De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomsten hervorming FLO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomsten hervorming FLO"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomsten hervorming FLO
College voor Arbeidszaken/VNG 13, 14, 15 december 2006

2 Programma Inhoud nieuwe regeling – loopbaanplan Inhoud overgangsrecht
Onderdeel overgangsrecht: levensloopbijdrage

3 Inhoud CAO-afspraak: afschaffing FLO
Nieuw personeel: tijdelijk in bezwarende functie. Loopbaanplan en na ongeveer 20 jaar tweede loopbaan. Zittend personeel: inhoud overgangsrecht afhankelijk van: - wel/niet bezwarende functie - aantal dienstjaren op geboortedatum van betrokkene c.q. recht op FPU

4 Nieuwe regeling Voor wie:
Voor personeel dat vanaf 1 januari 2006 in dienst komt van een oud-FLO-functie die bezwarend is Definitie bezwarend: Een betrekking met een hoge belasting door frequent draaien van piket of het werken in roosterdiensten en deelname aan daaruit voortvloeiende werkzaamheden in de uitruk met als gevolg een verhoogde kans op gezondheidsklachten.

5 Inhoud nieuw stelsel Verplichte PAM
Maximaal 20 jaar werken in bezwarende functie Verplicht loopbaanplan  tweede loopbaan Garantiesalaris en afbouw toelagen Regeling arbeidsongeschiktheid Hogere levensloopbijdrage

6 Overgangsrecht Voorwaarden:
werkzaam bij ambulancedienst of beroepsbrandweer Functie gaf toen uitzicht op FLO-ontslag Sinds onafgebroken “FLO-betrekking” vervuld Rechten afhankelijk van: Aantal dienstjaren op 1 januari 2006 Functie feitelijk bezwarend Geboortedatum ambtenaar / recht op FPU

7 Vier groepen in overgangsrecht
Geboren na 1949, 20 dj of meer, bezwarende functie Geboren na 1949, minder dan 20 dj, bezwarende functie Geboren voor 1950, bezwarende functie Niet bezwarende functie a geboren na 1949, meer dan 20 dj b geboren voor 1950 – recht op FPU Geen overgangsrecht voor: Niet bezwarende functie, geboren na 1949, minder dan 20 dj Niet bezwarende functie, geboren voor 1950, maar geen recht op FPU, minder dan 20 dj.

8 Dienstjaren Definitie:
Brandweer: jaren bij gemeentelijk brandweerkorps, jaren werkzaam als buschauffeur/trambestuurders bij stadsvervoer (mits FLO), jaren vrijwilliger brandweer (mits daadwerkelijk en regelmatig in uitruk). Ambulance: jaren bij gemeentelijke ambulancedienst, jaren bij ambulancedienst ziekenhuis of particulier, jaren werkzaam als buschauffeur/trambestuurders bij stadsvervoer (mits FLO). NB jaren als oproepkracht tellen wel mee, vgl vrijwilligers NB jaren als uitzendkracht tellen niet mee, want niet in dienst

9 In schema zittend personeel bezwarend niet bezwarend > 1949
< 1950 (3) ≥ 20 dj. (1) < 20 dj. (2) > 1949 (4a) < 1950 (4b)

10 Overgangsgroep 1 Geboren na 1949, 20 dj of meer, bezwarende functie

11 Geboren na 1949, 20 dj of meer, bezwarende functie (1)
Keuzemogelijkheden op 55* jaar * Of zoveel later als de FLO-leeftijd hoger was dan 55 jaar Onbetaald verlof op 59 jaar Levensloopbijdrage (volstorting) Inkoop ouderdomspensioen

12 Geboren na 1949, 20 dj of meer, bezwarende functie (2)
Keuzemogelijkheden: Standaard: volledig buitengewoon verlof – 80% bezoldiging tot 59 jaar Afwijkingen: 50% werken – 90% bezoldiging (ambulance: 60% - 95%) 100% doorwerken – bonus 20% per jaar Ontslag nemen – 100% bonus Geldt tot 59 jaar Voorwaarden: medische geschiktheid en dienstbelang Mogelijkheid tot opschuiven keuzemoment FLO 59 en 60 Geen keuzemogelijkheden; direct onbetaald verlof

