De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop nr: 5 VOG en gedragscode

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop nr: 5 VOG en gedragscode"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop nr: 5 VOG en gedragscode
Themadag J&O 2013 Workshop nr: 5 VOG en gedragscode

2 Workshop VOG en Gedragscode
Inleiding VOG regeling NOC*NSF Gedragscode Watersportverbond Vraagstelling: wil je dit als vereniging? Samenvatting

3 Inleiding Aanleiding Workshop Introductie workshopleider
Verslaglegging workshop Wie kan notuleren? Wie kan samenvatten?

4 Informatie m.b.t. ’ VOG voor vrijwilligers in de sport’

5 Inhoud Krantenartikelen m.b.t. Seksuele Intimidatie in de sport
Beleid ter preventie van Seksuele Intimidatie Wat is een VOG? Vergoedingsregeling Wat zijn de rollen van de sportvereniging? Hoe kunt u de VOG inbedden binnen uw vereniging? Aanvraag- en declaratieproces VOG VOG Declaratietool Website VOG Ary Pascal Sanne sanne 5

6

7 Seksuele Intimidatie in de sport komt helaas vaker voor dan je denkt.
Elk geval van Seksuele Intimidatie is er één te veel. Om die reden hebben steeds meer sportverenigingen de preventie van Seksuele Intimidatie hoog op hun agenda staan.

8 Beleid ter preventie van Seksuele Intimidatie
NOC*NSF en de sportbonden hebben een toolkit ontwikkeld ter preventie van Seksuele Intimidatie, zie Visie: VOG als een onderdeel van beleid SI Breder dan alleen VOG voor vrijwilligers Inbedding VOG naar eigen inzicht Naar een veiliger sportklimaat Beleid m.b.t. SI Toolkit SI VOG

9 Wat is een VOG ? Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven bij een sportclub. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sportvereniging kan uitoefenen.

10 Vergoedingsregeling Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een subsidie beschikbaar gesteld om VOG’s te vergoeden voor vrijwilligers in de sport: Vergoeding op declaratiebasis (verenigingen kunnen t/m declaraties indienen) Om in aanmerking te komen voor de vergoeding, dient de vrijwilliger aan bepaalde criteria te voldoen (zie: Alleen via (verenigingen van) deelnemende sportbonden

11 Wat is de rol van de sportvereniging?
Bepalen of de VOG wordt ingezet binnen de vereniging en, zo ja, zorgen voor inbedding van de VOG binnen de vereniging Voorlichting geven aan vrijwilligers - Digitale informatiefolder beschikbaar voor vrijwilligers - Contactpersoon beschikbaar stellen voor vragen VOG’s voor vrijwilligers aanvragen, vergoeden en declareren VOG administratie bijhouden

12 Hoe kunt u de VOG inbedden binnen uw vereniging?
Een VOG is niet zomaar ingevoerd. Uw vereniging dient goed na te denken over de inbedding in de organisatie. Belangrijke overwegingen hierbij zijn: Past het verplicht stellen van een VOG bij de vereniging die u wilt zijn (uw beleid)? Wordt de VOG de enige maatregel ter preventie van Seksuele Intimidatie, of maakt u ook gebruik van andere maatregelen? Bedenk voor welke functies u vrijwilligers een VOG wilt laten overhandigen. Maak afspraken over zaken als: Wie betaalt de kosten? Voor vrijwilligers die werken met minderjarigen is de VOG in 2013 gratis, maar voor anderen niet. Stelt u de VOG alleen verplicht voor nieuwe, of ook voor bestaande kaderleden? Wat doet u als een vrijwilliger weigert aan te vragen of geen VOG krijgt toegekend?

