De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RODIN Regio’s Zaanstreek en Waterland 23 november 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "RODIN Regio’s Zaanstreek en Waterland 23 november 2011"— Transcript van de presentatie:

1 RODIN Regio’s Zaanstreek en Waterland 23 november 2011
Provinciale Archiefinspectie Noord-Holland Marianne Loef

2 Hoe beheer ik digitaal? Normen en werkelijkheid

3

4 Waarom? Steeds meer ‘digital born’ archiefstukken
Vervanging dmv digitalisering 

5 Steeds meer digitale, te bewaren originelen
E-depots nog in ontwikkeling Daarop wachten niet verantwoord......!

6

7 Ontstaan en beheer digitale archieven
RMA Digitale archieven niet alleen in RMA en/of DMS Ook in verticale applicaties!

8 Wat is een digitale beheeromgeving?
Het geheel van: Mensen Procedures en processen Middelen Hardware Software En: natuurlijk de gegevens met de metadata

9 Wie zegt dat? OAIS (NASA) ISO 14721 TRAC VS- ED3 NL DRAMBORA EU
ICT NORMEN NEN-ISO/IEC 27002 INK MODEL KWALITEITSZORG NEN INFORMATIE & DOCUMENTATIE ARCHIEFWET ARCHIEFREGELING (2010) NEN 2082 BASELINE RIJKSOVERHEID BASELINE PROVINCIES EN GEMEENTEN ETCETERA

10 Wat heb ik nodig als rode draad?
Géén nieuwe eisen!!! Een handvat als start: nieuw Referentiekader De belangrijkste eisen op een rijtje In het Nederlands Bruikbaar voor gemeenten, overheden bij opbouw Bruikbaar voor toezichthouders en auditors

11 Ontstaan RODIN Samenwerking drie disciplines:
Archiefinspecties LOPAI en WGA ICT auditor en Procesauditor, beiden van Het Expertise Centrum Stappen: Verzamelen bestaande eisen en normen Keuzen maken en bundelen Concept voorgelegd aan gemeenten → commentaar verwerkt

12 RODIN:REFERENTIEKADER OPBOUW DIGITAAL INFORMATIEBEHEER
Uitkomst werkgroep RODIN:REFERENTIEKADER OPBOUW DIGITAAL INFORMATIEBEHEER 30 eisen in drie onderdelen: 1. Beleid en organisatie (7 eisen) 2. Informatiebeheer (14 eisen) 3. ICT-beheer en -beveiliging (9 eisen)

13 Hoe gebruik ik RODIN? Als eerste zelftoets: doe ik het goed? Ben ik in control? Welke risico’s loop ik? Hoe ga ik die risico’s verminderen? Is een RODIN eis niet duidelijk? Dan kijk ik in de bron!

14 RODIN 1.1 Vastgesteld beleid 1.3 Beschreven procedures
1. beleid en organisatie (management) 1.5 Verantwoordelijkheden belegd 1.6 Voldoende geld 1.7 Voldoende en goed personeel 2. systeem-functionaliteit en systeeminrichting Niet alleen DMS ! (Informatiebeheer/architect) 2.1 Ordeningsstructuur nodig 2.4 Metadataschema nodig 2.7 Geschikte bestandsformaten, open formaten RODIN 2.8 Koppeling document/dossier en metadata continu intact 2.13 Bescherming koppeling tussen documenten/dossiers 3. ICT-beheer en –beveiliging (ICT) 3.1 Systematische risico-analyse 3.2 Beveiligingsplan 3.6 Controle op werking back-ups en herstelplan

15 Pagina uit RODIN

16 Enkele voorbeelden: Beleid en organisatie
1.1 de organisatie heeft een door het bestuur/management vastgestelde informatiestrategie en/of informatiebeleid, aansluitend op de geformuleerde organisatiedoelstellingen Daaronder: C. Bewaarstrategie inzake conversie, migratie 1.6 de organisatie heeft een meerjarenbegroting voor de digitale beheeromgeving

17 Enkele voorbeelden 2. Informatiebeheer
2.1 Alle digitale archiefstukken (documenten) worden geklasseerd op basis van een ordeningsstructuur 2.5 metadata worden op gestandaardiseerde wijze toegekend met behulp van standaard woordenlijsten 2.7 digitale archiefstukken worden opgeslagen in een valideerbaar en volledig gedocumenteerd bestandsformaat dat voldoet aan een open standaard

18 Enkele voorbeelden 3. ICT-beheer en beveiliging
3.1 Systematische risico-analyse voor data, systemen, personeel, fysieke locatie en beveiligingseisen 3.2 Beveiligingsplan gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging of vergelijkbare richtlijn 3.9 Eisen aan de serverruimte

19 Pilot gemeente Heemstede 2010-2011
Vragen in deze pilot te beantwoorden: 1. Is RODIN bruikbaar? 2. Voldoet de gemeente aan RODIN? Onderzoek door drie disciplines: archiefinspectie provincie Noord-Holland archiefinspectie Noord-Hollands Archief ICT auditor en procesauditor Het Expertise Centrum in samenwerking met de gemeente

20 Pilot gemeente Heemstede 2010-2011
Stappen: Aankondiging en afspraak Documentatie opvragen en bestuderen Interviews en demonstratie, uitwerken en voorleggen Concept beoordeling op 30 punten Bespreking concept met gemeente Eindverslag met aanbevelingen Evaluatie 1. met gemeente 2. onderling met auditteam

21 Ervaringen van het auditteam
RODIN is bruikbaar, maar let op: Reikwijdte van je onderwerp: niet alleen DMS/RMA Totale doorlooptijd niet te lang! Interviewen is een vak! Geen kant en klaar metadataschema beschikbaar Gebruikersvriendelijkheid van systemen niet in RODIN

22 Ervaringen van auditteam en gemeente
De gemeente voldoet aan RODIN! Let op: Alle digitale archieven in het DMS? Beschrijf het informatiebeleid, processen en procedures Nog niet alle opties van het DMS werden benut Beschrijf toegestane bestandsformaten Beschrijf de back-up procedure en controle daarop Blijf performance DMS verbeteren

23 TOTAALPLAATJE NU DIGITAL ANALOOG BORN DIGITALE BEHEEROMGEVING RODIN
SCANNEN E- DEPOT ?

24 TOTAALPLAATJE TOEKOMST
ANALOOG DIGITAL BORN DIGITALE BEHEEROMGEVING RODIN SCANNEN E- DEPOT ED3

25 WAT WORDT DE PRAKTIJK IN NOORD-HOLLAND?


Download ppt "RODIN Regio’s Zaanstreek en Waterland 23 november 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google