De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) Archiefwet 1995 Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 SOD-congres – 22 november 2012 Herman Bongenaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) Archiefwet 1995 Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 SOD-congres – 22 november 2012 Herman Bongenaar."— Transcript van de presentatie:

1 Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) Archiefwet 1995 Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 SOD-congres – 22 november 2012 Herman Bongenaar

2 PAGINA Archief-KPI’s Presentatie –Waarom? –Wat? –Hoe?

3 PAGINA Waarom archief-KPI’s? •Aanleiding: versterking horizontaal toezicht als gevolg van Wet Revitalisering generiek Toezicht (1 okt. jl.) •Doel: het afleggen van verantwoording door B&W aan de gemeenteraad •Afgeleide doelen: –Informatiebehoefte provincie –Referentiekader voor inrichting informatiehuishouding –Verantwoording aan burger

4 PAGINA Wat zijn de archief-KPI’s? •KPI’s zijn gebaseerd op wet- en regelgeving; zij meten de rechtmatigheid van de informatiehuishouding (compliance) •Bieden mogelijkheid om gemeenten onderling te vergelijken (via website waarstaatjegemeente.nl) •Van toepassing op niet-overgebrachte én overgebrachte archieven (= het statische archief bij de archiefdienst)

5 PAGINA Wat zijn de archief-KPI’s? •Bieden standaardisering en dus de mogelijkheid om het interne toezicht te professionaliseren •Bieden handvat voor inrichting informatiehuishouding

6 PAGINA Wat zijn de archief-KPI’s niet? •KPI’s meten rechtmatigheid en dus niet alle aspecten van de informatiehuishouding (bijvoorbeeld niet de efficiëntie) •Over normering KPI’s is bijna geen overeenstemming te krijgen (bijvoorbeeld aan hoeveel procent van een KPI moet zijn voldaan om een voldoende/antwoord ‘ja’ te krijgen?)

7 PAGINA Wat zijn de archief-KPI’s niet? •Maar: voldoen aan wet- en regelgeving moet het fundament van iedere inrichting van de informatiehuishouding van een gemeente zijn!

8 PAGINA Kpi’s en Baseline •KPI’s: overzicht van wet- en regelgeving waar gemeenten aan moeten voldoen op het gebied van archief en informatiebeheer. Hiermee kunnen gemeenten verantwoording afleggen. •Baseline: –biedt een handvat aan gemeenten om informatiehuishouding volgens wet- en regelgeving + standaarden in te richten; –geeft een intellectuele verantwoording van zaakgericht werken; –wil op termijn modellen, best practices en standaarden bieden.

9 PAGINA Hoe aan de slag met de KPI’s? •Ervaringen pilotgemeenten •Handreiking en toelichting van de VNG •Wie vult de KPI’s in? •Verslaglegging •Invulformulier van BRAIN •Website Waarstaatjegemeente.nl •KPI’s en Aanvullend beleidskader provincie (toezichthouder)

10 PAGINA Pilot en Handreiking •Naar aanleiding van VNG-Ledenbrief 2011 is een pilot met gemeenten gestart in 2012 •Met de uitkomsten van de pilot is een werkgroep aan de slag gegaan •Resultaat: VNG-Handreiking Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)

11 PAGINA •De Handreiking is te vinden op: http://www.vng.nl/files/vng/publicaties/2012/20 121112_verantwoording_archief_kpi.pdf

12 PAGINA Toelichting •In de Handreiking bevindt zich een toelichting op de archief-kpi’s: –Nadere uitleg over KPI-subvragen –Deelvragen die invuller op weg helpen –Kolom Taakverwaarlozing (TVW) –Kolom N-O/O geeft aan of subvraag voor niet-overgebrachte archieven, overgebrachte archieven, of beide geldt –Welke kpi’s op waarstaatjegemeente komen

13 PAGINA Wie vult de KPI’s in? •Interne toezichthouder, indien benoemd (= gemeentearchivaris of namens hem de archiefinspecteur) •Indien geen interne toezichthouder is benoemd: toezicht extern regelen •Afdeling DIV levert input voor het invullen van de KPI’s, maar is niet degene die de rapportage opstelt •KPI’s overgebrachte archieven: ?

14 PAGINA Verslaglegging •KPI-onderwerpen moeten herkenbaar worden behandeld; Opties: –ingevuld formulier KPI’s in Excel –kort verslag op basis van KPI’s –uitgebreid verslag op basis van KPI’s –jaarverslag [KPI-gegevens + verantwoording van de invulling van de toezichtfunctie] •In alle gevallen moeten conclusies en aanbevelingen worden toegevoegd

15 PAGINA Invulformulier en website •De Sectie Inspectie van branchevereniging BRAIN stelt een invulformulier in Excel ter beschikking om de KPI’s in te vullen •Op www.waarstaatjegemeente.nl van KING zullen gemeenten onderling kunnen worden vergeleken op alle toezichtterreinenwww.waarstaatjegemeente.nl

16 PAGINA KPI’s en aanvullend beleidskader •Provincie ontvangt uitkomsten KPI’s van gemeenten – in principe jaarlijks. Ook van andere lokale overheidsorganisaties en archiefdiensten? •Provincie zal afweging moeten maken in hoeverre KPI’s voldoende goed zijn ingevuld (mede afhankelijk van wie invult) •Wanneer grijpt provincie in? Hiervoor is Aanvullend Beleidskader ontwikkeld.

17 PAGINA Archief-KPI’s: yes we can! Vragen? Ga gewoon aan de slag!


Download ppt "Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) Archiefwet 1995 Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 SOD-congres – 22 november 2012 Herman Bongenaar."

Verwante presentaties


Ads door Google