13 Denk na over de inrichting van de administratie:
Welke afspraken maakt u met de vrijwilliger over het terugbetalen van de VOG-kosten? Welke regels hanteert uw vereniging over de geldigheidsduur van de VOG (moet er elke 2 jaar een nieuwe VOG worden aangevraagd)? Hoe worden de VOG’s gearchiveerd (een VOG mag niet gekopieerd worden)? Licht uw vrijwilligers goed in over de invoering van de VOG, de bijbehorende afspraken en de reden waarom u een VOG van hen vraagt. Vraag hen ook of zij hun VOG elektronisch of via de gemeente aan willen vragen. U kunt hiervoor de digitale informatiefolder voor vrijwilligers gebruiken (zie: Stel een VOG-contactpersoon aan. Een uitgebreide lijst met tips vindt u op de website van NOC*NSF:

14 Aanvraag- en declaratieproces VOG
2 mogelijkheden: - Elektronische aanvraag - Aanvraag via de gemeente Handleidingen voor het aanvraag- en declaratieproces zijn beschikbaar via --> links en definities

15 Elektronische VOG 1. Sportvereniging gaat naar
https://www.elovog.organisatie.dienstjustis.nl/ 2. Sportvereniging logt in met eHerkenning 3. Sportvereniging vult het elektronische aanvraagformulier in 4. Nadat het aanvraagformulier is ingevuld, ontvangt de vrijwilliger per een link naar het aanvraagformulier 5. Vrijwilliger checkt of hij/zij DigiD in bezit heeft 6. Vrijwilliger vult aanvraagformulier in + betaalt VOG via Ideal 7. Vrijwilliger ontvangt de VOG per post 8. Vrijwilliger overhandigt de VOG aan de sportvereniging en declareert de onkosten van de VOG bij de sportvereniging (volgens eigen afspraken) 9. Sportvereniging declareert VOG’s bij NOC*NSF via VOG Declaratietool  voor de 16e van een maand gedeclareerd = in de eerste week van volgende maand uitbetaald! 10. Sportbond checkt gegevens sportvereniging 11. NOC*NSF vergoedt de declaraties aan de sportvereniging

16 VOG via de gemeente 1. Sportvereniging download aanvraagformulier via website van Rijksoverheid 2. Sportvereniging vult het gedeelte 2.1 t/m 2.6 van het formulier in 3. Sportvereniging overhandigt het formulier aan de vrijwilliger 4. Vrijwilliger vult het gedeelte 1.1 en 1.2 van het formulier in 5. Vrijwilliger levert formulier in bij de gemeente en schiet de kosten van de VOG voor 6. Vrijwilliger ontvangt de VOG per post 7. Vrijwilliger overhandigt de VOG aan de sportvereniging en declareert de onkosten van de VOG bij de sportvereniging (volgens eigen afspraken) 8. Sportvereniging declareert VOG’s bij NOC*NSF via VOG Declaratietool  voor de 16e van een maand gedeclareerd = in de eerste week van volgende maand uitbetaald! 9. Sportbond checkt gegevens sportvereniging 10. NOC*NSF vergoedt de declaraties aan de sportverenging

17 VOG Declaratietool VOG Declaratietool bereikbaar via

18 Samenvatting declaratietool
De sportvereniging maakt een login aan Vervolgens kan de sportvereniging VOG’s declareren De sportbond controleert tussen 18e en de 25e van elke maand nieuwe/ gewijzigde gegevens van de sportvereniging Pas na controle van de gegevens door de sportbond gaat NOC*NSF over tot uitbetaling aan de sportvereniging Indien de sportvereniging haar gegevens wijzigt, dient de sportbond opnieuw de gegevens te controleren De sportvereniging kan via export in de tool een Excel-bestand downloaden van alle gedeclareerde VOG’s Handleiding declaratietool beschikbaar voor sportvereniging. Kijk op: --> links en definities

19 Website VOG Alle informatie is terug te lezen op

20 Vragen? Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van uw sportbond. Kijk voor een overzicht van alle contactpersonen op

21 Gedragscode Watersportverbond
Watersportverbond gaat al haar trainers: VOG laten aanvragen Gedragscode NOC*NSF laten tekenen Aan de wettelijke eisen (varen/rijden) houden Voorbeeldgedrag te vertonen

22 Groepsdiscussie Voorstelronde deelnemers workshop Ervaringen delen
Suggesties, andere ideeën Vragen

23 Samenvatting Kern van de discussie / onderwerp
Succesfactoren / aanbevelingen Hoe verder (uitrollen)? Wie vertelt dit in plenaire afsluiting?

24 Afsluitende informatie
Meer info te vinden op: Website Watersportverbond Dank voor uw inbreng en belangstelling!


Download ppt "Workshop nr: 5 VOG en gedragscode"

Verwante presentaties


Ads door Google