De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfsgezondheidszorg in Suriname, de huidige situatie L.P.Chin-Kon-Sung Bedrijfsarts/Occupational Health Physician.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfsgezondheidszorg in Suriname, de huidige situatie L.P.Chin-Kon-Sung Bedrijfsarts/Occupational Health Physician."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfsgezondheidszorg in Suriname, de huidige situatie L.P.Chin-Kon-Sung Bedrijfsarts/Occupational Health Physician

2 Indeling naar de zorg die bedrijven bieden  Curatief en Bedrijfsgezondheidszorg  Curatief  SOR  Geen

3 Aspecten van bedrijfsgezondheidszorg  Safety (veiligheid)  Verstrekken van PPE (PBM)  PMO op basis van fysieke risico’s (geluid, dampen, gassen, fysieke arbeid)

4 Organisatie BGZ  HSEQ afdeling  Gericht op veiligheid (safety), minder op welzijn/health  Geluid, dampen/gassen  Bedrijfsarts ontbreekt

5 Bedrijfsartsen in Suriname  Huisartsen die verbonden zijn aan bedrijven om m.n. curatieve zorg te verlenen aan rechthebbenden.  Claimbeoordeling (ziekteattest)  Keuringen (aanstellingskeuringen, periodiek medsich onderzoek)

6 Bedrijfsartsen Suriname: type  Multinationals (Suralco/BHP Billiton)  BGZ, contracting, alleen preventief  BA in dienst loontrekker (Medicare)  BA als contractor op bedrijf (EBS, Bruynzeel)  BA als contractor, extern, poli van de arts zelf, bedrijf betaald  BA extern, bedrijf vergoed de kosten, geen contract

7 Claimbeoordeling: vaststellen of een werknemer arbeidsgeschikt is of niet  Recht op loondoorbetaling  CAO bepaalt (beperkt aantal ziektedagen)  Huisarts stelt (partiele) arbeidsongeschiktheid vast  Ziekteattesten afgegeven door de specialist sanctioneren

8 Verzuimbegeleiding  Verzuimbeleid ontbreekt/procedure vaak wel  Bedrijfsarts bepaalt arbeidsgeschiktheid en duur  Leidinggevende vaart op advies BA  HR is leading  Verzuimanalyse ontbreekt veelal

9

10 Verzuimkenmerken  Frequentie hoog  Verzuimpercentage laag  Gemiddelde verzuimduur laag  Verzuimdrempel/hervattingsdrempel door arts bepaald

11 Reintegratie bij langdurige verzuim  Specialist stelt tijdelijke arbeidsongeschikt vast (volledig ao/lichte dienst/volledg hv)  Geen gebruik van mogelijkheden voor arbeid  Organisatie niet berekend voor aangepast werk  SMO vaak afwezig (alle keyplayers bij elkaar)  Periode van loondoorbetaling CAO bepaald  Reintegratie naar andere functie  Vaststelling arbeidsongeschikt na einde loondoorbetaling

12 Verplichtingen werkgever tav bgz  CAO  SOR verzekering (kostenaspect)  Geen verplichting RI&E  Geen verplichting PPE  Geen bronaanpak, wel PPE

13 Knelpunten rol BA  Patient-arts relatie onder druk (curatief- claimbeoordeling)  BA wordt door wg betaalt  Wg kan BA rechtstreeks benaderen  Medisch geheim  Richtlijnen

14 Beroepsziekten  SOR formulier  Lijst beroepsziekten outdated  Geen nationale registratie  2007 cursus NCvB  Online registratie beroepsziekten.nl


Download ppt "Bedrijfsgezondheidszorg in Suriname, de huidige situatie L.P.Chin-Kon-Sung Bedrijfsarts/Occupational Health Physician."

Verwante presentaties


Ads door Google