13 Geboren na 1949, 20 dj of meer, bezwarende functie (3)
NOTA BENE’s Bezoldiging is inclusief vt en eju, exclusief overwerkvergoeding Witte of groene belastingtabel Referteperiode van 12 maanden voor ‘gebeurtenis’: ook persoonlijke en algemene salarisverhoging wordt gemiddeld Switchen tussen keuzemogelijkheden Aanvraagtermijn 6 maanden

14 Geboren na 1949, 20 dj of meer, bezwarende functie (4)
Onbetaald verlof op 59 jaar Financiering door levensloop en ouderdomspensioen FLO 60 (2 jaar levensloop) Uitstel onbezoldigd verlof FLO 59 en FLO 60

15 Geboren na 1949, 20 dj of meer, bezwarende functie (5)
Arbeidsongeschiktheid tussen 50 en 55 jaar geen ontslag wel reïntegratieactiviteiten: definitieve herplaatsing Ziek na leeftijd 55 Niet ziekmelden Overstappen naar keuze die mogelijk is

16 Overgangsgroep 2 Geboren na 1949, minder dan 20 dj, bezwarende functie

17 Geboren na 1949, minder dan 20 dj, bezwarende functie (1)
Tweede loopbaan Indien niet: Vanaf 55 jaar minder werken Moment x: Volledig buitengewoon verlof Onbetaald verlof op 59 jaar (inkoop levensloop en extra OP)

18 Geboren na 1949, minder dan 20 dj, bezwarende functie (2)
Tweede loopbaan: loopbaanplan MOET Voorkomt voortijdige uitval vanwege arbeidsongeschiktheid Coronel: gezondheidsrisico’s vóór 55 Nieuw beleid van toepassing. Uitzonderingen en aanvullingen brandweer: eerst zoeken binnen gemeente Erkenning verworven competenties Salarisgarantie bij nieuwe functie binnen gemeente: bevriezing bij nieuwe functie buiten gemeente: individuele afspraak

19 Geboren na 1949, minder dan 20 dj, bezwarende functie (3)
Periode tot 59 jaar (onbetaald verlof) 1) Minder werken op 55 jaar 50% werken - 90% bezoldiging Ambulance 60% - 95% van de eigen bezoldiging (mogelijkheid tot opschuiven) 2) Gedeeltelijk doorbetaald volledig buitengewoon verlof Moment afhankelijk van dj op Hoogte afhankelijk van dj op (zie tabel volgende sheet)

20 Geboren na 1949, minder dan 20 dj, bezwarende functie (4)
Aantal dienstjaren op Periode afbouw werken (50%- 90%) Leeftijd ingang ged. betaald buitengewoon verlof Percentage van bezoldiging 15 tot 20 Van 55 tot 56 56 80 % 10 tot 15 Van 55 tot 57 57 78 % 5 tot 10 Van 55 tot 58 58 75% Minder dan 5 Van 55 tot 59 59 Ingang LL en OP

21 Geboren na 1949, minder dan 20 dj, bezwarende functie (5)
NOTA BENE’s Bezoldiging is inclusief vt en eju, exclusief overwerkvergoeding Witte of groene belastingtabel Referteperiode van 12 maanden voor ‘gebeurtenis’: ook persoonlijke en algemene salarisverhoging wordt gemiddeld

22 Overgangsgroep 3 Geboren voor 1950, bezwarende functie
Rechten afhankelijk van recht op FPU Wel FPU: FPU-ontslag op moment oude FLO-leeftijd. Tot 60 jaar aangevuld tot 80%, vervolgens 70% bezoldiging Geen FPU: rechten afhankelijk van dienstjaren (meer/minder dan 20)

