De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meldt u zich aan en maak eventuele machtigingen bekend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meldt u zich aan en maak eventuele machtigingen bekend."— Transcript van de presentatie:

1 Meldt u zich aan en maak eventuele machtigingen bekend

2 2 e Deelnemersvergadering van Stichting ECI Pensioenfonds

3 Agenda 1.Opening (10:00u) 2.Toelichting besluit bestuur waardeoverdracht uitvoering aan derde partij (10:05u) 3.Toelichting voorgenomen besluit tot liquidatie van het pensioenfonds (10:35u) 4.Oordeel van de werkgever over liquidatie (10:50u) 5.Oordeel van het verantwoordingsorgaan over liquidatie (10:55u) 6.Gelegenheid tot het stellen van vragen aan het bestuur (11:00u) 7.Stemming over voorgenomen besluit tot liquidatie (11:30u – 11:45u) 8.Bekendmaking en sluiting (12:00u)

4 Waar wordt straks over gestemd? •De pensioenwet bepaalt dat de pensioenen moeten worden ondergebracht bij een andere partij, als: •Het pensioenfonds een te lage dekkingsgraad (<104,1%) heeft, en •Het pensioenfonds geen sponsor meer heeft •Dit is het geval bij pensioenfonds ECI •Het bestuur vraagt straks dan ook uw instemming voor de opheffing van het fonds

5 Keuze nieuwe uitvoerder

6 Verschillende mogelijke uitvoerders •Aegon •Delta Lloyd •Nationale Nederlanden •ASR •Centraal beheer Achmea •Zwitserleven •Bedrijfspensioenfonds voor de detailhandel •Pensioenfonds Grafische Bedrijven Alleen AEGON, Delta Lloyd en Pensioenfonds Grafische Bedrijven wilden een offerte uitbrengen

7 Keuze nieuwe uitvoerder Belangrijkste kenmerken van deze uitvoerders: Pensioenfonds PGB •Kans op koopkrachtbehoud op lange termijn •Kans op extra kortingen AEGON/Delta Lloyd •Garantie op nominaal pensioen (geen kortingen meer) •Enige uitzondering hierop is faillissement verzekeraar •Geen koopkrachtbehoud

8 PGB valt af Drie redenen: - Niet de laagste korting van de drie - Kans op extra korting in 2013 - Werkgever kiest voor verzekeraar

9 Dus twee verzekeraars over Voor overname pensioenrechten wordt een verschillende prijs gevraagd: Delta Lloyd, korting ca. 26% Aegon, korting ca. 20% Deze percentages zijn voor validering van de cijfers door de accountant. Daadwerkelijke korting kan nog +/- 1% afwijken.

10 Besluit bestuur •Bestuur heeft gekozen voor Aegon •Handtekeningen zijn gezet •Pensioenrechten per 14/12/12 overgedragen naar Aegon •Vermogen is overgedragen •Risico’s vanaf 14/12/12 afgedekt

11 Wat betekent dat voor u? •Totale korting op pensioenrechten van ca. 20% •Reeds 17,5% gekort in december 2012 •Restkorting in januari 2013 •Pensioen uitkering januari 2013 door pensioenfonds ECI verzorgd (voor Aegon) •Afwikkeling pensioenfonds ECI 1 e helft 2013 •Eventueel liquidatiesaldo wordt gebruikt voor indexatie.

12 Toelichting op liquidatie

13 Toelichting voorgenomen besluit tot liquidatie •Op 8 augustus 2012 heeft het bestuur het voorgenomen besluit tot liquidatie van het fonds. •Op 14 december rechten en vermogen naar Aegon •Instemming van deelnemersvergadering wordt gevraagd •Ja, eens met liquidatie stichting •Nee, niet eens met liquidatie stichting Let op: Bestuur vraagt hiermee geen vrijwaring van hun handelen!

14 Oordeel van de werkgever •De werkgever betreurt de gang van zaken rondom het pensioenfonds ECI in hoge mate, mede omdat daarmee duidelijk is geworden dat de hoge extra bijdrage van de werkgever in de afgelopen 5 jaar eigenlijk voor niets is geweest. •Als werkgever was het al niet verantwoord door te gaan met deze hoge lasten, maar het feit dat de gehele situatie leidt tot korting in de pensioenrechten voor onze medewerkers is onverkwikkelijk. •Anderzijds zijn we wel van mening van het bestuur niets te verwijten is en dat de voorgenomen liquidatie van het fonds een juist besluit is, hoe negatief bepaalde effecten ook zijn.

15 Oordeel van het Verantwoordingsorgaan •Primair: het verantwoordingsorgaan heeft geen bestuurlijke macht en heeft geen besluitvorming c.q. bestuurs- verantwoordelijkheid in de onderhavige besluitvorming. •Wel heeft het bestuur het wenselijk geacht over de ontstane situatie verantwoording af te leggen aan het verantwoordings- orgaan. Dat hebben we op prijs gesteld. •Wij betreuren de ontstane situatie in hoge mate. Wij zijn van mening dat de huidige situatie van het pensioenfonds en de opstelling van de DNB weinig of geen ruimte laat voor andere alternatieven dan liquidatie van het pensioenfonds. •In dat kader ondersteunen we voorgenomen route die thans gevolgd wordt, al blijft het de verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds.

16 Gelegenheid tot stellen vragen aan het bestuur Wie heeft er een vraag?

17 Stemming liquidatie

18 Toelichting voorgenomen besluit tot liquidatie •Op 8 augustus 2012 heeft het bestuur het voorgenomen besluit tot liquidatie van het fonds. •Op 14 december rechten en vermogen naar Aegon •Instemming van deelnemersvergadering wordt gevraagd •Ja, eens met liquidatie stichting •Nee, niet eens met liquidatie stichting Let op: Bestuur vraagt hiermee geen vrijwaring van hun handelen!

19 Stemming over het voorgenomen besluit •Vraag: stemt u in met opheffing van de Stichting Pensioenfonds ECI, zoals het bestuur d.d. 8 augustus 2012 heeft genomen en is beschreven in het voorgenomen bestuursbesluit •Uitslag is bij meerderheid van stemmen

20 Het bestuur dankt u voor uw komst en het uitbrengen van uw stem en wenst u een goede reis naar huis Uitkomst en sluiting

21 Backup slides

22 Toelichting bestuur op de gang van zaken Artikel 84 van de Pensioenwet: Verplichting tot collectieve waardeoverdracht bij liquidatie van de pensioenuitvoerder De pensioenuitvoerder is verplicht tot waardeoverdracht aan een andere pensioenuitvoerder bij liquidatie van de eerstgenoemde pensioenuitvoerder.

23 Toelichting bestuur op de gang van zaken Artikel 150 lid b van de Pensioenwet: Overdracht, herverzekering of onderbrenging bij eindigen pensioenregeling Wanneer een pensioenregeling eindigt tijdens de periode waarin een korte termijn herstelplan van kracht is: b. gaat het pensioenfonds binnen een door de toezichthouder te stellen termijn over tot het overdragen, herverzekeren of onderbrengen herverzekeren bij een verzekeraar, overdragen aan een verzekeraar of onderbrengen bij een pensioenfonds van de pensioenverplichtingen op basis van een procedure welke ter kennis en instemming van de toezichthouder wordt gebracht


Download ppt "Meldt u zich aan en maak eventuele machtigingen bekend."

Verwante presentaties


Ads door Google