De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Presentaties 1. Overgang van Stichting Pensioenfonds Océ naar PME Door: Leen Streng – bestuurslid pensioenfonds Océ Presentatie nieuwe pensioenregeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Presentaties 1. Overgang van Stichting Pensioenfonds Océ naar PME Door: Leen Streng – bestuurslid pensioenfonds Océ Presentatie nieuwe pensioenregeling."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda Presentaties 1. Overgang van Stichting Pensioenfonds Océ naar PME Door: Leen Streng – bestuurslid pensioenfonds Océ Presentatie nieuwe pensioenregeling PME Door: Alfred Hamelink – pensioenconsulent PME

2 Gepensioneerden Presentatie Overgang van uw pensioen van
Stichting Pensioenfonds Océ naar PME Door L. Streng Maart 2014 Gepensioneerden

3 Waarom naar PME? De werkgever kiest ervoor om vanaf 1 januari 2014 de pensioenregeling onder te brengen bij PME. Pensioenfonds heeft de mogelijkheden onderzocht voor alle pensioenen; - naar verzekeraar; - een gesloten fonds; - naar PME. Keuze voor PME sluit het beste aan bij huidige pensioentoezegging. Bij overdracht naar PME is door de werkgevers een bruidsschat in het vooruitzicht gesteld.

4 Gepensioneerden (1) Verandert uw pensioenuitkering? Nee. De uitkering wordt overgenomen door PME. Dat geldt voor alle ingegane pensioenen, dus voor: • het ingegaan vroegpensioen (VP); • het ingegaan ouderdomspensioen (OP); • het ingegaan levenslang partnerpensioen (PP); • het ingegaan tijdelijk partnerpensioen (TPP); • het ingegaan wezenpensioen (WzP); • het ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen.

5 Gepensioneerden (2) Heeft u alleen ouderdomspensioen en levenslang partnerpensioen opgebouwd, dan verandert er niets. PME kent ook een ouderdomspensioen en een levenslang partnerpensioen. PME neemt uw opgebouwde pensioenen over. Echter: Heeft u een nog niet ingegaan tijdelijk partnerpensioen, dan wordt dit omgezet in extra levenslang partnerpensioen. Heeft u een nog niet ingegaan ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen, dan worden deze pensioenen omgezet in de verhouding 100:70. Het is mogelijk dat er hierdoor een kleine verschuiving plaatsvindt tussen het ouderdomspensioen en het levenslang partnerpensioen. Dit gebeurt niet wanneer u geboren bent voor 1950.

6 Overige bepalingen (1) Overgangsregeling Ontvangt u een vroegpensioenuitkering, dan heeft u mogelijk recht op een uitkering uit de overgangsregeling vroegpensioen op basis van artikel 20 van de Océ-cao. Deze uitkering werd tot nu toe door het Océ pensioenfonds uitbetaald namens de werkgevers. Océ en Canon hebben met het Océ pensioenfonds afgesproken dat deze uitkering bij het Océ pensioenfonds wordt omgezet in extra ingegaan vroegpensioen. Betrokkenen zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. Uitruilbaar partnerpensioen Het opgebouwde levenslang partnerpensioen wordt volledig uitruilbaar voor extra ouderdomspensioen. De keuze voor uitruil maakt u bij ingang van het ouderdomspensioen. Een eenmaal gemaakte keuze is definitief. Ook als u met vroegpensioen bent, en uw ouderdomspensioen is nog niet is ingegaan, dan kunt u deze keuze nog maken.

7 Overige bepalingen (2) Ingegaan wezenpensioen Ontvangt u van het Océ pensioenfonds een wezenpensioen, dan neemt PME deze uitkering over. Dit pensioen ontvangt u tot en met de maand van de 21e verjaardag (met eventuele verlenging naar 27 jaar indien u studeert). Opgebouwd wezenpensioen Het opgebouwde wezenpensioen wordt ook overgedragen naar PME. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de 18-jarige leeftijd en bij studerende kinderen tot hun 27-jarige leeftijd.

8 Overige bepalingen (3) Echtscheiding Het nog niet ingegaan ouderdomspensioen en levenslang partnerpensioen worden omgezet in de verhouding 100:70. Het Océ pensioenfonds respecteert de afspraken die u heeft gemaakt met uw ex- partner over de verdeling van pensioen. Deze afspraken kunnen leiden tot een andere verhouding van het ouderdomspensioen en het levenslang partnerpensioen dan 100:70. U heeft van het Océ pensioenfonds een brief ontvangen waarin staat wat dit voor u persoonlijk betekent.

9 Verder is nog van belang….
De korting van 4,09% is per 1 augustus 2013 met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. Dit is mede mogelijk gemaakt door de bruidsschat. In december heeft u hierover een brief ontvangen. Gepensioneerden hebben een nabetaling ontvangen. Afwikkeling herstelplan en ontwikkeling financiële positie in 2013. Omdat de dekkingsgraad van het fonds ruim boven 104,3% uitsteeg, is het toepassen van de laatste noodmaatregel niet nodig. Het fonds maakt nu de balans op voor de overgang naar PME. In de zomer zal het fonds een eindafrekening maken ten gunste van alle gepensioneerden en (gewezen) deelnemers. U ontvangt daarover medio 2014 een persoonlijke brief. Nogmaals voor alle duidelijkheid, de korting van PME in april 2014 is niet van toepassing op de pensioenen die zijn overgekomen van het Océ pensioenfonds. In de toekomst is het verlenen van toeslagen of het korten van rechten afhankelijk van de financiële positie van PME.    

10 Verder is nog van belang….
Overgangsperiode De medewerkers van het Océ pensioenfonds zijn in 2014 nog een half jaar beschikbaar om uw vragen te beantwoorden, pensioenberekeningen te maken en pensioenbetalingen te doen. Daarna: Servicedesk PME Telefoonnummer Postadres Pensioenfonds van de Metalektro, Postbus 9103, 1006 AC AMSTERDAM


Download ppt "Agenda Presentaties 1. Overgang van Stichting Pensioenfonds Océ naar PME Door: Leen Streng – bestuurslid pensioenfonds Océ Presentatie nieuwe pensioenregeling."

Verwante presentaties


Ads door Google