De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Ziekte en Reintegratie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Ziekte en Reintegratie"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Ziekte en Reintegratie
Beroepsincidenten Loondoorbetaling bij ziekte Herbeoordelingsoperatie WAO Compensatie inkomensgevolgen WIA

2 Beroepsincidenten

3 Beroepsrisico’s Voor ambtenaren die arbeidsongeschikt zijn geraakt door dienstongeval of beroepsziekte verandert in materiële zin de rechtspositie NIET. MAAR procedure wijzigt wel: Werknemer moet zelf per individueel geval verzoek om vergoeding van loonschade indienen bij werkgever. Dit gebeurde vroeger automatisch. Criteria voor bepaling of sprake is van dienstongeval of beroepsziekte en criteria van hoogte zijn NIET gewijzigd.

4 Dienstongeval een ongeval, welk in overwegende mate zijn oorzaak vindt in de aard van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden, waaronder deze moesten worden verricht, en dat niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten;

5 Beroepsincident een dienstongeval of een beroepsziekte voortvloeiend uit een gevaarzettende situatie die rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van zijn taak waaraan de ambtenaar zich vanwege zijn specifieke functie niet kan onttrekken.

6 Loondoorbetaling bij ziekte

7 Achtergrond afspraken
In sociaal akkoord tussen kabinet en sociale partners zijn afspraken gemaakt over: loondoorbetaling bij ziekte (in totaal niet boven 170% in eerste twee ziektejaren) en maatregelen hiermee samenhangend (preventie en reïntegratie)

8 Vooraf In CAO GEEN afspraken gemaakt voor de periode vanaf twee jaar na ziekmelding i.v.m. de komst van het nieuwe stelsel van arbeidsongeschiktheid (WIA). Wel afspraak over compensatie voor <35% arbeidsongeschikten

9 Belangrijkste wijzigingen BBP
Staffel loondoorbetaling Samentelling ziekteperioden Beloning loonvormende arbeid en reïntegratie Dienstongevallen Gewezen ambtenaren Overgangsbepaling

10 Staffel loondoorbetaling:
In de eerste zes ziektemaanden 100% bezoldiging In de tweede zes ziektemaanden 90 % bezoldiging In de derde zes ziektemaanden 80 % bezoldiging Vervolgens 70 % van de bezoldiging. Oftewel: Volledig ziek Ziekteperiode kortingspercentage 1e 6 maanden 0 % na 6 maanden 10 % na 12 maanden 20 % na 18 maanden 30 %

11 Beloning loonvormende arbeid en reintegratieactiviteiten
Gedeeltelijk ziek en > 80 % van het gebruikelijke aantal contract- uren werken en tussen de 35 – 80 % van het gebruikelijke aantal contract- uren werken en max 35 % van het gebruikelijke aantal contract- uren werken Ziekteperiode Kortings% 1e 6 mnd 0 % na 6 mnd 2 % 6,5 % na 12 mnd 4 % 13 % na 18 mnd 6 % 19,5 %

12 Eerste ziektedag % doorbetaling per voor 1 januari 2004 80% 1 januari 2004 70% 1 juli 2004 1 januari 2005 1 juli 2005 90% 1 september 2005 100% 1 januari 2006

13 Samentelling ziekteperioden in geval van zwangerschaps- en bevallingsverlof
A. Loondoorbetaling bij ziekte I II week 5 1 16 2 beter griep beter Zwangersch./bevallingsverlof Gebroken been Oud: Periode I en II worden samengeteld. Nieuw: Periode I en II worden niet samengeteld.

14 Samentelling ziekteperioden in geval van zwangerschaps- en bevallingsverlof (2)
Loondoorbetaling bij ziekte Nieuw Vanaf I Gebroken been I Zwangerschaps- en bevallingsverlof II Gebroken been 5 16 Samentelling alleen als periode I en II dezelfde oorzaak hebben en onmiddellijk voorafgaand en aansluitend op zwangerschapsbevallingsverlof.

15 Samentelling ziekteperiodes in geval van zwangerschaps en bevallingsverlof (3)
B. Berekening periode van 2 jaar waarin ontslag wegens ziekte niet mag I zie ook bij loondoorbetaling bij ziekte II Schema: Arbeidsongeschiktheid niet tgv zwangerschap Arbeidsongeschiktheid tgv zwangerschap Arbeidsongeschiktheid niet tgv zwangerschap Periode I Periode II Periode III In oude situatie deed het er niet toe hoe lang periode II was. In nieuwe situatie moet periode II ≤ 4 weken zijn, wil samentellen mogelijk zijn.

16 Herbeoordelingsoperatie WAO

17 Herbeoordeling WAO Wie? Geboren na 1 juli 1954 Waaraan?
Nieuw schattingsbesluit Wanneer afgerond? Medio 2006 (verlenging?) Persoonlijke oproepbrief

18 Relatie WIA Geen WAO blijft van kracht Ook HPT (benutten verdiencapaciteit) CAO-afspraak Benutten verdiencapaciteit Anders compensatie (volledig ; 5 jaar)

19 Regeling Uitbreiding uren Anders aanbieding functie
Inkomensverlies: - volledige compensatie - voor vijf jaar Toelage telt mee voor pensioen en eju

20 Dienstongeval Inspanningsverplichting bij afschatting:
Gewezen ambtenaar volledig ao Inspanningsverplichting van 30 maanden Doel is terugkeer in arbeidsproces

21 Compensatie inkomensgevolgen WIA

22 WIA Invoeringsdatum 1 januari 2006 Staatsblad??? HPT/Suppletie???
FOA???

23 CAO Minder dan 35% ao In dienst houden Compensatie inkomensverlies
Inkomensverlies (70% ; 5 jaar) Toelage = pensioengevend = eindejaarsuitkering

24 Voorbeelden Ambtenaar 30% arbeidsongeschikt
Oorspronkelijke bezoldiging = € 2500 Huidige bezoldiging = € 2200 Inkomensverlies = € 300 Compensatie = € 210 (70% van 300) Zelfde ambtenaar ontvangt periodiek Huidige bezoldiging = € 2275 Compensatie = € 210 (70% van 300) (periodiek blijft buiten beschouwing)

25 Zelfde ambtenaar werkt meer onregelmatig (hogere OT)
Oorspronkelijke bezoldiging = € 2500 Huidige bezoldiging = € 2350 Inkomensverlies = € 150 Compensatie = € 105 (70% van 150) Zelfde ambtenaar wordt bevorderd Huidige bezoldiging = € 2650 Inkomensverlies = € 0 Compensatie = € 0


Download ppt "Workshop Ziekte en Reintegratie"

Verwante presentaties


Ads door Google