De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen rond pensioen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen rond pensioen"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen rond pensioen
2

2 Inkomen voor later in Nederland de 3 pijlers van pensioen
verzekeringen u zelf sociale partners (CAO) overheid ABP pensioen Inkomensafhankelijke toeslag opbouw toeslag: 2% voor elk jaar dat de jongere partner verzekerd is geweest als de oudste partner 65 jaar is wordt de jongste partner geacht jaar te zijn Daarna inkomenstoets Inkomen salaris: vrij 15% van het minimum loon (ca f400,- per maand) + 1/3 van het meerdere gevolg bij een salaris van meer dan f 2200,- wordt de toeslag niet uitgekeerd. Inkomen uitkering: geen vrijstelling Sociale verzekeringen

3 Programma Herstelplan ABP Pensioenakkoord 2004
van eindloon naar middelloon wijzigingen nabestaandenpensioen Stand van zaken vroegpensioen 3

4 Financiële positie ABP 1998-2003
Jaar Vermogen (in mrd) Verplichtingen Dekkingsgraad (in %) 1998 135,7 99,1 137 1999 146,8 104,2 141 2000 150,3 112,3 134 2001 147,3 121,0 122 2002 135,6 131,7 103 2003 150,4 138,5 109

5 Financiële positie ABP verslechterd!
forse stijging ambtenarensalarissen veroorzaakt forse stijging lasten beleggingsopbrengst valt tegen rente daalt 3

6 Herstelplan ABP de kern van het plan
Ten minste kostendekkende premie met daar bovenop een (variabele) solvabiliteitsopslag. Indexatie deelnemers (actieven, slapers, gepensioneerden) afhankelijk van hoogte dekkingsgraad

7 Pensioenakkoord 2004 Overgang naar Middelloon
en aanpassing pensioenregeling op gebied van: Nabestaandenpensioen Herplaatsingstoelage Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid 3

8 Tot 1-1-2004 Eindloon Pensioenjaren tot 2004 Inkomen van 2004
deeltijd Inkomen van 2004 Franchise: € Opbouwpercentage 1,75% Hier ook pensioentijd door waarde-overdracht ter sprake brengen voorwaardelijke indexatie

9 Opbouw tot op blad 2

10 Vanaf 1-1-2004 Middelloon Berekening per jaar Salaris van dat jaar
deeltijd Salaris van dat jaar Opbouwpercentage 1,9% tot 1,75% Franchise: € tot € Hier ook pensioentijd door waarde-overdracht ter sprake brengen voorwaardelijke indexatie

11 Overgang naar Middelloon
Gelijkwaardig pensioenresultaat bij gelijkmatige carrière Gelijkwaardig pensioenresultaat (EL / ML) door: Verlagen franchise Verhogen opbouwpercentage Pensioengevend maken variabele beloning 3

12 Middelloon 3 opbouwpercentages en franchisebedragen Geboren:
1,9% 1,8% 1,75% 13.000 14.250 15.250 Geboren: In of na 1964 1954 t/m1963 Vóór 1954 3

13 Op te bouwen vanaf 1-1-2004 blad 3

14 ABP pensioen eindloon en middelloon
Eindloon tot 2004 OP Middelloon vanaf 2004 Houd rekening met AOW-hiaat AOW

15 AOW voor gehuwden geboren voor 1-1-1950
ABP Partner jonger dan 65 jaar AOW toeslag inkomensafhankelijk € 7.950 toeslag Inkomensafhankelijke toeslag opbouw toeslag: 2% voor elk jaar dat de jongere partner verzekerd is geweest als de oudste partner 65 jaar is wordt de jongste partner geacht jaar te zijn Daarna inkomenstoets Inkomen salaris: vrij 15% van het minimum loon (ca f400,- per maand) + 1/3 van het meerdere gevolg bij een salaris van meer dan f 2200,- wordt de toeslag niet uitgekeerd. Inkomen uitkering: geen vrijstelling AOW

16 AOW voor gehuwden geboren op/na 1-1-1950
Recht op AOW vanaf ? geen AOW toeslag voor jongere partner ABP € 7.950 Loyalis AOW Aan- vullingsplan per vervalt de AOW-partnertoeslag voor partner jonger dan 65 jaar gemis aan AOW € ( ) bruto per jaar (geïndexeerd) gedurende de periode van het leeftijdverschil huidige partnertoeslag wordt nu al gekort met inkomsten van jongere partner. verdient jongere partner meer dan € bruto per maand: partnertoeslag nihil AOW

