De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De pensioenregeling verandert Wat vindt u? Disclaimer: deze presentatie bevat algemene informatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De pensioenregeling verandert Wat vindt u? Disclaimer: deze presentatie bevat algemene informatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen."— Transcript van de presentatie:

1 De pensioenregeling verandert Wat vindt u? Disclaimer: deze presentatie bevat algemene informatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

2 Programma Waarom verandert de pensioenregeling? Huidig pensioen in vogelvlucht Dilemma’s Geef uw mening

3 Waarom verandert de pensioenregeling? Het pensioenakkoord leidt tot nieuwe wetgeving op het gebied van pensioen Dat leidt tot veranderingen in de pensioenregeling Ons doel: een goed en betaalbaar pensioen, nu en in de toekomst PFZW kan daarbij verschillende keuzes maken Die keuzes wil het bestuur van PFZW graag aan u voorleggen om goede afwegingen te maken

4 Bestuur PFZW Het bestuur van PFZW bestaat uit: vertegenwoordigers van werknemersorganisaties: • Abvakabo FNV • CNV Publieke Zaak • FBZorg • NU’91 en vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties: • ActiZorgondernemers • GGZ Nederland • VGN • MO groep • NVZ 4

5 Huidig pensioen in vogelvlucht

6 Pensioen in Nederland Individueel Overheid/AOW Werkgever/PFZW • Collectief: lage kosten • Solidair: risico’s samen delen • Verplicht: hele sector doet mee

7 € 400 Zo bouwt u pensioen op (salaris: € 30.000, fulltime werken) PREMIE RENDEMENT PENSIOEN OPBOUW Jaarlijks, levenslang vanaf 65 PFZW wil pensioen laten meegroeien met de inflatie Arbeidsongeschiktheid Nabestaanden € 5.000 € 20.000 € 15.000

8 Daarom belegt PFZW dus!  Als pensioen niet meegroeit met de inflatie, kun je er steeds minder voor kopen  Daarom wil PFZW de pensioenen indexeren  Indexeren is erg duur •OF: hoge premie •OF: hoog rendement  PFZW belegt daarom een deel van het pensioengeld, om zo de indexering te kunnen betalen •70% zakelijke waarden •30% vastrentende waarden  Sinds 1970 is het gemiddelde rendement zo’n 8%

9 Dekkingsgraad € aanwezig € benodigd € 112 miljard = 97% rendement rente = PFZW, eind 2011 langleven premie € 115 miljard

10 Beleggen brengt risico’s met zich mee En rendement, gemiddeld zo’n 8% sinds 1971

11 € 2.000 2052 4%: € 400 2012 3%: € 600 40 jaar Lagere rente betekent dat PFZW meer geld in kas moet hebben

12 De levensverwachting neemt toe Daardoor wordt het pensioen duurder

13 Door al deze ontwikkelingen schommelt de dekkingsgraad van dag tot dag

14 Lager dan 105% Géén indexering In uiterste geval: verlagen Tussen 105 -130% Gedeeltelijke indexering Hoger dan 130% Volledige indexering De indexering hangt af van de dekkingsgraad jaarlooncijferdekkingsgraadindexcijfer 20081.82%148%1.82% 20093.67%92%0% 20102,85%108%0,72% 20111,56%104%0% 20121.43%97%0% Hoger dan 150% Extra indexering

15 Dilemma 1

16 Welk pensioen zou u kiezen? Een vast pensioenbedrag of Een geïndexeerd pensioenbedrag

17 Een vast pensioenbedrag pensioen blijft gelijk koopkracht daalt

18 pensioen groeit mee met de inflatie koopkracht blijft op peil Een geïndexeerd pensioenbedrag

19 Welk pensioen zou u kiezen? Een vast pensioenbedrag of Een geïndexeerd pensioenbedrag 19

20 Beide keuzes brengen risico met zich mee Een vast pensioenbedrag • Zeer voorzichtig beleggen • Bedrag wordt nooit verlaagd • Maar ook nooit verhoogd • Hoge inflatie = veel koopkrachtverlies Een geïndexeerd pensioenbedrag • Deel van het pensioengeld in zakelijke waarden beleggen • Pensioen groeit mee met de inflatie (hoge dekkingsgraad) • Maar als de dekkingsgraad te laag is, dan groeit het pensioen niet mee • Bij zeer lage dekkingsgraad wordt pensioen verlaagd

