De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg pensioencommunicatie nieuwe stijl Een forse uitdaging? Emile Soetendal Ministerie van SZW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg pensioencommunicatie nieuwe stijl Een forse uitdaging? Emile Soetendal Ministerie van SZW."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg pensioencommunicatie nieuwe stijl Een forse uitdaging? Emile Soetendal Ministerie van SZW

2 Vandaag op het programma • Korte terugblik • Hoofdelementen uit voorontwerp van wet • Wat gaat er veranderen? • Wat betekent dat voor communicatievoorschriften? • Consultatiereacties op voorontwerp van wet • Planning wetsvoorstel

3 Korte terugblik Evaluatie informatiebepalingen uit de Pensioenwet (2011):  pensioenbewustzijn is laag  verplichte informatie is voor veel mensen onduidelijk  pensioeninzicht is laag (te hoge verwachtingen van pensioen) Tijd voor vernieuwde pensioencommunicatie: • Project pensioencommunicatie van SZW (2011) • Eerste resultaat (2012): Rapport “Pensioen in duidelijke taal” (30 aanbevelingen) • Aanbevelingen vertaald in voorontwerp van wet (2013; consultatietermijn 17 januari jl. verlopen)

4 Hoofdelementen van voorontwerp • Aanvulling algemene eisen pensioencommunicatie • Meer mogelijkheden voor digitalisering • Basisinformatie over de pensioenregeling • Jaarlijks pensioenoverzicht • Centrale rol pensioenregister

5 Wat gaat er veranderen? Algemene eisen pensioencommunicatie • Aansluiten bij de informatiebehoeften • Inzicht geven in keuzemogelijkheden en gevolgen life events • Evenwichtig

6 Wat gaat er veranderen? • Deelnemers bereiken: aansluiten op behoeften  Informatie moet begrijpelijk zijn, maar ook persoonlijk relevant en betekenisvol  B.v. door middel van gelaagdheid van informatie, aansluiten bij life-events

7 Wat gaat er veranderen? Pensioeninformatie: digitaal  pensioenuitvoerders mogen zelf kiezen of zij digitaal of schriftelijk informatie verstrekken  Deelnemers kunnen wel bezwaar maken tegen elektronische verstrekking. Dan krijgen ze de informatie schriftelijk  Algemene informatie (over b.v. jaarverslag, uitvoeringskosten) op de website van de pensioenuitvoerder  Voordeel: digitale informatie leent zich goed voor het aantrekkelijk, begrijpelijk en persoonlijk maken van informatie (“tools”)

8 Wat gaat er veranderen? Deelnemer centraal: overzicht, inzicht en actie. Het doel is dat de deelnemer weet  hoeveel pensioen hij kan verwachten,  hij kan nagaan of dit voldoende is,  zich bewust is van de risico’s en de kosten van zijn pensioenvoorziening, en  welke actie hij indien nodig zelf kan ondernemen.

9 Wat gaat er veranderen? • Inzicht: koopkracht, risico’s en handelingsperspectief  Hoogte van het pensioen is niet zeker (toegenomen levensverwachting, risico niet-indexeren, maar ook belangrijke levensgebeurtenissen, zoals echtscheiding)  Wat krijg ik? Is het voldoende? En, wat kan ik er evt. zelf aan doen?  Gemiddelde deelnemer houdt niet van risico’s  Algemene risico’s zijn daarom moeilijk te begrijpen. Het moet persoonlijk zijn.  Werken met scenario’s (goed weer/slecht weer met daarbij een te verwachten hoogte van het pensioen)  Niet alleen risico’s. Dat schrikt de deelnemer af. Ook handelingsperspectief.  Welke keuzes kan een deelnemer maken als zich een risico voordoet?

10 Wat gaat er veranderen? • Pensioenwetgeving: naar open normen  Pensioeninformatie moet tijdig worden verstrekt (of beschikbaar worden gesteld), correct zijn, duidelijk en evenwichtig (dus voor- en nadelen).  Dat geldt voor alle informatie die een pensioenuitvoerder verstrekt.

11 Wat betekent dat voor communicatie- instrumenten ? • Nu: Startbrief • Straks  I.p.v. startbrief beter spreken over basisinformatie van de pensioenregeling (algemene informatie over de belangrijkste kenmerken van de regeling)  De basisinformatie wordt actief beschikbaar gesteld bij indiensttreding  Werkgever besteedt bij arbeidsvoorwaardengesprek hier aandacht aan  De basisinformatie komt permanent op de website van de pensioenuitvoerder

12 Wat betekent dat voor communicatievoorschriften? • NU: UPO • Straks: jaarlijks pensioenoverzicht  Kijkt naar het verleden  Bevat alleen informatie over het opgebouwde pensioen  Juridische aanspraken  Actieve brengplicht 1 x per jaar  Kortere toelichting  Verwijst naar de website mijnpensioenoverzicht.nl. voor totaal te bereiken pensioen (AOW en alle 2 e pijler pensioen).

13 Wat betekent dat voor communicatievoorschriften? • Uitbouw pensioenregister (mijnpensioenoverzicht.nl)  Totaal overzicht van toekomstig pensioeninkomen (1 e en 2 e pijler, op termijn ook 3 e pijler)  Indicatieve prognose (juridisch niet afdwingbaar)  Inzicht in de hoogte van het (te bereiken) pensioen  Gevolgen van individuele keuzes en levensgebeurtenissen  Koopkracht en risico’s zijn zichtbaar door goed weer, een slecht weer en een verwacht bedrag (volgens een uniforme rekenmethodiek)  Uitbouw zal gefaseerd gaan.

14 Consultatie Ongeveer 60 reacties  Pensioenuitvoerders, stakeholders, ouderen/jongeren, toezichthouders, adviseurs Eerste indruk  In het algemeen: positief, stap in de goede richting  Vragen over: uitvoerbaarheid, uitvoeringskosten, invulling open normen

15 Planning • Wetsvoorstel in maart naar ministerraad • April/mei: Raad van State • Indiening bij Tweede Kamer: juni • Inwerkingtreding Wet pensioencommunicatie: 1 januari 2015

16 Vragen?


Download ppt "Op weg pensioencommunicatie nieuwe stijl Een forse uitdaging? Emile Soetendal Ministerie van SZW."

Verwante presentaties


Ads door Google