De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe WW Veranderingen in 2006 Versie 4.0 Opbouw van het verhaal •I De WW •II WW en ontslag •III Winter-WW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe WW Veranderingen in 2006 Versie 4.0 Opbouw van het verhaal •I De WW •II WW en ontslag •III Winter-WW."— Transcript van de presentatie:

1

2 De nieuwe WW Veranderingen in 2006 Versie 4.0

3 Opbouw van het verhaal •I De WW •II WW en ontslag •III Winter-WW

4 I De WW •Van kracht sinds 1 april en 1 oktober 2006 •Basis: SER-advies •FNV Bouw was tegen

5 Overzicht nieuwe situatie •Voor iedereen één WW •Daarna bijstand of IOW

6 Nieuwe WW •Als je 26 van de laatste 36 weken hebt gewerkt •Duur: 3 tot 38 maanden •Hoogte: 1e 2 maanden 75% laatste loon

7 Terug naar werk vanuit WW •Taak voor CWI en UWV •‘Maatwerk’: de situatie bepaalt •A-route voor mensen die het zelf redden, B-route voor anderen •UWV stelt ‘reïntegratievisie’ op •IRO

8 IOW •Uitkering ná WW •Werkloos na 60: geen vermogenstoets of partnertoets •Boven 50: geen vermogenstoets •UWV: individuele beslissing over sollicitatieplicht

9 Gevolgen 20-jarige •Uitkering korter (3 maanden) •Uitkering hoger –2 maanden 75% laatste loon –Daarna 70% •Na 3 maanden: bijstand

10 Gevolgen 28- of 43-jarige •Uitkering even lang •2 maanden hogere uitkering (75%) •Na WW: bijstand

11 Gevolgen 58-jarige •Max. uitkering van 5 jaar naar 3 jaar en 2 maanden •Uitkering eerste maanden hoger (75%) •Na WW: IOW (bijstand zonder vermogenstoets)

12 Samengevat •Middengroep: lichte verbetering •Jongeren: sneller recht op hogere maar kortere uitkering •Ouderen: uitkering veel korter, eerste maanden hoger, en betere bescherming na WW

13 Oordeel FNV Bouw •FNV Bouw en FNV Bondgenoten waren tegen •Te weinig compensatie voor verkorting duur •Meerderheid in FNV vóór

14 Wijzigingen ontslag •Regels bij collectief ontslag •Recht op WW

15 Regels bij collectief ontslag •CWI toetst niet meer op –economische noodzaak collectief ontslag –anciënniteit (maar op afspiegeling) •Ontslagvergoeding blijft mogelijk

16 Ontslag en recht op WW •Geen recht op WW bij: –Verwijtbaar ontslag met een dringende reden –Beëindiging dienstbetrekking door werknemer zonder redelijke bezwaren tegen voortzetting

17 Verschil met oude situatie •Bezwaar maken tegen ontslag voor WW niet meer noodzakelijk •Dus alleen bezwaar als je het er niet mee eens bent

18 III Winter-WW •Regeling Cyclische WW afgeschaft •‘Winter-WW’ weer mogelijk •Werkgever betaalt extra voor veroorzaken WW •Per 1-1-06

19 ‘Werkgever betaalt’ •Voor bouw en schilders •Hoge premie bij contracten korter dan een jaar •Lage premie bij lange of vaste contracten •Effect nog niet duidelijk

20 Oordeel FNV Bouw •Afschaffing cyclische werkloosheid is prima •‘Werkgever betaalt’ ook •Mogelijk gevaar: vast personeel verdrongen door uitzendkrachten


Download ppt "De nieuwe WW Veranderingen in 2006 Versie 4.0 Opbouw van het verhaal •I De WW •II WW en ontslag •III Winter-WW."

Verwante presentaties


Ads door Google