De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contract met Nationale Nederlanden Deelnemersvergadering 11 december 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contract met Nationale Nederlanden Deelnemersvergadering 11 december 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Contract met Nationale Nederlanden Deelnemersvergadering 11 december 2012

2 Contract NN • Waarom nu meer aandacht voor dit contract NN? • Voorgaande jaren: alleen een paar sheets over het huidige LOPENDE contract. • Echter: contract loopt eind volgend jaar af (31 DECEMBER 2013). • In 2013 zal discussie over een EVENTUEEL nieuw contract starten. • Daarom NU (dec 2012) meer info over de contractuele bepalingen einde van dit huidige contract 2

3 Contractperiode: 5 jaar 2009 t/m 2013 Herverzekeringcontract met garantieclausule Alle risico’s voor NN bijvoorbeeld: • Beleggingsrisico’s • Langleven – en A.O. risico etc. Wel risico voor SPGV: kredietrisico op NN 3 Contract NN

4 Zolang het contract loopt: • Zekerheid dat de toegezegde pensioenen levenslang NOMINAAL worden uitgekeerd • Eventueel winstdeling (technisch resultaat en overrente) 4 Contract NN

5 Zolang het contract loopt: • Vraag: Wordt mijn pensioen gekort als het rendement lager is dan 4%? Antwoord: Nee! Door de garantie behoudt de deelnemer altijd zijn opgebouwd pensioen, ook bij een lager dan 4% rendement, zelfs bij een negatief rendement. • Vraag: Wat gebeurt er als het rendement hoger is dan 4%? Antwoord: Het rendement > 4% (overrente) vloeit terug naar de middelen van SPGV. • De middelen van het fonds kunnen worden gebruikt voor indexatie! 5 Contract NN

6 Pensioenaanspraken einde contract 1) Alle aanspraken blijven achter bij NN 2) Alle aanspraken worden overgedragen naar andere verzekeraar, fonds e.d. 3) Splitsing van de opgebouwde aanspraken: a. Inactieven (gepensioneerden en “slapers”) blijven achter bij NN b. Opgebouwde pensioenaanspraken actieven naar elders 6 Contract NN

7 Wat gebeurt er aan het einde v/h contract als SPGV de pensioenaanspraken achterlaat bij NN? • SPGV blijft verschuldigd: Excassovergoeding en administratiekosten voor waardeoverdrachten (hiervoor wordt in JV gereserveerd) • SPGV heeft keuze tussen: A) beëindiging van de overrentedeling of B) voortzetting van de overrentedeling Opm. Als SPGV ALLE aanspraken weg haalt dan (verrekening) is er niets meer verschuldigd 7 Contract NN

8 Keuze bij beëindiging van het contract tussen: A Voortzetting overrentedeling (kans op toekomstige indexatie) B Beëindiging overrentedeling (geen kans op indexatie) A Bij voortzetting blijven kosten verschuldigd: - alle administratiekosten - kosten vermogensbeslag - uitkeringsgarantie vergoeding - kosten garantievergoeding Deze kosten worden betaald uit de overrente. Bij tekort na 2 jaar meer dan 5% van VPV vervalt recht op overrentedeling B Bij beëindiging: geen kosten verschuldigd ps: recht op deel technisch resultaat vervalt in zowel bij voortzetting als bij beëindiging 8 Contract NN

9 NN zal aan een nieuwe verzekeraar de marktwaarde van beleggingen overdragen. (Jaarverslag 2011 50,6 mln) De nieuwe verzekeraar zal voor de pensioen- aanspraken de marktprijs vragen (rekening houdend met marktrente/recente overlevingsgrondslagen) (Jaarverslag 2011 57,8 mln) Verschil (tekort) circa 7,2 mln 9

10 Rol van de DNB bij collectieve waardeoverdrachten en een mogelijke beëindiging van een pensioenfonds Ontwikkeling in de pensioen sector • Van ruim 700 fondsen ult. 2007 naar 440 fondsen eind aug. 2012 • Momenteel 50 lopende liquidatie trajecten. Herverzekerde fondsen blijven (meestal) bij de verzekeraar • Uit praktische overwegingen • Andere opties moeilijk financierbaar DNB toetst de besluitvorming bij liquidatie 10


Download ppt "Contract met Nationale Nederlanden Deelnemersvergadering 11 december 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google