geld is opgebruikt mag er weer opnieuw gespaard worden.

65 Levensloopregeling(3)
Bij het opnemen van gelden(bruto) uit de levensloopregeling krijg je een klein extra fiscaal voordeel. (183 euro per jaar dat je gespaard hebt) Je moet kiezen tussen of een levensloopregeling of een spaarloonregeling.

66 Wellicht tot volgend jaar
Dit was de workshop Wellicht tot volgend jaar


Download ppt "Pensioen, VUT en Levensloop"

Verwante presentaties


Ads door Google