21 pensioen blijft gelijk koopkracht daalt Vast bedrag klinkt zeker, maar is het niet Niemand weet hoe hoog de inflatie zal zijn

22 pensioen groeit niet altijd mee koopkracht blijft niet altijd op peil Indexeren vraagt om beleggen… en dat brengt risico’s met zich mee

23 Wat vindt u? PFZW moet streven naar een vast pensioenbedrag of PFZW moet streven naar een geïndexeerd pensioenbedrag 23

24 Dilemma 2

25 De economie schommelt PFZW moet jaarlijks een keuze maken Niet wachten met ingrijpen, ieder jaar meteen maatregelen nemen of Een paar jaar wachten, want de economie kan weer aantrekken of inkrimpen

26 Laag rendement /rente De dekkingsgraad daalt PFZW grijpt meteen in: • Geen indexering • Pensioen verlagen Dekkingsgraad weer terug op niveau Ieder jaar meteen maatregelen nemen Hoog rendement / rente De dekkingsgraad stijgt PFZW grijpt meteen in: • Wel indexering • Pensioen verhogen Dekkingsgraad weer terug op niveau

27 Laag rendement /rente De dekkingsgraad daalt PFZW wacht even: • De economie trekt mogelijk weer aan • Nu geen onnodige paniek Maar: wat als de economie niet aantrekt? Eerst een paar jaar wachten Hoog rendement / rente De dekkingsgraad stijgt PFZW wacht even: • Mogelijk daalt de economie later weer • Daarom nu reserveren voor “het geval dat” Maar: deelnemers profite- ren nu niet van weelde

28 Wat vindt u? PFZW moet niet te lang wachten met maatregelen nemen • Dan blijft de dekkingsgraad steeds in evenwicht en schuiven we tekorten niet door naar de toekomst. • Maar het pensioenbedrag schommelt dan wel (zowel naar boven als naar beneden). of PFZW moet eerst even wachten • De economie schommelt. Meteen reageren is niet nodig, de economie komt waarschijnlijk vanzelf weer in evenwicht. • Maar wat als de economie dat niet doet? Dan schuift PFZW tekorten en overschotten door naar de toekomst.

29 Dilemma 3

30 PFZW moet een keuze maken: gepensioneerden en werkenden hetzelfde behandelen? Voor alle deelnemers geldt hetzelfde beleid of Gepensioneerden anders behandelen dan werkenden

31 Gepensioneerden niet anders behandelen Gepensioneerden niet méér beschermen dan mensen die werken Want samen vangen we de klappen op, dat is solidariteit Maar gepensioneerden voelen maatregelen meteen in hun portemonnee (werkenden niet)

32 Gepensioneerden moeten beschermd worden Want zij voelen de klap direct en hebben geen tijd om te wachten en eventueel langer door te werken Maar werkenden voelen de klap dan extra hard, want de rekening wordt door minder mensen gedeeld Gepensioneerden anders behandelen

33 Wat vindt u? PFZW moet alle deelnemers hetzelfde behandelen • Dat past bij solidariteit en samen delen • Maar: gepensioneerden voelen het direct in hun portemonnee of PFZW moet gepensioneerden anders behandelen dan werkenden • Gepensioneerden worden beschermd in hun koopkracht • Maar: wie gaat dat betalen?

34 U kunt uw mening ook via internet geven

35 Geef uw mening op pfzw.nl/ditvindik

36 Dank voor uw aandacht!

37 Door de vergrijzing zijn de risico’s steeds minder gemakkelijk op te vangen


Download ppt "De pensioenregeling verandert Wat vindt u? Disclaimer: deze presentatie bevat algemene informatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen."

Verwante presentaties


Ads door Google