De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FNV Bondgenoten en collectieve beschikbare premieregelingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "FNV Bondgenoten en collectieve beschikbare premieregelingen"— Transcript van de presentatie:

1 FNV Bondgenoten en collectieve beschikbare premieregelingen
Vereniging voor pensioenrecht 7 maart 2006 Anja Jongbloed

2 Agenda FNV Bondgenoten en CDC regelingen
FNV Bondgenoten uitgangspunten voor pensioenen Aanpak FNV Bondgenoten Voordelen voor werknemers Nadelen voor weeknemers Slot

3 FNV Bondgenoten en CDC regelingen 1
Werkgevers  aanpassen pensioen Motief : schimmig/onduidelijk Kosten besparen Langleven risico’s / vergrijzing Concurrentiepositie Balans oppoetsen / beheersen Werkelijk motief IAS 19 (RJ271) Beperking lasten stijging a.g.v. langleven

4 FNV Bondgenoten en CDC regelingen 2
Werkgever wil toegezegde aanspraken regeling (DB) omzetten in toegezegde bijdrage regeling (DC). Kwalificatie DC of DB is leidend voor verwerking in jaarverslaglegging

5 FNV Bondgenoten en CDC regelingen 3
Werkgever heeft geen actuariële en beleggingsrisico’s meer.  Brug te ver voor FNV Bondgenoten

6 Uitgangspunten FNV Bondgenoten
Toegezegd pensioenregeling (DB, geïndexeerde ML regeling) Streven: jaarlijks toekennen van de voorwaardelijke indexatie (kansmaximalisatie)

7 Aanpak FNV Bondgenoten 1
Meedenken met werkgever. Voorwaarden Introductie IFRS Financiële situatie onderneming Financiële situatie pensioenfonds

8 Aanpak FNV Bondgenoten 2
Handhaven van de bestaande salaris dienstjaren regelingen. (DB) Kwalificatie pensioenregeling Financiële verplichtingen werkgever (rechtspersoon) Communicatie met deelnemers

9 Aanpak FNV Bondgenoten 3
Werkgever DC regeling Prettig voor de jaarrekening Werknemers: DB regeling

10 Aanpak FNV Bondgenoten 4
Diversiteit Gedispenseerde ondernemingen BPF Ondernemingsregelingen Herverzekerde pensioenregelingen Pensioenfonds

11 Aanpak FNV Bondgenoten 5
Pensioenfonds financieel los koppelen van de onderneming. CAO afspraak: maximaal 5 jaar Voorwaarden Pensioenregeling vaststellen Systeem Indexatie

12 Aanpak FNV Bondgenoten 6
Voorwaarden vervolg Financieel gezonde start Kosten komende 5 jaar ALM-/continuïteitsstudie Beleggingsmix Openstaande rekeningen uit het verleden Dekkingsgraad Premie Zeggenschap!!

13 Aanpak FNV Bondgenoten 7
Belangrijke aandachtspunten Géén premiekorting Slapers en gepensioneerden

14 Voordelen voor werknemers
DB regeling Geen financiële band meer met de onderneming Alle rendementen zijn voor het collectief Zeggenschap

15 Nadelen voor werknemers
Alle risico’s zijn voor het deelnemers collectief Slechte beursresultaten Langlevenrisico

16 Slot Offensieve aanpak Belangen werknemers centraal
Collectief en solidair


Download ppt "FNV Bondgenoten en collectieve beschikbare premieregelingen"

Verwante presentaties


Ads door Google