De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe pensioenregeling en levensloop. Inhoud •Achtergrond nieuwe pensioenregeling en levensloop •Geboren vóór 1950 •Geboren vanaf 1950 •Gevolgen voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe pensioenregeling en levensloop. Inhoud •Achtergrond nieuwe pensioenregeling en levensloop •Geboren vóór 1950 •Geboren vanaf 1950 •Gevolgen voor."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe pensioenregeling en levensloop

2 Inhoud •Achtergrond nieuwe pensioenregeling en levensloop •Geboren vóór 1950 •Geboren vanaf 1950 •Gevolgen voor FPU Politie •Levensloop

3 Achtergrond nieuwe pensioenregeling en levensloop •Kabinet wil stimuleren dat werknemers langer doorwerken. Daarom geldt voor werknemers geboren vanaf 1950: afschaffing fiscale ondersteuning FPU en AFUP. •Ook wil kabinet betere combinatie werk en privé. Daarom voor iedereen: de levensloopregeling.

4 Tot 2006 AOW FPU +AFUP = FPU Politie 65 Ouderdomspensioen AOW

5 Executieve aanstelling*FPU +AFUP algemeen < schaal 11 +AFUP specifiek FPU Politie van 1 januari 2001 tot 2006 Geb > 1951 én Executieve aanstelling*FPU + AFUP algemeen op 12 maart 1999 én +AFUP specifiek op 31 december 2000 +‘garantiejaren’ overgangs regeling 2001 Geb < 1951 én Executieve aanstelling* op 12 maart 1999 én FPU + op 31 december 2000 AFUP onder FLO voorwaarden -ATH aanstelling of -Executieve aanstelling* FPU + AFUP algemeen >schaal 11 * of aangewezen ATH aanstelling

6 AFUP onder FLO voorwaarden afspraken in CAO Politie •Aanspraken worden niet gewijzigd, regeling wel aangepast aan fiscale regels •Geboren vóór 1950 –AFUP onder FLO voorwaarden en OP •Geboren in 1950 –AFUP onder FLO voorwaarden en Keuzepensioen •Dus: nieuwe aanvullende afspraken Politie zijn niet van toepassing

7 Geboren vóór 1950 AOW FPU +AFUP 65 Ouderdomspensioen AOW

8 Geboren vóór 1950 •FPU (excl. AFUP) blijft grotendeels gehandhaafd. •2 tot 3 maanden langer doorwerken om hetzelfde niveau te bereiken. •Voorwaarden: –werknemer bouwt sinds 1 april 1997 onafgebroken pensioen op bij ABP. –werknemer heeft tenminste 10 dienstjaren voorafgaand aan FPU.

9 Geboren vóór 1950- FPU excl. AFUP •Werknemer geboren vóór 1 december 1944? –krijgt met 61 jaar dezelfde uitkering als onder de oude regeling. •Werknemer geboren op of vóór 1 april 1947? –krijgt met 61 jaar + 2 maanden dezelfde uitkering als onder de oude regeling met 61 jaar. •Werknemer geboren na 1 april 1947? –krijgt met 62 jaar + 3 maanden dezelfde uitkering als onder de oude regeling met 62 jaar.

10 Geboren vóór 1950 (en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) afspraken in CAO Politie • Opbouw AFUP stopt –FPU + opgebouwde AFUP = meer dan standaard FPU •Bijdrage werkgever aan levensloop •Verhoogde opbouw ABP Nabestaandenpensioen (65+)

11 Geboren vóór 1950 •Ouderdomspensioen vanaf 65 jaar •Opbouw wijzigt niet

12 Geboren vanaf 1950 (of geboren vóór 1950 en niet doorlopend deelnemer sinds 1 april 1997) AOW FPU +AFUP 65 Ouderdomspensioen AOW

13 Geboren vanaf 1950 •ABP OuderdomsPensioen wordt ABP KeuzePensioen. •Dat kan tussen het 60ste en 70ste ingaan. Deeltijdpensioen is ook mogelijk. •Werknemer gaat meer pensioen opbouwen. •Verhoging opgebouwde OP (onder voorwaarden) •FPU/AFUP vervalt, opgebouwde en bijgespaarde FPU/AFUP kan worden toegevoegd aan ABP KeuzePensioen.

14 ABP KeuzePensioen AOW 6065 ABP KeuzePensioen AOW

15 Geboren vanaf 1950 (en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) afspraken in CAO Politie •Nieuw ambitieniveau •Niet alles meer geregeld in pensioenregeling

16 Geboren vanaf 1950 (en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) Nieuw ambitieniveau inclusief Levensloop •Executief/aangewezen ATH < schaal 11 –76% ML op 60 jaar •Executief > schaal 11 en ATH –66,5% ML op 61 jaar

17 Geboren vanaf 1950 (en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) Kenmerken •Veel verschillende factoren bepalen eindresultaat •Werknemer maakt zelf keuzes

18 Geboren vanaf 1950 (en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) Hoe wordt nieuwe aansprakenniveau bereikt ? •Voor alle werknemers sector Politie,voorheen AFUP Algemeen,nu: –Extra verhoging opbouw ABP pensioen (NP 65+) –Werkgeversbijdrage levensloop –Werknemersbijdrage levensloop •+ Voor executief/ aangewezen ATH ‘er < schaal 11, voorheen AFUP Specifiek,nu: –Toelage bezwarende functie (TBF) tbv levensloop •+ Voor doelgroep met voorheen ‘garantiejaren AFUP’,nu: –Voorwaardelijke Extra verhoging reeds opgebouwde ABP pensioen –Inhaaltoelage bezwarende functie (iTBF) tbv levensloop

19 ABP KeuzePensioen en Levensloop Politie (en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) AOW 6065 ABP KeuzePensioen AOW Levens -loop NP 65+ FPU+AFUP+Extra’s Politie +Verhoogde Opbouw

20 Executieve aanstelling* ABP KeuzePensioen + evt.Levensloop < schaal 11 Eerder stoppen met werken vanaf 2006 Geb > 1951 én Executieve aanstelling* ABP KeuzePensioen + evt.Levensloop op 12 maart 1999 én op 31 december 2000 overgangs Regeling 2001 geb < 1951 én Executieve aanstelling*Aanspraak op niveau op 12 maart 1999 én AFUP onder FLO voorwaarden op 31 december 2000 -ATH aanstelling of -Executieve aanstelling* <1950 FPU + AFUP alg + evt.Levensl. > schaal 11 >1950 ABP KeuzePens + evt.Levensl. * of aangewezen ATH aanstelling

21 Hoe informeert ABP werknemers? •Pensioenprognose 2005 •Pensioenoverzicht 2006 (inclusief extra pensioenaanspraken Politie) •www.abp.nlwww.abp.nl •Klantenservice 045-5796070


Download ppt "Nieuwe pensioenregeling en levensloop. Inhoud •Achtergrond nieuwe pensioenregeling en levensloop •Geboren vóór 1950 •Geboren vanaf 1950 •Gevolgen voor."

Verwante presentaties


Ads door Google