17 Loyalis AOW aanvullingsplan oplossingen voor het AOW-hiaat
Twee aanvullingsmogelijkheden AOW aanvullingsplan netto leeftijdsverschil 1 tot 5 jaar AOW aanvullingsplan lijfrente leeftijdsverschil 5 –11 jaar Vraag een offerte aan op

18 ABP ExtraPensioen inleg
U bepaalt de hoogte van de inleg geen minimum, wel fiscaal maximum aftrekbaar voor de loonheffing Rendement van de ABP beleggingen 100% inlegbescherming Bij pensionering kiest u voor aanvulling op FPU op OP of beide Uitkering volgt de indexatie van ABP pensioenen Bij overlijden doorwerking in NP Flexibele inleg ABP ExtraPensioen biedt alle mogelijke variaties in hoogte van de maandelijkse premie, mits de fiscale beperkingen in acht worden genomen. De premie kan jaarlijks worden aangepast al naar gelang de ontwikkelingen in de financiële situatie van de deelnemer. eens per jaar hoogte wijzigen, elk moment stoppen, geen minimum-inleg van toepassing. 100% inleg-bescherming. Dit betekent dat het beschikbare pensioenspaarsaldo van de deelnemer bij aanwending in ieder geval gelijk is aan de som van de door hem ingelegde bijdragen Inleg rendeert op basis van ABP-rendement. Hierdoor is het beleggingsrendement voor iedereen gelijk. De klant heeft niet de mogelijkheid zelf het beleggingsrisico te bepalen. Achtergrondinfo : Jaarlijkse aanpassing: De jaarrendementen over 1998, 1999 en 2000 (onder voorbehoud) zijn respectievelijk: 12,78 %, 10,04 % en ongeveer 3,5 %. Gemiddeld over de afgelopen 3 jaar: 8,77% rendement conform fondsrendement ABP, dus geen keuze voor een beleggingsmix Inhouding kosten op rendement, niet op inleg De totale inleg rendeert, de kosten gaan van het rendement af, anders dan bij lijfrentepolissen waar de kosten op de inleg worden ingehouden voordat er belegd wordt.

19 ABP Nabestaandenpensioen eindloon en middelloon
Eindloon tot 2004 Middelloon vanaf 2004 NP ANW of AOW

20 ABP nabestaandenpensioen recht op ABP Nabestaandenpensioen
de partner door huwelijk door geregistreerd partnerschap door aanmelding bij het ABP de (ex) partner? kinderen tot 21 jaar vóór 65 jaar

21 Nabestaandenpensioen
Bij overlijden voor 65 jaar 5/7 5/7 Franchise Franchise 1 januari 2004 21 3

22 Nabestaandenpensioen
Bij overlijden vanaf 65 jaar 5/7 5/14 Franchise Franchise 1 januari 2004 22 3

23 ABP Nabestaandenpensioen

24 Anw uitkering kinderen jonger dan 18 jaar
geboren voor kinderen jonger dan 18 jaar afhankelijk van eigen inkomen Omdat we vorig jaar al uitgebreid aandacht hebben besteed en slechts beperkt de tijd hebben, gaan we nu niet uitleggen hoe de ANW en NP regeling in elkaar zit, maar natuurlijk moeten we wel vertellen hoe mensen de gegevens zoals die op het pensioenoverzicht vermeld staan moeten interpreteren.

25 ABP Nabestaandenpensioen wat ontvangt de partner?
Voor 65 jaar Vanaf 65 jaar NP PPP ANW- compensatie hiaat TIP: met ‘mijn ABP’ alle mogelijkheden op een rij NP NP ANW AOW

26 Loyalis Anw Maatwerkplan
Vult de Anw compensatie aan tot het volledige Anw bedrag Voorbeeld Anw uitkering € ,- Anw compensatie € ,- (afhankelijk van pensioenjaren) Anw maatwerkplan € ,- Anw Plusdekking, als aanvulling op het Anw maatwerkplan vast bedrag (tot € ,- )

27 Ontwikkelingen rond vroegpensioen
Tot 2006 (waarschijnlijk) Geen wijzigingen in de fiscale regels Vanaf 2006 Nieuwe wetgeving door Kabinet in voorbereiding Mogelijk overgangsregelingen 57 jaar en ouder op ? hoogte premie? Levensloopregeling

28 Service ABP/ Loyalis Jaarlijks een pensioenoverzicht of een pensioen- en verzekeringsoverzicht Internet: Klantenservice ABP Loyalis Besteed hier nadrukkelijk aandacht aan het pensioenoverzicht on line, maar ook aan de andere mogelijkheden van de internetsite zoals pensioenmeter.


Download ppt "Ontwikkelingen rond pensioen"

Verwante presentaties


Ads door Google