De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 juni 2005 Vereniging voor Pensioenrecht Henriëtte de Lange

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 juni 2005 Vereniging voor Pensioenrecht Henriëtte de Lange"— Transcript van de presentatie:

1 7 juni 2005 Vereniging voor Pensioenrecht Henriëtte de Lange
Verplichtingen van de werkgever en de pensioenuitvoerder bij de communicatie over pensioen 7 juni 2005 Vereniging voor Pensioenrecht Henriëtte de Lange

2

3 Onderwerpen Duidelijk en voor de werknemer begrijpelijke bewoordingen in de praktijk Zorgplicht bij premiecontracten in de praktijk

4 Financieel analfabetisme in Nederland (Bron: Henriëtte Prast De Nederlandse Bank)

5 Duidelijk en begrijpelijk
4,8 milj. Werkn. (geen ambtenaar) 2,8 milj werkn. in MKB 51% werkzaam bij 1-10 (11% 10-50) Willekeurig bedrijventerrein in Delft-Zuid

6 Duidelijk Werkgever is verantwoordelijk voor arbeidsvoorwaarden
Duidelijk voor de werknemer Alles in het Nederlands?

7 Informatie (I) Artikel 3.16 De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemer met wie hij een pensioenovereenkomst heeft gesloten binnen drie maanden na het sluiten van de pensioenovereenkomst kennis heeft kunnen nemen van in duidelijke en voorde werknemer begrijpelijke bewoordingen opgestelde informatie die schriftelijk en op papier wordt verstrekt…. Pensioenvormen, duur, denk om BNP Risico’s die werknemer draagt Beëindiging dienstverband, dus ook afkoop (5.1.25)? Keuzes bij uitruil Indicatie van verzekerd of te bereiken kapitaal

8 Informatie (II) Wijzigingen melden binnen drie maanden
Duidelijke pensioenoverzichten Voorgenomen wijzigingen behoeven niet vooraf gemeld te worden

9 Sancties Aanwijzing toezichthouder
Artikel 6:21 lid 1. De toezichthouder kan een pensioenuitvoerder die niet voldoet aan hetgeen bij of krachtens deze wet is bepaald………. door middel van het geven van een aanwijzing verplichten om binnen een door de toezichthouder gestelde redelijke termijn ten aanzien van in de aanwijzingsbeschikking aangegeven punten een bepaalde gedragslijn te volgen. Aansprakelijkheid werkgever of uitvoerder

10 Oplossingsrichtingen
Tijdens kamerbehandeling helder krijgen wat SZW echt voor ogen heeft Voorbeelden in de MvT Best practises Publicatie op de site van AFM ???? Leer de werknemer de waarde van pensioen

11 Artikel 5:1:12 1. Bij de uitvoering van premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid voor een individuele deelnemer of gewezen deelnemer neemt de pensioenuitvoerder de nodige zorgvuldigheid in acht en handelt daarbij in het belang van de deelnemer en de gewezen deelnemer door de beleggingsvrijheid te begrenzen. 2. De pensioenuitvoerder stelt grenzen op ten aanzien van de spreiding van de beleggingen in relatie tot de duur van de periode tot de pensioendatum, waarbij het risico kleiner moet worden naarmate de pensioendatum nadert.

12 Artikel 5:1:12 3. De pensioenuitvoerder onderzoekt ten minste een keer per jaar of de beleggingen van iedere deelnemer of gewezen deelnemer passen binnen de gestelde grenzen en: a. past zonodig de beleggingen binnen een redelijke termijn aan zodat ze binnen de gestelde grenzen vallen; en b. informeert de deelnemer of gewezen deelnemer hierover.

13 Zorgplicht bij premiecontracten
en handelt daarbij in het belang van de deelnemer en de gewezen deelnemer door ……….. Dus uitvoerder is verantwoordelijk en werkgever en werknemer staan buiten spel Redelijke termijn? Stel 15 aug 2001 Concurrentie op zorgplicht?

14 Alternatief Educatie in plaats van zorgplicht? of Save harbour concept

15


Download ppt "7 juni 2005 Vereniging voor Pensioenrecht Henriëtte de Lange"

Verwante presentaties


Ads door Google