De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contract met Nationale Nederlanden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contract met Nationale Nederlanden"— Transcript van de presentatie:

1 Contract met Nationale Nederlanden
Deelnemersvergadering 11 december 2012

2 Contract NN Waarom nu meer aandacht voor dit contract NN?
Voorgaande jaren:  alleen een paar sheets over het huidige LOPENDE contract. Echter: contract loopt eind volgend jaar af (31 DECEMBER 2013). In 2013 zal discussie over een EVENTUEEL nieuw contract starten. Daarom NU (dec 2012) meer info over de contractuele bepalingen einde van dit huidige contract

3 Contract NN Contractperiode: 5 jaar 2009 t/m 2013
Herverzekeringcontract met garantieclausule Alle risico’s voor NN bijvoorbeeld: Beleggingsrisico’s Langleven – en A.O. risico etc. Wel risico voor SPGV: kredietrisico op NN

4 Contract NN Zolang het contract loopt:
Zekerheid dat de toegezegde pensioenen levenslang NOMINAAL worden uitgekeerd Eventueel winstdeling (technisch resultaat en overrente)

5 Contract NN Zolang het contract loopt:
Vraag: Wordt mijn pensioen gekort als het rendement lager is dan 4%? Antwoord: Nee! Door de garantie behoudt de deelnemer altijd zijn opgebouwd pensioen, ook bij een lager dan 4% rendement, zelfs bij een negatief rendement. Vraag: Wat gebeurt er als het rendement hoger is dan 4%? Antwoord: Het rendement > 4% (overrente) vloeit terug naar de middelen van SPGV. De middelen van het fonds kunnen worden gebruikt voor indexatie!

6 Contract NN Pensioenaanspraken einde contract
1) Alle aanspraken blijven achter bij NN 2) Alle aanspraken worden overgedragen naar andere verzekeraar, fonds e.d. 3) Splitsing van de opgebouwde aanspraken: a. Inactieven (gepensioneerden en “slapers”) blijven achter bij NN b. Opgebouwde pensioenaanspraken actieven naar elders

7 Contract NN Wat gebeurt er aan het einde v/h contract als SPGV de pensioenaanspraken achterlaat bij NN? SPGV blijft verschuldigd: Excassovergoeding en administratiekosten voor waardeoverdrachten (hiervoor wordt in JV gereserveerd) SPGV heeft keuze tussen: A) beëindiging van de overrentedeling of B) voortzetting van de overrentedeling Opm. Als SPGV ALLE aanspraken weg haalt dan (verrekening) is er niets meer verschuldigd

8 Contract NN Keuze bij beëindiging van het contract tussen:
A Voortzetting overrentedeling (kans op toekomstige indexatie) B Beëindiging overrentedeling (geen kans op indexatie) A Bij voortzetting blijven kosten verschuldigd: - alle administratiekosten - kosten vermogensbeslag - uitkeringsgarantie vergoeding - kosten garantievergoeding Deze kosten worden betaald uit de overrente. Bij tekort na 2 jaar meer dan 5% van VPV vervalt recht op overrentedeling B Bij beëindiging: geen kosten verschuldigd ps: recht op deel technisch resultaat vervalt in zowel bij voortzetting als bij beëindiging

9 Contract NN NN zal aan een nieuwe verzekeraar de marktwaarde van beleggingen overdragen. (Jaarverslag ,6 mln) De nieuwe verzekeraar zal voor de pensioen-aanspraken de marktprijs vragen (rekening houdend met marktrente/recente overlevingsgrondslagen) (Jaarverslag ,8 mln) Verschil (tekort) circa 7,2 mln

10 Rol van de DNB bij collectieve waardeoverdrachten en een mogelijke beëindiging van een pensioenfonds
Ontwikkeling in de pensioen sector Van ruim 700 fondsen ult naar 440 fondsen eind aug. 2012 Momenteel 50 lopende liquidatie trajecten. Herverzekerde fondsen blijven (meestal) bij de verzekeraar Uit praktische overwegingen Andere opties moeilijk financierbaar DNB toetst de besluitvorming bij liquidatie


Download ppt "Contract met Nationale Nederlanden"

Verwante presentaties


Ads door Google