De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EFFECTIEVE MEDEZEGGEN- SCHAP Vereniging voor Pensioenrecht 6 juni 2006 Mr. R.J.G. Veugelers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EFFECTIEVE MEDEZEGGEN- SCHAP Vereniging voor Pensioenrecht 6 juni 2006 Mr. R.J.G. Veugelers."— Transcript van de presentatie:

1 EFFECTIEVE MEDEZEGGEN- SCHAP Vereniging voor Pensioenrecht 6 juni 2006 Mr. R.J.G. Veugelers

2 2 / LiveLink number  Hebben gepensioneerden rechten?  Is het zinvol om een vereniging van gepensioneerden op te richten?  Kan de deelnemersraad invloed uitoefenen?  Heeft een bestuurslid, dat de gepensioneerden vertegenwoordigt, rechten?

3 3 / LiveLink number Spelers  De gepensioneerden  De vereniging van gepensioneerden  De deelnemersraad  Geleding van de deelnemersraad  Bestuursleden  Intern toezichtorgaan?

4 4 / LiveLink number De reserves  Ondernemingsraad  Vergadering van deelnemers  Referendum onder deelnemers → In deze organen zijn gepensioneerden niet vertegenwoordigd

5 5 / LiveLink number Gepensioneerden  Nakoming van de pensioentoezegging c.q. pensioenovereenkomst  Recht om niet in te stemmen met wijziging van de regeling  Rechten  Geschillenbeslechting

6 6 / LiveLink number Gepensioneerden  Wijziging - Instemming gepensioneerde -Eenzijdige wijziging art 18 PW (zwaarwichtig belang)  Nadere uitleg - Geen instemming - Geen zwaarwichtig belang  Rechten  Geschillenbeslechting

7 7 / LiveLink number Gepensioneerden  Kantonrechter  Geschillencommissie  Ombudsman pensioenen  Commissie Gelijke Behandeling  Rechten  Geschillenbeslechting

8 8 / LiveLink number Vereniging van Gepensioneerden  Collectieve actie ten behoeve van gepensioneerden  Voordracht van leden voor de deelnemersraad  Recht om de leden te informeren  Recht om gehoord te worden (art. 21 PW)  Klankbord voor deelnemersraad en bestuursleden  Rechten  Geschillenbeslechting

9 9 / LiveLink number Vereniging van Gepensioneerden  Kantonrechter  Geschillencommissie  Ombudsman niet bevoegd  Commissie Gelijke Behandeling  Rechten  Geschillenbeslechting

10 10 / LiveLink number Deelnemersraad  Gevraagd en ongevraagd advies  Recht op informatie (art. 6b lid 4 PSW / art. 100 lid 7 PW)  Rechten  Geschillenbeslechting  Kosten

11 11 / LiveLink number Deelnemersraad  Advies niet expliciet positief of negatief  Advies goed motiveren  Rechten  Geschillenbeslechting  Kosten

12 12 / LiveLink number Deelnemersraad  Ondernemingskamer (art. 6c lid 2 PSW / art. 203 PW)  Marginale toetsing (art. 6c lid 4 PSW / art. 203 lid 5 PW)  Klachtrecht bij De Nederlandsche Bank (niet meer in PW)  Rechten  Geschillenbeslechting  Kosten

13 13 / LiveLink number Deelnemersraad  Kosten gerechtelijke procedures → pensioenfonds (art. 6 c lid 10 PSW / art. 203 lid 11 PW)  Juridische kosten voor advisering niet geregeld (wetsvoorstel Giskes en Van Geen; “De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de deelnemersraad komen ten laste van het pensioenfonds.”)  Rechten  Geschillenbeslechting  Kosten

14 14 / LiveLink number Geleding binnen deelnemersraad  Minderheidsadvies (art. 6c lid 1 PSW / art. 102 PW)  Geen recht op info  Rechten  Geschillenbeslechting

15 15 / LiveLink number Geleding binnen deelnemersraad  Beroepsrecht bij de Ondernemingskamer voor specifieke zaken (art. 6ca PSW / art. 204 PW)  Alleen indien advies (of minderheidsadvies) niet wordt gevolgd  Rechten  Geschillenbeslechting

16 16 / LiveLink number Bestuurders  Stemrecht  Deskundige raadplegen (art 6 lid 4 PSW / art. 94 lid 4 PW)  Bijstand door deskundigen in vergadering  Rechten  Geschillenbeslechting  Kosten

17 17 / LiveLink number Bestuurders  Het bestuur is een democratisch orgaan en beslist met meerderheid van stemmen, tenzij daarvan statutair wordt afgeweken  Rechten  Geschillenbeslechting  Kosten

18 18 / LiveLink number Bestuurders  Niet goed mogelijk  Compromissen zijn meer waard, dan afwijkende standpunten  Rechten  Geschillenbeslechting  Kosten

19 19 / LiveLink number Bestuurders  Voor deskundige → in principe fonds  Rechten  Geschillenbeslechting  Kosten

20 20 / LiveLink number Gasunie arrest Drie werkgevers leden Drie werknemers leden Bestuur Deelnemersraad Vijf gepensioneerden Eén werknemer Evenwichtig Oude situatie

21 21 / LiveLink number Gasunie arrest Vier werkgevers leden Twee werknemers leden Bestuur Niet evenwichtig Nieuwe situatie Twee gepensioneerden

22 22 / LiveLink number Gasunie arrest Advies Deelnemersraad  Nieuwe situatie niet evenwichtig  Herstel door gekwalificeerde meerderheid  Bestuur neemt advies niet over  Ondernemingskamer bepaalt dat bestuur besluit moet intrekken

23 23 / LiveLink number Gasunie arrest Advies Deelnemersraad  Kosten adviseur voor pensioenfonds  Bestuur neemt advies niet over  Ondernemingskamer bepaalt dat bestuur besluit moet intrekken

24 24 / LiveLink number Gasunie arrest Advies Deelnemersraad  Vetorecht werkgever afschaffen  Bestuur neemt advies niet over  Ondernemingskamer bepaalt dat bestuur besluit moet intrekken


Download ppt "EFFECTIEVE MEDEZEGGEN- SCHAP Vereniging voor Pensioenrecht 6 juni 2006 Mr. R.J.G. Veugelers."

Verwante presentaties


Ads door Google