23 Overgangsgroep 4a Niet bezwarende functie, geboren na 1949, meer dan 20 dj
Over de 20 dj vóór 2006 ontvangt de medewerker een levensloopbijdrage van 2% van salaris. Uitvoering: over het jaarsalaris van jaren (handreiking CvA) niet pensioengevend moment van uitbetalen: juli 2006 of in overleg ivm levensloop Na 1 januari 2006 reguliere werkgeversbijdrage levensloop

24 Overgangsgroep 4b Niet bezwarende functie, geboren voor 1950 – recht op FPU
Keuze: FPU-ontslag op 60 jaar en drie maanden aanvulling tot 62 jaar 80%, vervolgens 70% FPU-ontslag op enig moment daarna aanvulling conform FPU gemeenten

25 Levensloop

26 Onderdeel overgangsrecht: levensloop
Deze levensloopregeling is alleen van toepassing op medewerkers die: op 31 december 2005 werkzaam waren in een functie die recht gaf op FLO en, geboren zijn na 1949 en, die werkzaam zijn een bezwarende functie Dus over medewerkers op wie artikel 9b:21 CAR of 9b:44 CAR van toepassing is. Meer of minder dan 20 dienstjaren van belang bij inkoop. Minder dan 20 dienstjaren naar rato, maar men kan inlopen.

27 LOGA-pad Loyalis berekent de periodieke bijdrage die de werkgever geeft om de gestelde doelen te bereiken. De medewerker heeft alle vrijheid te doen met deze werkgeversbijdrage levensloop wat hij wil Maar: alleen bij het volgen van het LOGA-pad garandeert de werkgever dat de 210% (of 140%) wordt bereikt (of naar rato bij minder dan 20 dienstjaren).

28 LOGA-pad (2) De werknemer volgt het LOGA-pad als hij:
deelneemt aan de levensloopregeling bij Loyalis in het product Loyalis levensloop brandweer & ambulance Zijn complete werkgeversbijdrage inlegt op zijn levenslooprekening bij Loyalis Niet tussentijds (vóór het bereiken van leeftijd 59/60 jaar) zijn levenslooptegoed opneemt

29 Bijdrage meer dan 12% Een aantal medewerkers zou per jaar > 12% in moeten leggen om het doel te bereiken, maar kan niet > 12% fiscaal gefacilieerd inleggen op zijn levenslooprekening. Voor deze medewerkers splitst de werkgever de storting van de bijdrage in: een levensloopbijdrage van 12%; een netto-uitkering van het resterende deel. Speciaal om voor de genoemde categorie medewerkers het doel alsnog te bereiken biedt Loyalis een netto spaarverzekering aan onder dezelfde voorwaarden als Loyalis levensloop brandweer & ambulance. Als de medewerker de netto-uitkering op de netto-rekening van Loyalis zet, blijft de garantie van 210% (140%) behouden.

30 Verklaring werknemer Wet: schriftelijke verklaring deelnemer levensloop Werkgever: vóór 1 januari 2007 laten tekenen. Gevolgen niet getekend: Medewerker volgt niet meer LOGA-pad Werkgever geeft dit door aan Loyalis; polis wordt beëindigd Loyalis stort geld terug, werkgever betaalt uit (correctie loonaangifte)

31 Vanaf 2007 Loyalis berekent benodigde werkgeversbijdrage per medewerker: maatwerk. Planning: vanaf mei 2007 iedere maand storten.

32 Polis In januari ontvangen deelnemers de polis
Keuze overlijdensrisicoverzekering (financiert medewerker zelf) Tot 1 maart 2007 de tijd om polis stop te zetten

33 Wat staat nog open Bij vertrek vóór 59 jaar: afkoop levensloopbijdrage
Levensloopbijdrage voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten Overstappen naar een andere functie

34 Meer informatie Voor werkgever: www.vng.nl
Voor medewerker: werkgever en helpdesk Loyalis


Download ppt "Informatiebijeenkomsten hervorming FLO"

Verwante presentaties


Ads door Google