De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen rond pensioen. Inkomen voor later in Nederland de 3 pijlers van pensioen Sociale verzekeringen ABP pensioen verzekeringen u zelf sociale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen rond pensioen. Inkomen voor later in Nederland de 3 pijlers van pensioen Sociale verzekeringen ABP pensioen verzekeringen u zelf sociale."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen rond pensioen

2 Inkomen voor later in Nederland de 3 pijlers van pensioen Sociale verzekeringen ABP pensioen verzekeringen u zelf sociale partners (CAO) overheid

3   Herstelplan ABP   Pensioenakkoord 2004 • •van eindloon naar middelloon • •wijzigingen nabestaandenpensioen   Stand van zaken vroegpensioen Programma

4 Financiële positie ABP 1998-2003 Jaar Vermogen (in mrd) Verplichtingen (in mrd) Dekkingsgraad (in %) 1998135,799,1137 1999146,8104,2141 2000150,3112,3134 2001147,3121,0122 2002135,6131,7103 2003150,4138,5109

5 •forse stijging ambtenarensalarissen veroorzaakt forse stijging lasten •beleggingsopbrengst valt tegen •rente daalt Financiële positie ABP verslechterd! Financiële positie ABP verslechterd!

6  Ten minste kostendekkende premie met daar bovenop een (variabele) solvabiliteitsopslag.  Indexatie deelnemers (actieven, slapers, gepensioneerden) afhankelijk van hoogte dekkingsgraad Herstelplan ABP de kern van het plan

7   Overgang naar Middelloon   en aanpassing pensioenregeling op gebied van:   Nabestaandenpensioen   Herplaatsingstoelage   Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid Pensioenakkoord 2004

8 Tot 1-1-2004 Eindloon  Pensioenjaren tot 2004 • deeltijd  Inkomen van 2004  Franchise: € 15.250  Opbouwpercentage 1,75% voorwaardelijke indexatie

9 Opbouw tot 1-1-2004 op blad 2

10 Vanaf 1-1-2004 Middelloon  Berekening per jaar • deeltijd  Salaris van dat jaar  Opbouwpercentage 1,9% tot 1,75%  Franchise: € 13.000 tot € 15.250 voorwaardelijke indexatie

11 •Gelijkwaardig pensioenresultaat bij gelijkmatige carrière •Gelijkwaardig pensioenresultaat (EL / ML) door: •Verlagen franchise •Verhogen opbouwpercentage •Pensioengevend maken variabele beloning Overgang naar Middelloon

12 3 opbouwpercentages en franchisebedragen 1,9% 13.000 1,8% 14.250 1,75% 15.250 In of na 1964 1954 t/m1963 Vóór 1954 Middelloon Geboren:

13 Op te bouwen vanaf 1-1-2004 blad 3

14 Eindloon tot 2004 OP AOW ABP pensioen eindloon en middelloon Middelloon vanaf 2004 Houd rekening met AOW-hiaat

15 AOW voor gehuwden geboren voor 1-1-1950 € 7.950 AOW toeslag ABP  Partner jonger dan 65 jaar • AOW toeslag • inkomensafhankelijk

16 AOW voor gehuwden geboren op/na 1-1-1950 € 7.950 AOW Loyalis AOW Aan- vullingsplan ABP  Recht op AOW vanaf 1-1-2015? • geen AOW toeslag voor jongere partner

17 Loyalis AOW aanvullingsplan oplossingen voor het AOW-hiaat Twee aanvullingsmogelijkheden  AOW aanvullingsplan netto • leeftijdsverschil 1 tot 5 jaar  AOW aanvullingsplan lijfrente • leeftijdsverschil 5 –11 jaar Vraag een offerte aan op www.loyalis.nl

18 ABP ExtraPensioen inleg  U bepaalt de hoogte van de inleg • geen minimum, wel fiscaal maximum • aftrekbaar voor de loonheffing  Rendement van de ABP beleggingen • 100% inlegbescherming  Bij pensionering kiest u voor aanvulling op • FPU op OP of beide  Uitkering volgt de indexatie van ABP pensioenen  Bij overlijden doorwerking in NP

19 Eindloon tot 2004 Middelloon vanaf 2004 NP ANW of AOW ABP Nabestaandenpensioen eindloon en middelloon

20 ABP nabestaandenpensioen recht op ABP Nabestaandenpensioen  de partner • door huwelijk • door geregistreerd partnerschap • door aanmelding bij het ABP  de (ex) partner?  kinderen tot 21 jaar vóór 65 jaar

21 1 januari 2004 Franchise 21 Bij overlijden voor 65 jaar Nabestaandenpensioen 5/7

22 1 januari 2004 Franchise 22 Bij overlijden vanaf 65 jaar Nabestaandenpensioen 5/7 5/14

23 ABP Nabestaandenpensioen

24 Anw uitkering   geboren voor 1-1-1950   kinderen jonger dan 18 jaar   afhankelijk van eigen inkomen

25 NP Voor 65 jaar ANW ABP Nabestaandenpensioen wat ontvangt de partner? ANW- compensatie ANW- hiaat TIP: www.abp.nlwww.abp.nl met ‘mijn ABP’ alle mogelijkheden op een rij NP AOW Vanaf 65 jaar NPNP PPP

26 Loyalis Anw Maatwerkplan Vult de Anw compensatie aan tot het volledige Anw bedrag Voorbeeld Anw uitkering € 12.500,- Anw compensatie € 5.500,- (afhankelijk van pensioenjaren) Anw maatwerkplan € 7.000,-   Anw Plusdekking, als aanvulling op het Anw maatwerkplan • • vast bedrag (tot € 12.000,- )

27 Ontwikkelingen rond vroegpensioen Tot 2006 (waarschijnlijk)  Geen wijzigingen in de fiscale regels Vanaf 2006  Nieuwe wetgeving door Kabinet in voorbereiding • Mogelijk overgangsregelingen • 57 jaar en ouder op 1-1-2005? • hoogte premie? • Levensloopregeling

28 Service ABP/ Loyalis  Jaarlijks een pensioenoverzicht of een pensioen- en verzekeringsoverzicht  Internet: www.abp.nl www.abp.nl www.loyalis.nl  Klantenservice • ABP 045 5796070 • Loyalis 045 5796111


Download ppt "Ontwikkelingen rond pensioen. Inkomen voor later in Nederland de 3 pijlers van pensioen Sociale verzekeringen ABP pensioen verzekeringen u zelf sociale."

Verwante presentaties


Ads door Google